Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jader
#1035600 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC HÌNH .4
GIỚI THIỆU.6
CHƯƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG WORDPRESS .7
1.1. Giới thiệu mã nguồn mở.7
1.1.1 Khái niệm mã nguồn mở. 7
1.1.2 Phân loại phần mềm nguồn mở. 8
1.1.3 Lợi ích mã nguồn mở. 8
1.1.4 Một số loại mã nguồn mở thường gặp. 8
1.2. Tìm hiểu về WordPress .11
1.2.1 Giới thiệu về hệ quản trị nội dung WordPress. 11
1.2.2 Các giai đoạn phát triển của WordPress . 12
1.2.3 Những thành tựu của WordPress . 14
1.2.4 Những nét nổi bật của WordPress . 15
CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT TRÊN MÁY WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ
WORDPRESS.17
2.1 Những yêu cầu cài đặt cho WordPress.17
2.2 Cài đặt Wordpress trên Localhost .17
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG TRONG
WORDPRESS.25
3.1 Khái niệm cơ bản về giao diện người dùng trong WordPress (Theme Wordpress)25
3.2. Cấu trúc của Theme WordPress .26
3.2.1 Cấu trúc thư mục Theme WordPress . 26
3.2.2 Theme Stylesheet . 27
3.2.3 Tệp tin tùy chọn chức năng. 27
3.2.4 Template files. 28
3.2.6 Vòng lặp (Loop). 32
3.3. Thiết kế theme WordPress.33
3.3.1 Ý tưởng thiết kế Theme . 33
3.3.2 Tạo cấu trúc theme. 34
3.3.3 Viết code cho tệp tin function.php. 35
3.3.4 Viết code cho tệp tin header.php. 38
3.3.5 Viết code cho tệp tin footer.php. 40
3.3.6 Viết code cho tệp tin index.php . 42
3.3.7 Viết code cho tệp tin content.php . 43
3.3.8 Viết code cho Post Format. 46
3.3.9 Code cho tệp tin single.php và page.php . 48
3.2.10 Viết code cho các trang lưu trữ, trang tìm kiếm và trang 404 . 49
3.3.11 Viết code cho tệp tin sidebar.php. 52
3.3.12 Viết CSS cho theme . 52
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ NỘI DUNG TRANG TIN TRÊN WORDPRESS .58
4.1. Các thành phần cơ bản trong trang quản trị WordPress.58
4.1.1 Truy cập vào trang quản trị WordPress . 58
4.1.2 Các thành phần trong DashBoard . 59
4.2. Quản trị website WordPress .60
4.2.1 Đăng bài viết . 60
4.2.2 Tạo Page. 63
4.2.3 Thiết lập và quản lý bình luận. 64
4.2.4 Hướng dẫn sử dụng Widget . 66
4.2.5 Làm việc với Menu trong WordPress. 68
4.2.6 Hướng dẫn Plugin trong WordPress . 72
4.2.7 Quản trị người dùng (users) trên WordPress . 74
4.2.8 Hướng dẫn mục Cài đặt . 76
KẾT LUẬN . 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . .84


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040485 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement