Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tangbangtroi476
#1017460 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

thực tập tại Công ty. 1
Phần I Các vấn đề chung về tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2
i. Bản chất của tiền lương, tiền thưởng. 2
Khái niệm về tiền lương 2
2. Cấu trúc của lương bổng và đãi ngộ . 3
II. Vai trò tác dụng, nguyên tắc tổ chức của tiền lương, tiền thưởng 7
1. Vai trò tác dụng. 7
2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 8
III. Một số hình thức trả lương. 10
1. Hình thức trả lương theo sản phẩm 10
2. Hình thức trả công theo thời gian (hay giờ) 14
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương, tiền thưởng 17
1. Nhân tố bên trong – Môi trường bên trong doanh nghiệp 18
2. Nhân tố bên ngoài – thị trường lao động 18
3. Căn cứ vào bản thân công việc 19
4. Căn cứ vào bản thân nhân viên 19
Phần II 20
PHân tích thực trạng tiền lương, tiền thưởng của Công ty vật liệu chịu lửa Cầu đuống 20
I- Quá trình hình thành và phát triển 20
II.Các đặc điểm kinh tế – kỹ thuật ảnh hưởng tới tiền lương, tiền thưởng của Công ty. 22
1. Đặc điểm về sản phẩm. 22
2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty 22
2. Bộ máy tổ chức quản lý – Cơ cấu tổ chức quản lý 25
Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 27
4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 28
4. Kỹ thuật công nghệ. 30
6.Lao động và cơ cấu lao động 32
III. Phân tích thực trạng các hình thức tiền lương, tiền thưởng 33
a. tiền lương 33
1. Xác định quỷ lương và phân phối quỹ lương 33
2. Các hình thức trả lương đáng được áp dụng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống 34
áp dụng cho các ngày ngừng làm việc, nghỉ, ngày lễ, phép, hội họp. 37
3. Trực trạng tình hình trả công theo sản phẩm 38
2. Hình thức trả lương theo thời gian 46
3. Đánh giá khái quát công tác tiền lương tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống 47
B. Các hình thức tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống 56
1. Nguồn hình thành quỹ tiền thưởng 56
2. Các hình thức tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống 57
3. Đánh giá về công tác tiền thưởng đang áp dụng tại Công ty 58
Phần III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống 60
I. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 60
1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 60
2. Về sản xuất. 62
3.Thị trường tiêu thụ. 62
4. Chất lượng sản phẩm. 63
5. Con người. 63
Mục lục 65

LỜI MỞ ĐẦU

Các hình thức trả công lao động là một phần trong nội dung của bộ môn quản trị nhân lực. Quản trị nhân lực là một trong những chức năng quan tọng của QTKD tại các loại hình doanh nghiệp. Quản trị nhân lực có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động
Tiền lương luôn luôn là một vấn đề thời sự nóng bỏng trong đời sống sản xuất và xã hội của đất nước. Nó hàm chứa nhiều mối quan hệ mâu thuẫn giữa sản xuất và nâng cao mức sống, giữa tích luỹ và tiêu dùng, giữa thu nhập của các thành phần dân cư…
Đối với hàng triệu người lao động làm công ăn lương, tiền lương là mối quan tâm hàng ngày đối với họ. Thật vậy, tiền lương là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao mức sống của người lao động và gia đình họ. Ở một mức độ nhất định, tiền lương có thể được xem là bằng chứng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với cá nhân và xã hội.
Chúng ta thường đơn giản cho rằng muốn thúc đẩy sản xuất muốn động viên nhân viên muốn đãi ngộ nhân viên, cấp quản trị phải kích thích bằng vật chất và tinh thần. Vật chất bao gồm tiền lương và tiền thưởng. Tinh thần bao gồm giấy khen, vui chơi, giải trí. Quan niệm trên đúng nhưng chưa đủ. Trong hoàn cảnh của Việt Nam từ thập niên 1990 đến thập niên 2000, quan niệm trên tạm đứng vững bởi vì đất nước ta còn cùng kiệt và lạc hậu, còn nhiều người thất nghiệp. Do đó, việc kích thích bằng tiền lương và tiền thưởng là nguồn động viên có bản nhất và quan trọng nhất. Nhưng vào thập niên 2000, đất nước Việt Nam sẽ phát triển, lúc bây giờ các vấn đề nổi cộm bắt đầu xuất hiện và chưng ta sẽ trở tay không kịp.
Nhận thấy rõ vai trò chiến lược của công tác tiền lương trong doanh nghiệp, qua thực tế nghiên cứu tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống, tui quyết định nghiên cứu sâu vào công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty.
Đề tài có tiêu đề “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống”
Phương pháp nghiên cứu là dựa trên cơ sở lý luận về tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng tình hình tiền lương, tiền thưởng trong Công ty để tìm ra những hạn chế còn tồn tại. Và cuối cùng đưa ra một số các giải pháp cụ thể nhằm làm hoàn thiện hơn nữa các hình thức tiền lương, tiền thưởng mà Công ty đang áp dụng.
Kết cấu của đề tài bao gồm 3 phần:
Phần I: Các vấn đề chung về tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Phần II: Phân tích thực trạng tiền lương, tiền thưởng của công ty Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống.
Phần III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống.
Trong quá trình nghiên cứu, do còn nhiều hạn chế vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Để hoàn thiện đề tài này, tui đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng toàn thể các cô chú, các anh chị trong Công ty. tui xin Thank các cô chú, anh chị đang làm việc tại Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống đã chỉ bảo, giúp đỡ tui trong thời gian tui thực tập tại Công ty.

PHẦN I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG.
Khái niệm về tiền lương
Tiền lương hay tiền công là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh mối quan hệ về kinh tế giữa các chủ thể trong sản xuất. Tiền lương gắn với sản xuất và do những mối quan hệ sản xuất mà trước hết là vấn đề quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất quyết định. Tiền lương là vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh tế, nó có quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tái sản xuất xã hội và đặc biệt là tái sản xuất sức lao động.
Trong thực tế, khái niệm và cơ cấu tiền lương rất đa dạng ở các nước trên thế giới. Tiền lương có thể có nhiều tên gọi khác nhau như thù lao lao động, thu nhập lao động… ở Pháp, sự trả công được hiểu là tiền lương, hay lương bổng cơ bản, bình thường hay tối thiểu và mọi thứ lợi ích, phụ khoản khác, được trả trực tiếp hay gián tiếp bằng tiền hay hiện vật, mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm của người lao động. ở Đài Loan, tiền lương chỉ mọi khoản thù lao mà người công nhân được do làm việc, bất luận là dùng tiền lương, lương bổng, phụ cấp có tính chất lương, tiền thưởng hay dùng mọi danh nghĩa khác để trả cho họ theo giờ ngày, tháng, theo sản phẩm
Ở Nhật Bản, tiền lương, bất luận được gọi là tiền lương, lương bổng, tiền được chia lãi hay bằng những tên gọi khác nhau, là chỉ thù lao lao động mà người sử dụng lao động trả cho công nhân.
Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tiền lương là sự trả công hay thu nhập, bất luận tên gọi hay cách tính như thế nào, mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hay bằng pháp luật, pháp huy quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo một hợp đồng lao động được viết ra hay bằng miệng, cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hay cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm. Bản chất của tiền lương cũng hay đổi tuỳ theo các điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nhận thức của con người. Trước đây. tiền lương thường được coi là giá cả sức lao động trong nền kinh tế thị trường. Giờ đây, với việc áp dụng quản trị nguồn lực vào trong doanh nghiệp, tiền lương không đơn thuần chỉ là giá cả sức lao động nữa. Quan hệ giữa người sử dụng sức lao động và người lao động đã có những thay đổi căn bản. Liệu rằng với việc áp dụng quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp, quan hệ này có thể chuyển từ hình thức bóc lột, mua bán hàng hoá sang hình thức quan hệ hợp tác song phương, đôi bên cùng có lợi hay không và bản chất tiền lương là gì, hiện nay vẫn còn là những vấn đề đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu, phát triển.
Ở Việt Nam, hiện nay có sự phân biệt các yếu tố trong tổng thu nhập của người lao động từ công việc: tiền lương (dụng ý chỉ lương cơ bản), phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi. Theo quan điểm của cải cách tiền lương năm 1993, tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường. Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
Như vậy: Tiền lương được hiểu là số tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động của họ thanh toán lại tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải cho xã hội.
2. Cấu trúc của lương bổng và đãi ngộ .
Cấu trúc của lương bổng và đãi ngộ bao gồm 2 mặt: Phần tài chính và phần phi tài chính
Phần tài chính gồm hai mặt: trực tiếp và gián tiếp: tài chính trực tiếp bao gồm lương công nhật, lương tháng, tiền hoa hồng và tiền thưởng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040090 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement