Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mai_yeu07
#1036464

Download miễn phí Đề tài Phân tích thuế giá trị gia tăng, một số giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng tránh trốn thuế VAT

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Thuế 2

1. Nguồn gốc của thuế 2

2. Khái niệm về thuế 3

3. Phân loại thuế 3

4. Hệ thống thuế ở nước ta 4

II. Thuế GTGT 6

1. Định nghĩa 6

2. Ưu điểm và sự cần thiết áp dụng VAT ở nước ta 6

3. Sự giống nhau và khác nhau giữa VAT và thuế Doanh thu 7

4. Đối tượng nộp thuế và đối tượng tính thuế 8

5. Giá tính thuế và thuế suất 11

6. Phương pháp tính thuế 13

7. Đăng ký và kê khai thuế 15

8. Nộp và quyết toán thuế 16

9. Giảm thuế và hoàn lại thuế 17

10. Khiếu nại và xử lý vi phạm 18

11. Những thách thức khi áp dụng thuế VAT ở Việt Nam 19

III. Một số biện pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế VAT và thuế

nói chung 22

1. Các nguyên tắc tránh thuế cơ bản 22

2. Một số biện pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế nói chung 24

3. Một số biện pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế VAT. 26

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Nộp thuế, đó là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân.Nếu đánh thuế quá cao như thời kỳ trước đây, khi mà một số vua chúa còn lộng hành hay thờI kỳ pháp thuộc thì dân tình đói khổ, đời sống không được nâng cao từ đó đất nước không phát triển, nhân dân luôn phảI sống trong cảnh lầm than. Đánh thuế ít hay đánh thuế vừa phảI, nhưng trốn tránh thuế nhIều, nhà nước thu được quá ít tIền thuế thì đân có thể gIàu, nhưng nhà nước rát khoát sẽ nghèo, yếu, vì không có tIền chI tIêu cho các hoạt động của nhà nước như : quân sự, y tế, gIáo dục, văn hoá, khoa học kỹ thuật,và các hoạt động khác nữa.Mà trong thời buổi hiện nay, kẻ thù của chúng ta có thể tấn công chúng ta trên mọI mặt trận, chứ không riêng gì trên mặt trận quân sự mà thôi. Lúc đó đất nước của chúng ta cũng chỉ giống như một cơ thể sống đầy khoẻ mạnh mà lại có bộ óc không phát triển “Hữu dũng Vô mưu”. Và kẻ thù của chúng ta có thể đập tan chúng ta bất cứ lúc nào. Chính vì lẽ đó mà việc tìm ra những phương pháp thu thuế phù hợp, hay lấp đầy các kẽ hở nhằm hạn chế việc trốn tránh thuế là công vIệc cần thIết của nhà nước ta hiện nay. Là một sinh viên đang còn ngồi trên gIảng đường, em không dám tự mình nghĩ ra các điều luật, mà chỉ giám đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, một lần nữa nói tới công việc cần thIết này của nhà nước ta. Đây là đề tài tương đối rộng và khó nên trong phạm vi của bài viết em chỉ dám đi sâu vào phân tích một loại thuế đó là thuế giá trị gia tăng(GTGT). Do trình độ còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em mong thày trưởng khoa và tất cả các thày cô giáo trong khoa hết sức thông cảm cho em. Sau đây em xin đi vào nội dung chính của bài viết.
Đề tài:
phân tích thuế giá trị gia tăng và một số giải pháp
nhằm hạn chế hiện tượng tránh trốn thuế vat
I. Thuế gIá trị gIa tăng
Định nghĩa:
Là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sInh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tIêu dùng (dưới đây viết tắt là VAT – Value Added Tax).
VAT là loại thuế gián thu, đã được nhiều nước áp dụng để thay cho thuế doanh thu.
Được gọI là thuế VAT vì thuế chỉ đánh trên phần gIá trị tăng thêm qua mỗI khâu của quá trình sản xuất – kInh doanh, và tổng số thuế thu được ở mỗI khâu bằng chính số thuế tính trên gIá bán cho ngườI tIêu dùng cuốI cùng. Về bản chất, thuế VAT do các nhà sản xuất kInh doanh nộp hộ ngườI tIêu dùng thông qua vIệc tính gộp thuế này vào gIá bán mà ngườI tIêu dùng phẩI thanh toán.Do vậy, thuế VAT là một loạI thuế gIán thu.
ưu điểm và sự cần thIết áp dụng thuế VAT ở VIệt Nam.
Ưu đIểm:
- Không thu trùng lặp như thuế doanh thu cho nên góp phần khuyến khích chuyên môn hoá sản xuất.
- Không đánh vào vốn nên khuyến khích đầu tư.
- Hàng hoá xuất khẩu chẳng những không phảI nộp thuế VAT ở khâu xuất khẩu mà còn đựơc hoàn trả lạI toàn bộ số thuế VAT đã nộp ở các khâu trước, do đó khuyến khích vIệc đẩy mạnh xuất khẩu.
- VAT hạn chế được thất thu vì thu thuế ở khâu sau còn kIểm tra được vIệc nộp thuế ở khâu trước.
- VAT khuyến khích sử dụng hoá đơn bán hàng.
Sự cần thIết áp dụng thuế vat ở vIệt nam.
Bước vào thờI kỳ hộI nhập vớI các nước trên thế gIớI, hệ thống thuế hIện hành, trong đó có thuế doanh thu bộc lộ rõ những nhược đIểm vốn có của nó, khIến cho môI trường đầu tư kém hấp dẫn.
Theo kinh nghiệm của các nước đang áp dụng VAT thì điều kiện trước tIên là mọi việc bán hàng hoá, dịch vụ phải có hoá đơn. (Cũng có nước áp dụng VAT mà không dựa vào hoá đơn như Nhật Bản). áp dụng rộng rãI bIện pháp phải đi liền với việc tổ chức sản xuất lớn, chuyên môn hoá tập trung cao.
ở Việt Nam hiện nay, đIều kiện về hoá đơn tuy chưa thật tốt (chưa được áp dụng phổ biến, rộng rãI, việc quản lý sử dụng hoá đơn còn nhiều sai sót), nhưng không vì thế mà không thể áp dụng VAT. PhảI có hình thức áp dụng và bước đI thích hợp , vừa áp dụng vừa tạo dần các đIều kiện để thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn.
Sự giống nhau và khác nhau giữa VAT và thuế doanh thu.
Giống nhau:
- Đều là thuế gián thu tính vào giá hàng hoá, dịch vụ, do người tiêu dùng chịu. Người bán hàng hoá, dịch vụ chỉ là người thu hộ thuế này từ người mua hàng và nộp vào Ngân sách Nhà nước.
- Đều tính trên giá bán hàng hoá, dịch vụ.
Khác nhau:
- VAT chỉ đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ trong mỗi lần bán hàng, còn thuế doanh thu thì đánh trên tổng giá bán hàng hoá, dịch vụ trong mỗi lần bán hàng.
- Thuế doanh thu không khấu trừ số thuế đã nộp ở những khâu trước, VAT khi tính thuế ở từng khâu bán hàng thì khấu trừ số thuế đã nộp ở khâu trước (tính thuế đầu ra được khấu trừ thuế đầu vào).
Khiếu nại và xử lý vi phạm.
4.1. Xử lý vi phạm về thuế.
Cơ sở kinh doanh cố định khi vận chuyển hàng hoá mà không có đủ chứng từ hoá đơn đối với hàng lưu thông trên thị trường thì phảI nộp thuế GTGT tính trên giá trị của hàng hoá đó. Đối với hàng hoá nhập khẩu còn phảI truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu.
Nếu thực hiện không đúng quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, chứng từ, hoá đơn liên quan tới việc tính thuếthì tuỳ theo nặng nhẹ mà bị cảnh cáo hay phạt tiền.
Nộp chậm ( tiền thuế phảI nộp, tiền phạt phảI nộp) thì ngoàI việc phảI nộp đủ số thuế hay tiền phạt còn phảI nộp phạt 0,1% /ngày trên số tiền nộp chậm
Khai man, Trốn thuế ngoàI việc phảI nộp đủ số thuế GTGT phảI nộp, còn bị phạt tiền từ 1đến 5 lần tiền thuế gian lận, hay bị truy tố trước pháp luật, (nếu trốn lậu thuế với số lượng lớn ).
Nếu cơ sở không nộp thuế, nộp phạt thì cơ qua thuế hay cơ quan có thẩm quyền đề nghị ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng trích tiền gửi của đối tượng ( nếu có ) để nộp thuế, nộp phạt; hay gửi hàng hoá, tang vật để đảm bảo thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, hay kê biên tài sản theo quy định của luật pháp hiện hành.
4.2. Khiếu nại.
Đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại về việc cán bộ thuế, cơ quan thuế thi hành không đúng Luật thuế GTGT đối với cơ sở. Chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo thuế, lệnh thu hay quyết định xử lý thì cơ sở gửi đơn khiếu nại ( nếu có khiếu nại ). Thủ tục, trình tự khiếu kiện hay khởi kiện phảI thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trong thời gian chờ giảI quyết, đối tượng nộp thuế vẫn phảI nộp đúng, đủ số tiền thuế, tiền phạt đã được thông báo.
II. Một số biện pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế VAT và thuế nói chung.
Các nguyên tắc tránh thuế cơ bản.
Có bốn nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc tránh thuế, đó là chuyển dịch thu nhập, hoãn thuế, trung gian thuế và thay đổi cơ cấu tiêu dùng.
Chuyển dịch thu nhập : Theo nguyên tắc này, với hệ thống thuế suất cận biên tăng hay hệ thống thuế suất phân biệt thì người nộp thuế với thuế suất cao hay thuế suất cận biên cao luôn muốn “ chuyển dịch “ thu nhập cho người chịu thuế suất thấp hay thuế suất cận biên thấp. Ví dụ những người anh em có thể chuyển dịch thu nhập cho nhau nếu họ là chủ kinh doanh hai công ty khác nhau, thuộc những ngành nghề hay khu vực khác nhau nên được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp khác nhau, một ngươI chịu thuế suất cao ( người X ) còn người kia thì thấp ( người Y ).Người X có thể tránh thuế băng cách bán cho người Y với giá thấp hơn bình thường. Khi đó đương nhiên làm cho doanh thu bán hàng của người X thấp đI, dẫn đến giảm thu nhập chịu thuế, còn thu nhập của người Y tăng tương ứng, nhưng tổng thuế giảm đI.
Hoãn thuế : Nguyên tắc nay xuất phát từ cơ sở kinh tế là tiền có giá trị theo thời gian : một đồng hôm nay có giá trị hơn một đồng năm sau. Vì thế, Nếu được lựa chọn thì tốt hơn là khất thuế lạI. Có một số hoãn thuế chủ yếu sau :
- Sử dụng những thủ thuật kế toán : Việc này liên quan đến thời gian xác định doanh thu. Chẳng hạn như khi bán hàng vào cuối năm nay, kế toán có thể cứ cho giao hàng trước nhưng chưa làm ngay thủ tục mua bán, rồi ghi hoá đơn, vào sổ kế toán vào đầu năm sau. hay chẳng hạn như sử dụng những phương pháp xác định giá trị sản phẩm này thấp đI, tức là làm tăng giá thành sản xuất năm nay và giảm giá thành sản xuất năm tiếp theo.
- LãI vốn và khất thuế : thông thường, lãI vốn chỉ bị đánh khi thực hiện, tức là khi bán tàI sản đó đI. Nếu mọt người mua tàI sản và tàI sản đó tăng giá trị, thì người đó có thể hoãn trả thuế bằng cách là không bán tàI sản đó đI. Nếu người đó định bán đi một phần tài sản để mua hàng hoá tiêu dùng chẳng hạn, thì tốt hơn là sử dụng tài sản đó để thế chấp đi vay tiền. Phương pháp này còn có một lợi thế nữa là : nếu khất được đến lúc chết thì không phải nộp bất kỳ một khoản thuế lãi vốn nào, ngay cả người thừa kế cũng không phải nộp.
Trung gian thuế : trung gian thuế là việc lợi dụng chênh lệch thuế suất đối với các mức thu nhập hay với các cá nhân phải nộp thuế; hay thậm chí là một số trường hợp khác có tính chất tương tự, chẳng hạn như việc miễn thuế đối với trái phiếu chính phủ : giả định răng chính phủ phát hành một loại trái phiếu có lãi suất 15%/ năm và lãi suất ngân hàng 18%/năm. Nếu công ty đó thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp họ giám vay ( chẳn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement