Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sweet_cherry41090
#1017574

Download miễn phí Đề tài Thiết kế trang web trợ giúp cho việc bán hàng trên mạng cho công ty thương mại dịch vụ tin học văn phòng Á Châu

 

MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 3

1. 1 GIỚI THIỆU VỀ INTERNET 3

I.1.1 Một số dịch vụ trờn Internet 4

1.2 GIỚI THIỆU MÔI TRƯỜNG WORLD WIDE WEB 4

1.2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ WEB 5

1.2.1.1 Khái niệm về công nghệ Web 5

1.2.1.2 Clients, Server, Browser 6

1.2.1.3 Hệ điều hành mạng 8

1.2.1.4 Web Server - IIS 8

1.2.1.5 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – HTML 9

1.2.1.6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - 9

1.2.1.7 GIớI THIệU Về ACTIVE SERVER PAGES : 10

1.2.1.8 Ngôn ngữ lập trình trên ASP 12

1.3. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 13

1.3.2 lợi ích của thương mại điện tử 14

1.3.3 Một số yêu càu của thương mại điện tử 15

1.3.4 Yờu cầu về bảo mật 16

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC VĂN PHÒNG Á CHÂU 20

2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY Á CHÂU : 20

2.2 Hoạt động kinh doanh công ty á châu 20

2.3 cơ cấu tổ chức của công ty Á Châu 22

2.4 dự định của công ty Á Châu trong thời gian tới 23

CHƯƠNG 3 : PHẦN MỀM 24

3.1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU : 24

3.2 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 29

3.3 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU : 30

3.4 một số chức năng chính của hệ thống 35

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ư sau:
+ Các Applet: được cung cấp bởi Java, đó là các chương trình con được viết sẵn sau đó được “nhúng” vào các trang Web.
+ Các Active Control: tương tự Java các Applet, thì Microsoft hỗ trợ Active Control. Có thể hiểu các ActiveX như là sự phát triển của các OCX trên mạng. Tuy nhiên các ActiveX chỉ có thể thực hiện trên môi trường hệ điều hành Windows. ActiveX không những sử dụng trên nền Web mà còn hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác trên Windows như: Visual Basic, Delphi...
Server: Web Server để tính toán và quản lý các trang web, các tài liệu HTML, DHTML, XTLM. Cụ thể bảo quản các thông tin qua chuỗi các truy nhập của Client, bảo quản dữ liệu được chia sẻ giữa một số Client và các ứng dụng, truy nhập dữ liệu qua các file trên Server. Web server có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu từ Client và trả về cho Browser xem kết quả. Một số Web server điển hình: Netscape CommeceServer, Microsoft internet information Server, Apache.
Mở rộng của Server:
+ CGI (Common Gateway Interface): được viết bằng các ngôn ngữ: Delphi, C++, Perl. Nó được đặt ở thư mục đặc biệt trên server. Các chương trình này có tham số đầu vào là các Request của Client và trả kết quả các trang HTML động.
+ Server API: gồm Netscape Server API và Microsoft internet API, có vai trò như CGI nhưng xử lý hiệu quả hơn.
Việc truyền thông giữa Client và Server trong các ứng dụng Web so với ứng dụng Client/Server truyền thống có một số điểm khác nhau: kết nối giữa Client và Server trong các ứng dụng Client/Server được cất giữ lâu dài, còn trong ứng dụng Web kết nối thông qua HTTP với cách TCP/IP. Client gửi yêu cầu thông tin tới Server, Server trả lời lại Client và việc liên lạc thông tin giữa chúng hoàn toàn có nghĩa là nó thuộc “chuyển mạch gói”. Nếu như có một phiên truyền thông khác thì một số kết nối mới được thiết lập. Như vậy thông tin của phiên trước sẽ bị giải phóng không còn ý nghĩa lưu trữ (kết nối giữa Client và Server không có kênh truyền thông lâu dài). Mỗi phiên truyền thông giữa Client và Server được xem như là một giao tác “Transaction” gồm 4 công việc:
+ Tạo kết nối giữa Client và Server sử dụng cách TCP/IP.
+ Gửi yêu cầu từ Client đến Server.
+ Trả lời kết quả từ Server về Client.
+ Kết thúc kết nối.
Các thông tin yêu cầu từ Client tới Server có thể đơn giản là trang HTML tĩnh hay là các trang HTML chứa thông tin đã được xử lý.
1.2.1.3 Hệ điều hành mạng
- Có thể dùng hệ điều hành Linux hay WindowsNT hay Win2000, nhưng thông thường các nhà cung cấp dịch vụ thường sử dụng Linux hay Sun solaris. Đối với đồ án này thì chương trình tạm thời chạy trên Windows.
1.2.1.4 Web Server - iis
Web Server là một phần mềm nằm sau World Wide Web. Nó nhận yêu cầu từ phía Client, như trình duyệt Netscape hay Microsoft’s Internet Explore. Khi nó nhận được một yêu cầu, nó xử lý yêu cầu đó và trả lại một vài dữ liệu. Dữ liệu ở đây thường là các form trong trang đã được định dạng với dạng văn bản (text) và đồ hoạ (graphics). Sau đó trình duyệt sẽ trả lại dữ liệu tốt nhất với khả năng và hiện tại của nó tới user. Khái niệm về Web Server là một chương trình rất đơn giản. Nó đợi yêu cầu từ phía Client và thực hiện các yêu cầu đó khi đã nhận sau đó trả kết quả cho client.
1.2.1.5 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – HTML
HTML là ngôn ngữ lập trình đơn giản, bằng cách mô tả ngôn ngữ bên trong nó để thể hiện các liên kết giữa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Bên cạnh nó cũng cho phép ta mô tả một số thuộc tính trình bày văn bản như style, font, alignment .v.v. Ngôn ngữ HTML chính là ngôn ngữ mô tả tài liệu thuộc hệ thống, nó là một dạng của ngôn ngữ mô tả tài liệu tổng quát có tên là SGML (Standardlize General Mark-up Language) – ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn chung. Nó mô tả tài liệu và thiết lập mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau trong cùng một tài liệu hay giữa nhiều tài liệu thuộc các dạng dữ liệu khác nhau. Nó cho phép một tài liệu có thể dịch và thể hiện trên mọi máy tính chạy trên các hệ điều hành khác nhau với bố cục nội dung không thay đổi.
HTML là ngôn ngữ định dạng hay đánh dấu, một tập văn bản được đánh dấu bằng cách thẻ (tag). HTML cho phép người sử dụng đọc được tài liệu trên mạng thông qua một phần mềm gọi là trình duyệt Browser.
1.2.1.6 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu -
SQLserver là hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Một cơ sở dữ liệu là một tập có cấu trúc của dữ liệu. Nó có thể là một danh sách đơn giản tới một gallery tranh hay một tập hợp nhiều thông tin trong một hệ thống mạng.Hơn nữa, việc truy nhập và xử lý kho dữ liệu được lưu trữ trên máy tính bạn cần 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLserver . Từ những máy tính có cấu hình mạnh điều khiển 1 lượng dữ liệu lớn, quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động có trật tự trên máy tính, cũng như 1 tiện ích độc lập hay 1 phần của các ứng dụng khác.
SQLserver là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Cơ sở dữ liệu quan hệ chứa dữ liệu trong các bảng riêng biệt, thậm chí đưa hết dữ liệu vào 1 kho lớn. Việc này làm tăng thêm tốc độ và tính mềm dẻo. Những bảng này được liên kết bằng các quan hệ xác định làm cho có khả năng để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng theo yêu cầu. có nghĩa là “Structured Query Language” – ngôn ngữ chuẩn thông dụng nhất để truy nhập cơ sở dữ liệu.
-Một số ưu điểm của sql server
Cơ sở dữ liệu tốt nhất và thông dụng nhất trên thế giới.
Hứu ích cho tất cả và đủ sức làm tất cả.
Dễ sử dụng.
Liên tục phát triển trong việc sửa chữa nhanh và an toàn.
Dễ sử dụng và thay đổi.
1.2.1.7 GIớI THIệU Về ACTIVE SERVER PAGES :
Active sever pages là gì :
Microsoft Active Server Pages là một môi trường hỗ trợ cho các script chạy trên server (Server-Side Scripting), cho phép ta dùng để tạo ra và chạy các các ứng dụng Web server động. ASP hoạt động dựa vào các script do người lập trình tạo ra. Active Server Pages chạy trên các môi trường sau đây:
Microsoft Internet Information Server phiên bản 3.0 hay cao hơn trên Window NT Server.
Microsoft Peer Web Services phiên bản 3.0 hay cao hơn trên Window NT Workstation.
Microsoft Personal Web Server trên Windows 95.
Mô hình hoạt động của Active Server Page :
Mô Hình Tổng Quát Hoạt Động Của Asp
Cách hoạt động của ASP :
Các script của ASP được chứa trong các text file có tên mở rộng là .asp . Trong script có chứa các lệnh của một ngôn ngữ script nào đó. Khi một Web browser gửi request tới một file .asp thì script chứa trong file sẽ được chạy để trả kết quả về cho browser đó. Khi Web server nhận được request tới một file .asp thì nó sẽ đọc từ đầu tới cuối file .asp đó, thực hiện các lệnh script trong đó và trả kết quả về cho Web brower dưới dạng của một trang Html.
Cấu trúc của một file ASP :
Một file ASP có tên mở rộng là .asp, nó bao gồm các thành phần như :
Text
HTML tags
Script Commands
1.2.1.8 Ngôn ngữ lập trình trên ASP
Các Script Commands của ASP:
Một Script là một chuỗi các lệnh gán biến, các lệnh yêu cầu Web server gởi thông tin đến một browser (như giá trị biến). Các lệnh này kết hợp lại thành thủ tục(procedure) hay hàm(Function) để thực hiện một công việc cụ thể.
Mỗi script của ASP được chứa trong một file .asp . Mỗi file của ASP có thể coi như một file HTML có chen vào...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement