Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By atrangbeo266
#1036433

Download miễn phí Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và những biện pháp để đẩy thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Việt nam hiện nay

Lời mở đầu

Phần I. Một số vấn đề chung về CPH DNNN

1. Khái niệm về CPH DNNN

2. Các hình thức CPH

3. Quyền mua cổ phần

4. Những ưu đãi của Nhà nước

1. Đối với doanh nghiệp được CPH

PhầnII. Những công việc cần tiến hành khi CPH

1. phân loại các DNNN để lựa chọn CPH

2. xây dựng phương án CPH doanh nghiệp

2.1 Bộ quản lý nghành kinh tế –kỷ thuật, uỷ ban nhân dân tỉnh

2.2 Bộ tài chính tại doanh nghiệp

3. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai

4. Ra mắt công ty cổ phần đăng ký kinh doanh

Phần III. Thực trạng quá trình CPH DNNN ở nước ta

1. Những quan điểm chính sách của đảng và Nhà nước VN

 về quá trình CPH

a. Hệ thống quan điểm của đảng và nhà nước đối với quá trình CPH

b. Chính sách của nhà nước đối với quá trình CPH

c. Phân tích tình hình quá trình doanh nghiệp để tiến hành CPH

2. Phản ánh tình trạng hoạt động của đại lýliên hiệp vận chuyển

3. Những vấn đề tồn tại chủ yếu trong tiến trình CPH các DNNN

Phần IV. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy

 quá trình CPH các DNNN

1. Quán triệt chủ trương CPH,từ TW đến địa phương

2. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các chính sách CPH

3. Tạo môi trường thúc đẩy CPH DNNN

 Kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đã được tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đền đã và đang được triển khai nhằm bổ sung và hoàn thiện các chính sách tạo cơ sỡ cho việc cph dnnn đã đươc nhanh chóng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Tuy vậy, việc tiến hành cph các doanh nghiệp diễn ra còn chậm chạp và hiệu quả chưa cao. Việc cph dnnn diễn ra chậm chạp và kém hiêu quả, có nhiều nguyên nhân quan trọng đó là sự vướng mắc về tài chính khi chuyển từ dnnn sang công ty cổ phần.
Vì vậy sau khi đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản ở trường và quá trình em tìm hiểu thêm những tài liệu tham khảo, thấy được tầm quan trọng cần thiết của việc CPH doanh nghiệp, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và những biện pháp để đẩy thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Việt nam hiện nay" .
Đề tài này gồm những nội dung sau :
Phần i : Một số vấn đề chung về CPH DNNN
Phần II : Những công việc phải tiến hành khi CPH
Phần III : Thực trạng tiến hành CPH doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
Phần IV : Một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình CPH các DNNN ở nước ta
PHần i 
một số vấn đề Chung về CPH DNNN
Khái niệm về CPH DNNN
CPH DNNN là việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệp mà nhà nước thấy không cần nắm giữ 100% vốn đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp có cổ phần làm chủ thực sự doanh nghiệp, huy động vốn toàn xã hội để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần phát triển tăng trưởng kinh tế.
Các hình thức CPH
ở các DNNN tiến hành CPH sẽ theo các hình thức sau đây :
Giữ nguyên giá trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn
Bán một phần gía trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp
Tách một bộ phận của các doanh nghiệp đủ điều kiện CPH
Bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Quyền mua cổ phần
Cổ phần được thông báo bán công khai tại doanh nghiệp CPH hay bán thông qua các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các trung tâm giao dịch chứng khoán
Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Việt Nam đều có quyền mua cổ phần ở các DNNN CPH
Việc mua cổ phần ở các doanh nghiệp mà nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt, khi tiến hành CPH lần đầu được ấn định cho một pháp nhân được mua không quá 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp, một cá nhân được mua không qua 5% tổng số cổ phần của doanh nghiệp.
Loại hình mà doanh nghiệp không tham gia cổ phần thì không hạn chế số lượng được mua cổ phần của các pháp nhân, cá nhân nhưng phải bảo đảm số cổ đông tối thiểu theo luật quy định về công ty cổ phần
Những ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp được CPH
a. Được hưởng những ưu đãi quy định trong luật khuyến khích đầu tư trong nước- nếu không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 50% trong 2 năm đầu
b. Được miễn lệ phí trước bạ trong việc chuyển tài sản nhà nước thành tài sản công ty cổ phần
c. Tiếp tục vay vốn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng như đã áp dụng DNNN
d. Tiếp tục xuất nhập khẩu hàng hoá
e. Được duy trì các loại quỹ như trước
Người lao động trong doanh nghiệp được hưởng ưu đãi trong việc mua cổ phần của doanh nghiệp
Phần II 
Những công việc cần tiến hành khi CPH
1. Phân loại DNNN để lựa chọn CPH
Loại thứ nhất
Loại doanh nghiệp chưa tiến hành CPH
+ Sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ mà Nhà nước độc quyền quản lí; vật liệu nổ, hoá chất độc, in bạc, các chứng chỉ có giá, mang trục thông tin quốc gia và quốc tế
+ DNNN hoạt động công ích.
Trường hợp CPH loại doanh nghiệp này thì Thủ tướng chính phủ quyết định đối với loại doanh nghiệp có mức vốn 10 tỉ đồng trở lên ; Bộ trưởng, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đối với doanh nghiệp 10 tỉ trở xuống.
Loại thứ hai
Loại doanh nghiệp tiến hành CPH nhưng nhà nước cần nắm cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt bao gồm :
+ DNNN hoạt động công ích trên 10 tỉ đồng
+ Khai thác quặng quý hiếm, khoáng sản quy mô lớn
+ Dịch vụ kỷ thuật khai thác dầu khí
+ Sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc chữa bệnh hoá dược
+ Sản xuất kim loại màu, kim loại quý hiếm có quy mô lớn
+ Sản xuất điên quy mô lớn, truyền tải và phân phối điện
+ Sữa chữa phương tiện bay
+ Dịch vụ khai thác bưu chính- viễn thông
+ Vận tải đường sắt, hàng không, viễn dương
+ In, xuất bản, sản xuất rượu bia, thuốc lá có quy mô lớn
+ Ngân hàng đầu tư, ngân hàng cho người nghèo
+ Kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn
Loại thứ ba
Các loại DNNN hiện có, không thuộc hai loại trên đều có thể thực hiện CPH trong đó nhà nước không giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và áp dụng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác như giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp.
Xây dựng phương án CPH doanh nghiệp
Bộ quản lý ngành kinh tế- kỷ thuật, uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, hội đồng quản trị tổng công ty 91 (Theo quyết định số 91 ngày7/3/1994)
Chỉ đạo ban CPH tại doanh nghiệp trong việc :
+ Kiểm kê xác định giá trị thực tế cuả doanh nghiệp
+ Xây dựng phương án CPH DNNN
+ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần
b. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết những kiến nghị, những vướng mắc của doanh nghiệp thể hiện trong phương án CPH doanh nghiệp
c. Tiến hành thẩm tra giá trị doanh nghiệp do ban cổ phần tại doanh nghiệp trình ra văn bản thoả thuận mức giá thực tế của doanh nghiệp gửi Bộ tài chính (hệ thống tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp) quyết định
Bộ tài chính (hệ thống tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp)
a. Kết hợp với bộ quản lý ngành kinh tế- kỷ thuật, hay uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay hội đồng quản trị, tổng công ty 91 hướng dẫn doanh nghiệp trong các việc sau
+ Ký hợp đồng với cơ quan kiểm toán hợp pháp
+ Xử lý những vấn đề về tài chính vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp, nợ khó đòi, tài sản tổn thất thuộc mọi nguyên nhân.
Ban hành văn bản quyết định giá trị thực tế của doanh nghiệp
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị xác định giá trị doanh nghiệp và có văn bản thoả thuận của bộ quản lý ngành kinh tế -kỷ thuật hay uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay hội đồng quản trị, tổng công ty 91, phải ban hành văn bản quyết định giá trị thực tế của doanh nghiệp ( Theo quy định tại điều 13, nghị định số 28 /CP ngày 7/5/1996 của chính phủ)
Ban CPH tại doanh nghiệp
a. Lập phương án (dự kiến) về :
+ Phân phối khen thưởng và quỹ phúc lợi ( bằng tiền) cho người lao động trong doanh nghiệp (nếu có)
+ Xác định số cổ phiếu cấp cho người lao động để hưởng cổ tức theo thâm niên và chất lượng công tác của từng người lao động đang làm việc
+ Xác định số tiền cho vay để mua chịu cổ phiếu với lãi suất 4%/năm đối với từng người lao động
b. Phổ biến hay niêm yết công khai các dự kiến phương án nêu trên cho người lao động trong doanh nghiệp được biết và thoả thuận để thống nhất cùng thực hiện
c. Căn cứ kết quả kiểm toán và hướng dẫn của Bộ tài chính. Ban CPH tại doanh nghiệp lập hội đồng xác định giá trị gồm các thành viên ban CPH tại doanh nghiệp, thay mặt có thẩm quyền của cơ quan quản lý và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và một số cán bộ kinh tế – kỷ thuật theo đặc điểm của từng doanh nghiệp do trưởng ban CPH tại doanh nghiệp làm chủ tịch giá trị thực tế của doanh nghiệp
Lập phương án CPH
Tổ chức đại hội công nhân viên chức ( bất thường) để lấy ý kiến về phương án CPH doanh nghiệp
Hoàn chỉnh phương án CPH DNNN
Trình cơ quan có thẩm quyền duyệt phương án CPH của doanh nghiệp
h. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần và báo cáo xin ý kiến của bộ quản lý ngành kinh tế- kỷ thuật hay uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay hội đồng quản trị, tổng công ty 91 về bản dự thảo điều lệ
Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án CPH
4.1 Bộ quản lý ngành kinh tế- kỷ thuật hay uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4.2 Hội đồng quản trị của công ty 91
4.3 Bộ tài chính (hệ thống quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp)
4.4 Ban CPH tại doanh nghiệp
Ra mắt công ty cổ phần đăng ký kinh doanh
5.1 Giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp có sự chứng kiến của ban CPH tại doanh nghiệp và cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp bàn giao cho hội đồng quản trị của công ty cổ phần, lao động, tài sản, tiền vốn theo quyết định giá trị doanh nghiệp, danh sách hồ sơ cổ đông và toàn bộ hồ sơ tài liệu sổ sách của doanh nghiệp. Ban CPH tại doanh nghiệp bàn giao những công việc còn lại khác ( nếu có) cho hội đồng quản trị và tự giải thể
Hội đồng quản trị hoàn tất những công việc còn lại
+ Xin khắc dấu công ty cổ phần. Nộp lại con dấu cũ của nhà nước chuyển toàn bộ thành công ty cổ phần
+ Làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà nước về tài sản từ DNNN đã C...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement