Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014360 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
tại sao phần network của máy A và máy B giống nhau? Với cách kết nối bằng cáp chéo, 2 máy muốn kết nối với nhau, truyền dữ liệu cho nhau phải nằm trong cùng một mạng. Nghĩa là 2 máy A và B cùng phần network.
BÀI 1: CẤU HÌNH MẠNG CƠ BẢN

I. Xây dựng mạng Peer-to-peer
Mô hình thí nghiệm: Sinh viên dùng loại dây thích hợp vừa bấm ở bước trước kết nối 2 máytính.

- Để kết nối PC và PC ta cần dùng loại cáp nào: Cáp chéo
- Gán địa chỉ cho máy A và máy B theo bảng sau:

Máy A Máy B

Địa chỉ IP 192.168.1.10 192.168.1.11

Subnetmask 255.255.255.0 255.255.255.0


- Hãy cho biết phần network và host của máy A và máy B?

Máy A Máy B

Phần network 192.168.1 192.168.1

Phần host 10 11


- Tại sao phần network của máy A và máy B giống nhau?
Với cách kết nối bằng cáp chéo, 2 máy muốn kết nối với nhau, truyền dữ liệu cho nhau phải nằm trong cùng một mạng. Nghĩa là 2 máy A và B cùng phần network.
- Tại sao phần host của máy A và máy B khác nhau?
Trong môi trường TCP/IP, mỗi hệ thống phải được gán ít nhất một số định danh gọi là địa chỉ IP. Trong cùng một mạng để phân biệt địa chỉ hay nơi truyền nhận dữ liệu của các hệ thống các địa chỉ IP có phần host khác nhau để đảm bảo điều đó.


Từ PC A thực hiện lệnh ping 192.168.1.11 ở command prompt của Windows, kết quả ping?
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Ping statistics for 192.168.1.11
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
Apphoximate round trip times in milli – seconds:
Minimum = 0ms, maximum = 0ms, Average = 0ms
Từ PC B thực hiện lệnh ping 192.168.1.10 ở command prompt của Windows, kết quả ping?
Reply from 192.168.1.10 bytes = 32 time<1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.10 bytes = 32 time<1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.10 bytes = 32 time<1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.10 bytes = 32 time<1ms TTL = 128
Ping statistics for 192.168.1.10
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
Apphoximate round trip times in milli – seconds:
Minimum = 0ms, maximum = 0ms, Average = 0ms
II. Xây dựng mạng Switch based

Mô hình kết nối: sinh viên dùng loại dây thích hợp đã bấm ở bước trước để kết nối

Để kết nối PC và Switch ta cần dùng loại cáp nào? Cáp thẳng
So với mô hình Peer-to-Peer thì mô hình Switch based có ưu điểm và khuyết điểm gì?

- Ưu điểm: Chủ động quá trình kết nối hay không, có thể kết nối nhiều thiết bị với nhau.Switch lưu lại bản ghi nhớ địa chỉ MAC của tất cả các thiết bị mà nó kết nối tới. Với thông tin này, switch có thể xác định hệ thống nào đang chờ ở cổng nào. Khi nhận được khung dữ liệu, switch sẽ biết đích xác cổng nào cần gửi tới, giúp tăng tối đa thời gian phản ứng của mạng
- Nhược điểm: Tốn dây, và phải mua them thiết bị
Vẫn dùng địa chỉ IP ở bước trước, sinh viên thực hiện lệnh ping từ PC A đến PC B và ngược lại:

Từ PC A thực hiện lệnh ping 192.168.1.11 ở command prompt của Windows, kết quả ping?
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.11 bytes = 32 time < 1ms TTL = 128


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement