Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Enrico
#1017312

Download miễn phí Xây dựng website bán hàng trực tuyến tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội

LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined.

LỜI NÓI ®Çu 1

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2

1. Giới thiệu chung 2

2. Tổ chức đội ngũ cán bộ 3

3. Xu hướng phát triển trong tương lai 7

CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHỤC VỤ ĐỀ TÀI 8

1.Thương mại điện tử 8

2.Lợi ích của thương mại điện tử 8

3.Vấn đề thanh toán trong Thương mại đIện tử 9

4. Vấn đề an ninh khi mua hàng trực tuyến 11

5.Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng trên Internet 12

5.1. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server : 12

5.2. Nguyên tắc hoạt động mạng theo mô hình client/Server : 12

5.3.Các khái niệm cơ bạn về mạng : 15

5.4.Các ứng dụng Client/Server trên Internet thông dụng : 20

6.Kiến trúc mạng và các Protocol truyền thông mạng 30

6.1.Kiến trúc mạng 30

6.2.Truyền thông mạng và kiến trúc phân tầng của protocol: 32

CHƯƠNG 3:CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 49

I. TÌM HIỂU VỀ IIS (internet information service) 49

1. Giới thiệu 49

2. Tìm hiểu về internet information server 51

2.1. Khái niệm về Internet information server (IIS) 51

2.2. Những khảo sát về internet và intranet 51

2.3. Có thể làm gì với iis 52

2.4. Bảo mật iis 52

II. GIỚI THIỆU VỀ HTML VÀ ASP VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ LIÊN QUAN 53

1.HTML 53

1.1. Cấu trúc trang web. 53

1.2. Định dạng văn bản 54

1.3. Phân đoạn và ngắt quãng văn bản 55

1.4. Siêu liên kết 56

2. Giới thiệu về asp 57

2.1. Request object 59

2.2. Response object 60

2.3. Dreamweaver 61

3. MICROSOFT ACCESS 65

III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ WEBSITE. 66

1. Yêu cầu của đề tài 66

1.1. Về mặt ứng dụng. 66

1. 2. Về mặt kỹ thuật 67

1.3. Một số yêu cầu khác 67

1.4. Đặc tả tính năng 68

2. Quản trị hệ thống 68

3. Khách mua hàng 69

3.1. Thiết kế xử lý. 74

3.1.1. Thiết kế xử lý cho người quản lý. 74

3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu. 83

IV. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 85

V. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH 90

KẾT LUẬN 114

TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cung cấp khả năng truyền không lỗi trên đường truyền vật lý cho các lớp cao hơn.
+ Network: định hướng gói dữ liệu(package) đi từ máy gởi đến máy nhận. Phải giải quyết vấn đề định tuyến(routing), vấn đề địa chỉ(addressing), lượng giá chi phí(accouting), và giải quyết đụng độ(collision).
+ Transport:Chia nhỏ gói dữ liệu được đưa xuống từ tầng trên thành những đơn vị nhỏ hơn truyền qua mạng, với sự đảm bảo là dữ liệu đến nơi một cách chính xác.
+ Session: điều kiển quá trình giao tiếp giữa hai tuyến trình trên máy. Cung cấp phương tiện quản lý truyền thông giữa các ứng dụng, thiết lập duy trì đồng bộ hoá và huỷ bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng.
+ Presentation: biểu diễn những thông tin được truyền(được hiểu là cú pháp và ngữ nghĩa) nó đồng nhất các thông tin giữa các hệ thống khác nhau.
+ Application: Cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường ISO, đồng thời cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán hay dịch vụ cho người sử dụng. Ứng với mỗi dịch vụ có một protocol khác nhau.
- Điều hấp dẫn của mô hình ISO chính là ở chỗ hứa hẹn giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa các mạng không giống nhau. Hai hệ thống mạng dù khác nhau đi nữa điều có thể truyền thông với nhau một cách hiệu quả nếu chúng đảm bảo những điều kiện sau.
+ Chúng cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông.
+ Các chức năng đó được tổ chức cùng một tập các tầng. Các tầng đồng mức phải cung cấp các chức năng như nhau(cách cung cấp không nhất thiết phải giống nhau).
+ Các tầng đồng mức phải sử dụng chung một protocol.
c. Mô hình TCP/IP
- Chúng ta đã thấy được nguyên lý của mô hình ISO 7 lớp nhưng mô hình này chỉ là mô hình tham khảo, việc áp dụng mô hình ISO vào thực tế là khó có thể thực hiện được(hiệu suất kém vì dữ liệu khi truyền từ máy này sang máy khác trong mạng thì phải trải qua tất cả các lớp của mô hình ISO ở hai máy). Nó chỉ là tiêu chuẩn cho các nhà phát triển dựa theo đó mà phát triển thành các mô hình khác tối ưu hơn. Hiện nay có rất nhiều mô hình khác nhau trên mạng như SNA của IBM, DNA của DEC, TCP/IP của microsoft,Tuy nhiên mô hình TCP/IP là được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
ISO
TCP/IP
Application
Application
Presentation
Sesstion
Transport
Transport
Network
Internet
Datalink
Host-to-network
Physical
- Mô hình TCP/IP gồm 4 tầng, trong đó 2 tầng dưới của mô hình ISO được gộp lại thành 1 tầng gọi là Host-to-network, 2 tầng Sesstion và presentation không có trong mô hình TCP/IP.
- Tương tự như mô hình ISO, mô hình TCP/IP dữ liệu từ 1 máy cũng đi từ tầng Application xuống Transport rồi xuống tiếp tầng Internet sau cùng là Host-to-network thông qua đường vật lý đến một máy khác trên mạng: dữ liệu ở đây cũng đi ngược từ dưới lên như mô hình ISO. Chức năng và ý nghĩa từng tầng trong mô hình TCP/IP như sau:
+ Host-to-network: Đây là tầng giao tiếp mạng kết nối với network sao cho chúng có thể truyền các IP datagram tới các địa chỉ đích. Tầng này gần giống với tầng physical của ISO.
+ Internet :Thực hiện một hệ thống mạng có khả năng chuyển các gói dữ liệu dựa trên lớp mạng Connetionless(không cầu nối) hay Connection-Oriented(có cầu nối) tuỳ theo từng loại dịch vụ mà người ta dùng một trong hai cách trên.
+ Transport : được thiết kết cho các phần tử ngang cấp(hay host) có thể đối thoại với nhau thông qua một trong hai protocol sau đây.
TCP: là một Connection Oriented Protocol, cho phép chuyển một chuỗi byte từ host này sang host kia mà có thông báo trả về.
UDP: là một Connetionless protocol xây dựng cho các ứng dụng không muốn sử dụng cách truyền theo thứ tự của TCP mà muốn tự mình thực hiện điều đó và không có thông báo trả về nghĩa là nó không đảm bảo dữ liệu được truyền đi chính xác hay không.
- Một máy có thể liên lạc với một máy khác trong mạng qua địa chỉ IP(IP là danh từ dùng để định vị các host trên mạng). Tuy nhiên với một địa chỉ như vậy không đủ cho một process của máy này liên lạc với một process của máy khác. Vì vậy protocol TCP/UDP đã dùng một số nguyên(16 bit) để đặc tả nên số hiệu port liên lạc. như vậy mỗi fram của tầng Netword bao gồm:
· Protocol(TCP/UDP).
· địa chỉ IP của máy gởi.
· Số hiệu port của máy gởi.
· địa chỉ IP máy đích.
· Số hiệu port máy đích.
+ Application: chứa các dịch vụ như trong các tầng Sesson, Presentation, Application của mô hình ISO như FPT(port=23), DNS(port=53), SPTP(port=25), IMAP(port=149),POP3(port=143),.
3.Giao thức TCP/IP
- Đầu tiên ARPANET đã đưa ra giao thức Host-to-Host Protocol, nhưng giao thức này không đáng tin cậy và nó chỉ giới hạn trong một số các máy. Vào cuối năm 1970 các mạng khác cũng bung ra trong thực tế, mạng UUCP gồm một nhóm rồi cũng đã nối được hàng trăm máy rồi hàng máy. Vào cuối năm 1980 mạng NSFNET mạng của National Science Foundation được phát triển để nối 5 trung tâm siêu máy tính của nó, nó là mạng hấp dẫn cho tất cả các nhà nghiên cứu và các viện đại học cũng như các viện nghiên cứu. Năm 1972, bắt đầu thế hệ thứ hai của giao thức mạng, đã làm phát sinh ra một nhóm giao thức được gọi là Transmission Control Protocol/ Internet Protocol viết tắt là TCP/IP. Năm 1983, TCP/IP là bộ giao thức cho ARPANET, TCP/IP đã trở thành một trong những giao thức mạng được dùng rộng rãi nhất. Sau cùng tất cả các mạng được tài trợ bởi cá nhân hay xã hội -mạng ARPANET, MILNET, UUCP, BITNET, CSNET và NASA Science Internet đã liên kết trong một mạng khu vực NSFNET và ARPANET giải tán và ngày càng có nhiều mạng khác thêm vào...
- Ngày nay để thực hiện việc truyền thông qua mạng thông qua trình duyệt Web, và ta cũng cần một giao thức để thực hiện công việc này. Mặc dù hiện nay cũng đang có rất nhiều giao thức để truyền thông tin nhưng nhìn chung có hai giao thức thường được các lập trình viên sử dụng đó là: TCP/IP(IP: là giao thức Internet, TCP: giao thức truyền tải) và giao thức UDP(giao thức gói dữ liệu người dùng). Vì chương trình của em sử dụng giao thức TCP/IP nên sau đây em sẽ trình bày chi tiết giao thức này.
- Trong môi trường mạng máy tính dữ liệu trao đổi qua lại giữa các máy dựa trên nghi thức(Protocol), giao thức là cách đóng gói, mã hoá dữ liệu truyền trên đường mạng và các qui tắc thiết lập duy trì quá trình trao đổi dữ liệu. Như vậy, mặc dù có hai máy tính được kết nối về mặc vật lý trên cùng một đường truyền nhưng sử dụng hai nghi thức khác nhau cũng không trao đổi dữ liệu được. Hiện nay có nhiều nghi thức(protocol) được sử dụng nhưng chỉ có 3 giao thức phổ biến là:
+IPX/SPX : giao thức của hệ thống mạng Novell Netware.
+NETBEUI : giao thức chính của hệ thống mạng Microsoft Windows.
+TCP/IP: giao thức dùng cho hệ thống mạng Internet/Intranet /Extranet.
Tuy nhiên do sự bùng nổ của Internet/Intranet /Extranet các hệ mạng Novell Netware và Microsoft Windows cũng hỗ trợ và sử dụng thêm giao thức TCP/IP.
Hình 2.5: Ví dụ một mô hình mạng
Theo mô hình trên, các máy tính tuy sử dụng các hệ điều hành khác nhau nhưng lại chạy các phần mềm cùng hỗ trợ nghi thức TCP/IP nên có trao đổi dữ liệu qua lại với nhau dựa trên nghi thức này. Ngoài ra hai máy Server Novell và máy Ms DOS có thể dùng thêm giao thức IPX/SPX, các máy Windows có thể dùng thêm nghi thức NETBEUI đ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement