Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Biaiardo
#1017462

Download miễn phí Đề án Công nghệ phần mềm

Quản lý cấu hình và mô tả quá trình lập trình là những phần nhỏ trong quy trình thiết kế phần mềm. Nó là 2 vấn đề rất quan trọng, là nền tảng để thiết kế một phần mềm hoàn hảo và thương mại hoá trên thị trường.

Một chương trình mà khách hàng thoả mãn không phải là chúng ta làm cho họ biết là chúng ta làm bằng cách nào, cái mà họ quan tâm là sử dụng nó như thế nào. Nó có thuận tiện cho họ khi họ dùng hay không.

Do vậy chúng ta cần thiết kế càn g nhanh càng tốt mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Để hỗ trợ cho quá trình đó chúng ta cần vạch ra quản lý cấu hình ra sao. Nếu quản lý tốt thì làm những bước tiếp theo sẽ tốt và mới có hiệu quả. Lập trình là hết sức quan trọng , nếu không có lập trình thì mọi chương trình đều không thể thực hiện được và sẽ không có phần mềm bán ra thị trường.

Chúng ta cần biết kết hợp tất cả các bước trong quá trình thiết kế phần mềm để đạt được hiệu quả cao, không nên xem nhẹ vấn đề nào cũng không nên quá coi trọng vấn đề nào, cái cốt yếu là phần nào quan trọng hơn chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Có như vậy chúng ta sẽ thành công khi cạnh tranh với những đối thủ ngang tầm và mạnh hơn.

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Đề án: Công nghệ phần mềm
Khoa Tin học kinh tế đang quản lý 10 lớp sinh viên với gần 700 người, các thao tác quản lý thông dụng bao gồm:
1. Nạp hồ sơ gốc của sinh viên khi nhập khoa( với các thông tin: họ tên sinh viên, quê quán, ngày tháng năm sinh)
2. Nạp điểm cho sinh viên sau mỗi kỳ thi.
3. Tính điểm trung bình sau mỗi học kỳ.
4. In ra danh sách những sinh viên được nhận học bổng, danh sách những sinh viên bị lưu ban, danh sách những sinh viên phải ngừng , thôi học.
5. In ra bảng điểm tổng hợp cả 4 năm học cho sinh viên.
6. In ra các giấy chứng nhận để sinh viên đăng ký hộ khẩu, xe máy, làm thẻ thư viện.
Hãy xây dựng hồ sơ mô tả 2 quá trình:
1.Quản lý cấu hình
2.Lập trình trong quá trình thiết kế phần mềm, quản lý sinh viên của khoa tin học kinh tế trên cơ sở tài liệu định hướng đã nghiên cứu trong bài giảng, trong hồ sơ người thiêt kế phải xác định rõ những chi tiết từng bước của công việc.
I.Mở đầu.
Phần mềm đã trở thành phần tử chủ chốt của các hệ thống và sản phẩm dựa trên máy tính. Bản thân phần mềm đã tiến hoá từ một công cụ phân tích thông tin và giải quyết các vấn đề trở thành một ngành công nghiệp. Công nghệ phần mềm bao gồm một tập hợp 3 yếu tố chủ chốt là phương pháp, công cụ và thủ tục nhằm giúp cho người quản lý dự án có thể kiểm soát được quá trình phát triển phần mềm và cung cấp cho kỹ sư phần mềm một nền tảng để xây dựng phần mềm chất lượng cao.
Mỗi phần mềm ra đời đều có những công đoạn khác nhau và được xây dựng một cách phức tạp. Trong đó những công đoạn này trải qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và trong thời gian lâu dài. Do đó nó có những nhiệm vụ và chức năng khác nhau. Mỗi công đoạn có một chức năng, một nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua bất cứ công đoạn nào dù là công đoạn nhỏ nhất, chúng tác động và hỗ trợ lẫn nhau.
Trong đề án này chúng ta chỉ đề cập đến 2 quá trình đó là:
*Quản lý cấu hình.
*Mô tả quá trình lập trình.
Trong mỗi quá trình sẽ có những đoạn nhỏ được phân chia để dễ tìm hiểu và nghiên cứu hơn.
Về nội dung sẽ gồm 2 phần:
Phần I: Quản lý cấu hình.
Phần II: Mô tả quá trình lập trình.
II. Nội dung.
Phần I: Mô tả cấu hình.
Quá trình quản lý cấu hình trong thiết kế phần mềm được áp dụng cho dãy các công việc sau đây: Xác định danh mục và mã hoá của cấu hình, quản lý quá trình thay đổi chương trinh, kiểm soát phiên bản cấu hình, viết báo cáo trạng thái của cấu hình.
Mã hiệu: 01/TH/THKT
Lần ban hành: 30/10/2002 (1)
Ngày hiệu lực: 30/10/2002
Lưu đồ:
Mở đầu
Lập kế hoạch quản lý cấu hình
Danh mục quản lý cấu hình
Kiểm soát các thay đổi
Báo cáo các phiên bản cấu hình
Lưu trữ cấu hình
Đánh giá trạng thái cấu hình
Kết thúc
Phân đoạn và hoạt động.
STT
Bước hoạt động
Điều kiện bắt đầu
Điều kiện kết thúc
1
Lập kế hoạch QL
HĐ CTy phê duyệt
2
Kiểm soát
Sau bước 1
HĐ Cty phê duyệt
3
Lưu trữ cấu hình
Sau bước 2
HĐ Cty phê duyệt
4
Đánh giá tình trạng cấu hình
Sau bước 3
HĐ Cty phê duyệt
Cán bộ QLCH
5
B/Cáo tổng hợp QLCN
Sau bước 4
I. Lập kế hoạch.
Ta lên kế hoạch từ thực tiễn của quy mô mà khoa Tin học đang quản lý có 10 lớp sinh viên gồm gần 700 người. Nội dung quản lý là các thao tác thông dụng bao gồm:
-Nạp hồ sơ gốc của sinh viên.
-Nạp điểm cho sinh viên sau mỗi kỳ thi.
-Tính điểm trung bình sau mỗi học kỳ.
-In ra danh sách những sinh viên được học bổng, danh sách những sinh viên bị lưu ban, những sinh viên phải ngừng, thôi học.
-In ra bảng điểm tổng hợp cả 4 năm học cho sinh viên.
-In ra giấy chứng nhận để sinh viên đăng ký hộ khẩu, xe máy, làm thẻ thư viện.
Với những thông tin trên ta có thể tổ chức và sắp xếp như sau:
+Nạp hồ sơ gốc của sinh viên:
cần có 2 máy tính và 2 nhân viên nạp dữ liệu trong vòng 1 ngày.
+Nạp điểm cho sinh viên sau mỗi học kỳ:
Cần 1 máy tính và 1 nhân viên trong khoảng thời gian 1 ngày.
+Tính điểm trung bình sau mỗi học kỳ:
Cần 2 máy tính và 2 nhân viên làm trong 1 ngày.
+In ra danh sách những sinh viên được học bổng, lưu ban, ngừng, hợp cả thôi học.
Lúc này, sau khi việc tính điểm trung bình đã hoàn tất, nhân viên sẽ lọc ra những sinh viên nào đủ điều kiện để được học bổng, những sinh viên nào bị lưu ban, những sinh viên nào phải ngừng, thôi học.
+In bảng điểm tổng 4 năm học cho sinh viên:
Cần 2 nhân viên và 2 máy tính làm việc trong vòng 2 ngày, vì mỗi sinh viên 1 học kỳ học rất nhiều môn, trong 4 năm thì sẽ có rất nhiều môn.
+In giấy xác nhận để sinh viên đăng ký hỗ khẩu, xe máy, làm thẻ thư viện.
Công việc này đòi hỏi phải thường xuyên cho nên cần có 1 nhân viên thường trực vì công việc này sinh viên thường đến làm rải rác, không thể dồn vào 1 ngày cố định
Trong mỗi giai đoạn trên đều có những dữ liệu đầu vào và những thông tin đầu ra.
Đầu vào của giai đoạn này gồm:
Hồ sơ sinh viên: Gồm có họ tên sinh viên, quê quán, ngày tháng năm sinh
Bảng điểm: Nạp điểm cho sinh viên sau mỗi học kỳ. Nó bao gồm họ tên sinh viên, lớp, môn học, đơn vị học trình.
Yêu cầu xin giấy chứng nhận của sinh viên:
Giấy chứng nhận để sinh viên đăng ký hộ khẩu, xe máy, làm thẻ thư viện bao gồm thông tin đầu vào là: Họ tên sinh viên, lớp, khoa
Với những dữ liệu đầu vào này ta sẽ có những thông tin đầu ra sau:
Bảng điểm của sinh viên:
Nó bao gồm điểm sau mỗi học kỳ mà sinh viên đã thi, bảng điểm tổng hợp sau 4 năm mà sinh viên của sinh viên. Có họ tên sinh viên, lớp, khoa, môn học, đơn vị học trình, điểm trung bình.
Danh sách những sinh viên được học bổng, những sinh viên lưu ban, ngừng học, thôi học:
Dựa trên căn cứ từ bảng điểm trung bình sau mỗi học kỳ. Bao gồm họ tên sinh viên, lớp, khoa.
Các giấy chứng nhận:
Bao gồm các giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu, xe máy, làm thẻ thư viện.
Từ những dữ liệu đầu vào qua xử lý sẽ cho ta nhưng thông tin đầu ra.
Nó có thể được biểu diễn bởi sơ đồ sau:
Xử lý
Hồ sơ sinh viên Bảng điểm
Bảng điểm mỗi kỳ Danh sách
Các yêu cầu Giấy chứng nhận
II. Kiểm soát.
Kiểm soát được thực hiện sau khi lập kế hoạch quản lý cấu hình đã xong và đã được phê duyệt. Nó do hội đồng công ty phê duyệt.
Kiểm soát là quá trình tìm kiếm, xem xét giữa phần cứng và phần mềm đã tương thích với nhau chưa, xem cài đặt có sai sót gì không để đảm bảo rằng kế hoạch quản lý cấu hình được triển khai và hoàn thành.
Kiểm soát là rất quan trọng vì trong bước này chúng ta có thể sửa chữa những sai sót cơ bản nhất bắt nguồn từ những cái rất nhỏ.
III. Lưu trữ cấu hình.
Qúa trình lưu trữ cấu hình được thực hiện sau khi bước kiểm soát kết thúc. Bước này được hội đồng công ty phê duyệt. Lưu trữ cấu hình do cán bộ quản lý cấu hình tiến hành. Cán bộ quản lý cấu hình sẽ làm những công việc cần thiết để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng dù là nhu cầu tế nhị nhất.
IV. Đánh giá trạng thái cấu hình.
Đánh giá trạng thái cấu hình được thực hiện sau khi bước lưu trữ cấu hình kết thúc và được hội đồng công ty, cán bộ quản lý cấu hình phê duyệt. Bước này cán bộ quản lý cấu hình sẽ xem xét trạng thái c
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement