Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011270 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT
Hệ điều hành Android là nền tảng di động “mở” của Google, nhằm mục
tiêu cạnh tranh với các nền tảng “đóng” hiện tại của các công ty khác. Một
trong những chức năng chính của Android là bạn có thể dễ dàng phát triển các
ứng dụng Android trên nền tảng ứng dụng di động. Điều này thực sự nổi bật
với việc tạo ra các giao diện trực quan hấp dẫn.
Trong quyển báo cáo này chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ điều hành Android.
Nghiên cứu làm cách nào để tạo ra giao diện bằng cách sử dụng Android khiến
cho ngƣời dùng tƣởng tƣợng nhƣ mình đang sử dụng trên window. Và cuối
cùng là xây dựng chƣơng trình “Quản lý kho hàng”, và tƣơng tác với cơ sở dữ
liệu (CSDL) thông qua Webservice.
LỜI NÓI ĐẦU
I. GIỚI THIỆU
Nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của điện thoại di động (ĐTDĐ),
chúng ta có thể nói rằng đây là phƣơng tiện liên lạc cá nhân quan trọng trong
cuộc sống hàng ngày. Vì quá hiện đại, quá nhiều chức năng mà ngƣời ta có thể
tích hợp vào ĐTDĐ. Ngày nay, ĐTDĐ đang ngày càng khẳng định vai trò
sống còn của mình trong xã hội phát triển đặc biệt với thế hệ những ngƣời trẻ
tuổi, năng động. Nó gắn bó với cuộc sống đến mức ngoài chức năng của một
phƣơng tiện liên lạc, ĐTDĐ đã trở thành phƣơng tiện để giải trí với nhiều chức
năng hấp dẫn, phƣơng tiện lƣu giữ những thông tin cá nhân một cách an toàn
dù chỉ tƣơng đối.
Với một bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) linh động, số lƣợng các
ứng dụng dành cho Android đang tăng từng ngày. Ngoài ra, các nhà phát triển
ứng dụng còn có thể làm việc với các hãng sản xuất linh kiện để có thể xây
dựng các ứng dụng phù hợp và tối ƣu đặc biệt dành cho Android.
Có một bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) miễn phí và mã nguồn
mở cũng là một điềm mạnh của Android. Mọi ngƣời có thể download SDK và
tạo các ứng dụng cho riêng mình. Sau đó, các nhà phát triển có thể đăng tải
ứng dụng của mình trực tiếp với Android Market của Google, hay thông qua
các trang chia sẽ ứng dụng thứ ba.
Hệ điều hành Android nổi bật với khả năng hoạt động ổn định và linh
hoạt, có thể chạy nhiều ứng dụng một lúc linh hoạt, mƣợt mà. Android còn hỗ
trợ cài đặt không giới hạn số lƣợng tài khoản email. Bạn có thể cài cả account
mail cá nhân nhƣ Gmail hay các mail outlook phục vụ cho công việc.
Ngoài ra, các nhà phát triển ứng dụng trên Android còn cho phép ngƣời
dùng phản hồi các ý kiến đóng góp về các sản phẩm của mình, dựa vào đó giúp
các sản phẩm đƣợc trở nên hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu ngƣời sử dụng
hơn.
Đây đƣợc xem là điểm mạnh để Android có thể phát triển ứng dụng và
game trên nền tảng của riêng mình, giúp vƣợt lên đối thủ chính là iOS của
Apple, vốn có một nền tảng lập trình ứng dụng không đƣợc mở và linh hoạt
nhƣ Android.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online