Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Enrico
#1017312 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ®Çu 1
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2
1. Giới thiệu chung 2
2. Tổ chức đội ngũ cán bộ 3
3. Xu hướng phát triển trong tương lai 7
CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHỤC VỤ ĐỀ TÀI 8
1.Thương mại điện tử 8
2.Lợi ích của thương mại điện tử 8
3.Vấn đề thanh toán trong Thương mại đIện tử 9
4. Vấn đề an ninh khi mua hàng trực tuyến 11
5.Tổng quan về mạng và các dịch vụ thông dụng trên Internet 12
5.1. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server : 12
5.2. Nguyên tắc hoạt động mạng theo mô hình client/Server : 12
5.3.Các khái niệm cơ bạn về mạng : 15
5.4.Các ứng dụng Client/Server trên Internet thông dụng : 20
6.Kiến trúc mạng và các Protocol truyền thông mạng 30
6.1.Kiến trúc mạng 30
6.2.Truyền thông mạng và kiến trúc phân tầng của protocol: 32
CHƯƠNG 3:CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 49
I. TÌM HIỂU VỀ IIS (internet information service) 49
1. Giới thiệu 49
2. Tìm hiểu về internet information server 51
2.1. Khái niệm về Internet information server (IIS) 51
2.2. Những khảo sát về internet và intranet 51
2.3. Có thể làm gì với iis 52
2.4. Bảo mật iis 52
II. GIỚI THIỆU VỀ HTML VÀ ASP VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ LIÊN QUAN 53
1.HTML 53
1.1. Cấu trúc trang web. 53
1.2. Định dạng văn bản 54
1.3. Phân đoạn và ngắt quãng văn bản 55
1.4. Siêu liên kết 56
2. Giới thiệu về asp 57
2.1. Request object 59
2.2. Response object 60
2.3. Dreamweaver 61
3. MICROSOFT ACCESS 65
III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ WEBSITE. 66
1. Yêu cầu của đề tài 66
1.1. Về mặt ứng dụng. 66
1. 2. Về mặt kỹ thuật 67
1.3. Một số yêu cầu khác 67
1.4. Đặc tả chức năng 68
2. Quản trị hệ thống 68
3. Khách mua hàng 69
3.1. Thiết kế xử lý. 74
3.1.1. Thiết kế xử lý cho người quản lý. 74
3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu. 83
IV. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 85
V. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH 90
KẾT LUẬN 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
LỜI NÓI ĐẦU


Hiện nay với sự ứng dụng của khoa học công nghệ vào sản xuất vào đời sống x• hội, thì ngành Tin học cũng có những ứng dụng rộng r•i trong tất cả các ngành, đặc biệt nó được ứng dụng vào trong các ngành quản lí kinh tế như trong Ngân hàng, các Công ty kinh doanh, trong Bệnh viện. Để có những phần mềm thực sự mạnh, bám sát được hiện trạng của các Doanh nghiệp, Công ty, khắc phục được những tồn tại yếu kém thì cần có những khảo sát kĩ lưỡng và thiết kế chi tiết tỉ mỉ. Nhận thức được tầm quan trọng đó ,nhà trường đ• trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để qua đó thế hệ trẻ có một nền tảng vững vàng nhằm xây dựng ngày càng giàu mạnh. Để vận dụng những kiến thức đ• học vào thực tế, và làm quen với môi trường làm việc ở các Doanh nghiệp, nhà trường đ• tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực tập tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Trong th?i gian th?c t?p t?i T?ng cụng ty thuong m?i Hà N?i , em dó tỡm hi?u v? co s? h? t?ng ,cụng ngh? du?c s? d?ng vào ho?t d?ng s?n xu?t kinh doanh. Là m?t doanh nghi?p l?n, ho?t d?ng thuong m?i c?n cú m?t h? th?ng h? tr? giao d?ch d?m b?o ớt t?n kộm th?i gian, chi phớ cung nhu d?t hi?u qu? cao nh?t .Vỡ v?y ,v?i nh?ng ki?n th?c dó h?c và s? d?ng ý c?a Lónh d?o T?ng cụng ty, em dó ch?n é? tài chuyờn d? th?c t?p là: ”Xõy d?ng website bỏn hàng trực tuyến tại Tổng công ty Thuong m?i Hà N?i” d? ti?p c?n và gúp ph?n d?y m?nh s? phổ biến c?a thuong m?i di?n t? t?i Vi?t Nam.
Cấu trúc đề tài bao gồm 3 chương :
Chương I: Giới thiệu về Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Chương II: Phương pháp luận phục vụ đề tài
Chương III : Chương trình ứng dụng

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Giới thiệu chung
- Thành lập Tổng công ty
Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới phát triển kinh tế từ năm 1986 tới nay nền kinh tế Nước ta nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng đã có những bước phát triển nhất định. Hà Nội đã và đang phấn đấu để trở thành trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế thương mại lớn của cả Nước. Nghành Thương mại thủ đô đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm, xã hội đòi hỏi phảI có những chuyển biến tích cực theo hướng văn minh hiện đại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong và ngoàI nước. Tổng công ty Thương mại Hà Nội ra đời và chính thức hoạt động từ ngày 29/9/2004 theo quyết định phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Thương mại Hà Nội số 129/2004/QĐ-TTg ngày 14/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 125/2004/QĐ-UB ngày 11/08/2004 của UBND TP Hà Nội. Bộ máy tổ chức Tổng công ty đã và đang dần ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được củng cố và phát triển, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước và Thành phố Hà nội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By duyenttt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement