Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015504 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1 GIỚI THIỆU THREAD TRONG DELPHI 3
1.1 THREAD LÀ GÌ? 3
1.2 ỨNG DỤNG CỦA THREAD 3
1.3 SỬ DỤNG TTHREAD TRONG DELPHI 4
1.3.1 Các method đáng chú ý khi viết Thread 5
1.3.2 Các property đáng chú ý khi viết Thread 6
1.3.3 Tranh chấp dữ liệu khi viết multi-thread 7
1.3.4 Sử Dụng Critical Section trong chương trình 9
2 GIAO TIẾP GIỮA CÁC MÁY MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 9
2.1 TCLIENTSOCKET 10
2.1.1 Ghi dữ liệu đến server 10
2.1.2 Đọc dữ liệu từ server 11
2.2 TCLIENTWINSOCKET 11
2.3 TSERVERSOCKET 12
2.3.1 Truyền dữ liệu đến một Client 13
2.3.2 Đọc dữ liệu từ một client 13
2.3.3 Bạn có thể biết chính xác Client thứ mấy đã gửi dữ liệu đến server socket 14
2.4 TSERVERWINSOCKET 14
2.4.1 Lắng nghe yêu cầu kết nối của Client 14
2.4.2 Quản lý dãy các client socket đã kết nối với server socket 15
2.5 TSERVERCLIENTWINSOCKET 15
3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 16
3.1 NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH 16
3.2 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT 20
3.2.1 Tổ chức dữ liệu trong chương trình 20
3.2.2 Kết nối cho client 22
3.2.3 Hủy kết nối cho client 23
3.2.4 Tranh chấp dữ liệu 23
3.2.5 Dùng thread để phân chia CPU cho các thao tác của client 23
3.3 CÁC CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ 24
3.3.1 Tìm kiếm một nhà 25
3.3.2 Lấy thông tin của một nhà 26
3.3.3 Thêm thông tin một nhà mới 27
3.3.4 Xóa thông tin một nhà 29
3.3.5 Cập nhật thông tin một nhà 30
3.3.6 Thống kê số nhà đã cho thuê 32
3.3.6.1 Đếm số nhà đã cho thuê 32
3.3.6.2 Đưa một nhà đã hết hạn cho thuê về danh sách các nhà có thể cho thuê 33
3.3.7 Thống kê số nhà đã bán 37
3.3.7.1 Đếm số nhà đã bán 37
3.4 CÁC CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ 38
3.4.1 Tìm kiếm một nhà 39
3.4.2 Lấy thông tin của một nhà 39
3.4.3 Cập nhật thông tin một nhà 39
3.4.4 Thêm thông tin một nhà mới 40
3.4.5 Xóa thông tin một nhà 40
3.5 CÁC CHỨC NĂNG CHO MỘT KHÁCH HÀNG 41
3.5.1 Lấy thông tin về một nhà 41
3.5.2 Tìm kiếm một nhà 41
3.5.3 Tìm kiếm theo điều kiện 43
3.5.4 Đăng ký thuê nhàø 48
3.5.5 Đăng ký mua nhà 52
3.6 MÃ CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH NHÀ ĐẤT TRÊN MẠNG CLIENT/SERVER 55
3.6.1 Nha.dpr 55
3.6.2 Nhaf.pas 56
3.6.3 ConectDlg.pas 78
3.6.4 Findf.pas 81
3.6.5 HomeInfo.pas 85
3.6.6 HomeTools.pas 88
3.6.7 Informf.pas 105
3.6.8 InputThuef.pas 107
3.6.9 MytdRTF.pas 109
3.6.10 MyThread.pas 113
3.6.11 RepThuef.pas 129


1 Giới thiệu Thread trong Delphi


1.1 Thread là gì?

chức năng Thread cho phép một chương trình xử lý đồng thời nhiều công việc. Chẳng hạn trong chương trình Go!Zilla Ver 3.2 Copyright  1997-98 Gizmonet, một lúc có thể download nhiều file từ cùng hay nhiều website khác nhau. Nó còn cho người dùng định độ ưu tiên cho từng thread.

Bạn có thể dùng BorlandC, Delphi, Cbuilder, Visual C ... để viết nên những chương trình có chức năng thread. Nhưng dù bạn lập trình bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì cũng phải sử dụng những hàm API của Microsoft cung cấp như CreateThread, SetThreadPriority ... một cách trực tiếp hay gián tiếp.1.2 Ứng dụng của Thread

Thread được sử dụng rất nhiều trên các lĩnh vực như đồ họa (xử lý nhiều hình ảnh một lúc), trong trò chơi (làm nền hay mỗi nhân vật trong trò chơi là một thread), truyền tin (tín hiệu xuất ra được xử lý tức thời) ...

Thread làm cho chương trình trở nên đơn giản, dễ hiểu khi ta phải viết những chương trình đòi hỏi xử lý đồng thời nhiều công việc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement