Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hadieumuaheruclua
#1017572

Download miễn phí Phân tích thiết kế hệ thống thông tin thư viện

Đề Quản lý thư viện là một đề tài khá lý thú về việc quản lý sách, đây là một đề tài đang được nghiên cứu để ứng dụng trong công tác quản lý sách và đọc sách mà chúng em có dịp tiếp xúc , phân tích và tiến hành viết phần mềm .

Trong quá trình chúng em tìm hiểu , phân tích đề tài này dưới sự chỉ bảo của thầy cô hướng dẫn . Chúng em đã hiểu được các công việc cần làm trong một thư viện . Vì vậy với chương trình thư viện của chúng em mặc dù chỉ có thể giải quyết một phần rất nhỏ nhưng đó chính là nền tảng trong quản lý thư viện.Xong với hy vọng nó sẽ được tiếp tục phát triển trong thời gian tới để hoàn thiện dần và có thể giải quyết được các vấn đề đặt ra trong việc đọc sách.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


và được thanh toán qua thẻ tín dụng hay tài khoản Ngân Hàng .
PHẦN5:XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG
Phân tích thiết kế hệ thống thư viện
Sơ đồ phân cấp chức năng
Hình 1:Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống
Hình 2:Sơ đồ mức khung cảnh của hệ thống
Hình 3:Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh hệ thống
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SÁCH
Hình 4:Chức năng quản lý sách
Hình 5:Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh trong quản lý sách
Hình 6:Chức năng quản lý độc giả
Hình 7:Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh trong quản lý độc giả
Hình 8:Sơ đồ chức năng quản lý mượn trả
Hình 9:Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh trong quản lý mượn trả
PHẦN6
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Cơ sở dữ liệu có 5 bảng
a)Bảng Admin
bảng này dung gồm các trường
Id
AutoNumber
passwood
Number
user
Text
b)Bảng dmsc
chức năng lưu chữ sách còn
c)bảng dmsn
d)Bảng mượn
e)bảng ttdg
g)mô hình thực thể liên kết
Hình 10:Mô hình thực thể liên kết
PHẦN7
CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
A)Cài Đặt
Cách thức cài đặt chương trình:
a. Yêu cầu về phần cứng và phần mềm :
Hệ thống mạng:
+ Một server cấu hình tối thiểu 32 MRAM . 200 Mhz
+ Các thiết bị mạng cần thiết
+ Hệ thống mạng sử dụng nghi thức TCP/IP
+ Phải có Persional Web Server đối với Window ’95 hay Internet Information Server (IIS) đối với Window NT
+ Hệ điều hành: windows NT Server 4.0, windows NT Workstation,Win2000,WinXP
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Access
+ Trình duyệt : Internet Explorer 6.0
b. Cài đặt theo từng bước sau :
Server:
- Cài Windows 2000 lên Server và chọn IIS
- Chép tập tin *.asp, *.html vào một thư mục riêng ASP1
- Thiết lập đường dẫn đến thư mục này bằng cách kích chuột phai chon properties chon thẻ Web sharing đánh dấu vào share this folder kích tiếp vào ok
Sử dụng kỹ thuật ADO để kết nối với cơ sở dữ liệu
-thiết lập nối kết ADO với tên thư viện
Đến đây là hệ thống mạng dịch vụ sẵn sàng hoạt động
B)Hướng dẫn sử dụng phần mền
2
1
Hình 11:Trang chủ
1:Form của người quản trị.Form này liên kết trực tiếp hệ thống quản lý chung của thư viện.
2:Thống kê những sách hiện đang có ở thư viện và số lượng của chúng. Có thể tìm kiếm sách mà mình cần thông qua form tìm kiếm .Độc giả thông qua thủ thư có thể yêu cầu mượn sách hay trả sách ngay trên thông tin của sách .
Hình 12:Thông tin sách mượn
Hình 13:Thông tin sách trả
Trang của ngươi quản trị
I.Quản lý sách :
1.Thống kê sách nhập :
Hình :14 Thống kê sách nhập
Chức năng :Gồm thông tin sách nhập và các chức năng xoá và sửa các bản ghi.(chức năng xoá bản ghi chỉ thực hiện khi không có độc giả nào mượn sách cần xoá).
2.Thống kê sách còn:
Hình 15:Thông tin sách còn
Chức năng thông kê sách mượn ,số lượng còn và số lượng mượn.Từ đó quản lý sách được dễ dàng hơn.
3.Nhập sách mới :
Hình 16:Thông tin nhập sách
Chức năng nhập sách mới hay bổ sung thêm số lượng sách đã có trong danh mục
4.Tìm kiếm sách
Chức năng :Tìm kiếm sách hiện có
II.Quản lý độc giả
1.Thống kê độc giả
Chức năng :xem thông tin độc giả và sửa ,xoá độc giả.
(chú ý nếu độc giả đang mượn sách thì không thể xoá được)
2.Độc giả trễ hạn:
Chức năng :xem thông tin về những độc giả trễ hạn và in phiếu báo trễ để gửi đến độc giả.
3.Nhập độc giả :
Chức năng :Nhập mới độc giả
4.Thông tin độc giả:
Chức năng :xem thông tin độc giả mượn sách và có thể tìm kiếm độc giả đã mượn sách .
III.Sử dụng Password
1.Dùng mật khẩu
Chức năng :-Thay đổi mật khẩu
-Thêm mật khẩu mới
2.Giới thiệu :
PHẦN KẾT LUẬN
I. NHẬN XÉT VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ
Đề Quản lý thư viện là một đề tài khá lý thú về việc quản lý sách, đây là một đề tài đang được nghiên cứu để ứng dụng trong công tác quản lý sách và đọc sách mà chúng em có dịp tiếp xúc , phân tích và tiến hành viết phần mềm .
Trong quá trình chúng em tìm hiểu , phân tích đề tài này dưới sự chỉ bảo của thầy cô hướng dẫn . Chúng em đã hiểu được các công việc cần làm trong một thư viện û. Vì vậy với chương trình thư viện của chúng em mặc dù chỉ có thể giải quyết một phần rất nhỏ nhưng đó chính là nền tảng trong quản lý thư viện.Xong với hy vọng nó sẽ được tiếp tục phát triển trong thời gian tới để hoàn thiện dần và có thể giải quyết được các vấn đề đặt ra trong việc đọc sách.
Đã làm:
Đối với độc giả:
- Cho tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau
Đối với thủ thư :
- Cập nhật sách
- Cho tra cứu sách , tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau
- Tính chi phí
- Thống kê theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau
- Thay đổi thông tin của riêng mình
Chưa làm:
- Chưa thể hiện được nhiều loại sách khác như : âm thanh , hình ảnh
- Mở rộng cách tính phí
- Phân loại sách theo thời gian
-đối với độc giả còn có rất ít chức năng
Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình tìm hiểu về thư viện, nhưng dù sao cũng còn thiếu xót . Độc giả có thể copy từng trang sách về được và thể loại sách chỉ áp dụng dạng chữ viết.
Vậy mong các thầy cô cũng như những người đi trứơc chỉ dẫn và góp ý cho chúng em để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai .
Cuối cùng chúng em xin chân thành Thank đến những người đã tận tình giúp đỡ và động viên cho chúng em trong quá trình làm bài tập lớn
PHỤ LỤC
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ ACTIVE SERVER PAGE
A. Tổng quan về World Wide Web :
- WWW thường được gọi là Web , là tập hợp các văn bản dạng Hypertext /Hypermedia được chứa trên nhiều máy (web server), liên kết với nhau qua Internet . Nó cho phép người dùng tìm kiếm hay trao đổi thông tin với nhau
Để hiển thị thông tin trên web ,người dùng cần có Web Browser . Đây là phần mềm cho phép hiển thị thông tin trang web . Hiện nay , có nhiều Browser hỗ trợ cho nhiều hệ thống khác nhau như : Internet Explorer, Netscape Navigator.
- Để tạo văn bản dạng Hypertext /Hypermedia người ta sử dụng HTML . Đây là ngôn ngữ định dạng, dùng các Tag để định dạng văn bản .
Cách xử lý trên Web :
Người dùng thông qua trình duyệt Web Browser sẽ gởi các yêu cầu đi . Web Server sẽ kiểm tra các yêu cầu này của người dùng . Nếu yêu cầu đó được đáp ứng , thì server sẽ gởi thông tin về lại cho người dùng thông qua nghi thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ngược lại sẽ thông báo lỗi .
B. Tổng quan về Web Server:
Web Server được xem như là nơi lưu trữ và xử lý thông tin của người sử dụng thông qua nghi thức HTTP . Khi có yêu cầu từ Web Browser (Web Client ) gởi đến , thì Web Server tiến hành tiếp nhận và xử lý theo nội dung mà Web Client yêu cầu . Với phạm vi luận văn thì chỉ xin giới thiệu sơ lược về Web Server.
CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ NGÔN NGỮ HTML
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN :
URL: (Uniform Resource Locator) là một thuật ngữ để chỉ ra vị trí tài nguyên (resource) trên Internet.Các kết nối từ một tài liệu HTML đến một file hay một service khác phải được viết theo dạng sau:
scheme://server [:port]/path/ dataname[#anchor].
+ Scheme: Chỉ ra loại protocol mà tài nguyên sử dụng ( hay nói cách khác là kiểu dữ liệu mà URL chỉ tới).
+ Server: Chỉ ra server mà trên đó chứa dữ liệu user cần.
+ Port: Là điểm truy cập dịch vụ ở lớp transport chỉ ra nếu server không sử dụng port mặc nhiên.(vd port mac nhiên của ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement