Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By shkts
#1010660 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

BỘ ĐỀ THI “CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH GIỎI” NĂM 2010

I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính có những nghĩa vụ và quyền gì?
Đáp án:
Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính có những nghĩa vụ và quyền sau: (1 điểm)
- Thực hiện việc chứng thực một cách trung thực, khách quan, chính xác; đáp ứng đủ số lượng bản sao theo yêu cầu của người yêu cầu chứng thực. (2 điểm)
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chứng thực. (1 điểm)
- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết cho việc xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ, văn bản được yêu cầu chứng thực. (1.5 điểm)
- Lập biên bản tạm giữ giấy tờ, văn bản có dấu hiệu giả mạo; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo. (1.5 điểm)
- Trong trường hợp từ chối chứng thực, phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực; nếu việc chứng thực không thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì phải hướng dẫn họ đến cơ quan khác có thẩm quyền. (2 điểm)
* Trả lời lưu loát, rành mạch. (1 điểm)

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày thủ tục chứng thực chữ ký?
Đáp án:
Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, thủ tục chứng thực chữ ký gồm các bước sau: (1 điểm)
- Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình:
+ Chứng minh nhân dân (hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân khác); (1 điểm)
+ Giấy tờ, văn bản mà họ sẽ ký vào đó. (1 điểm)
- Người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người thực hiện chứng thực. (2 điểm)
- Người thực hiện chứng thực ghi rõ:
+ Ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; (1 điểm)
+ Số giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; (1 điểm)
+ Chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; (1 điểm)
+Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực. (1 điểm)
* Trả lời lưu loát, rành mạch. (1 điểm)

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết những điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
Đáp án:
Điều 106 Luật Đất đai quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, ... quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: (1 điểm)
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (2 điểm)
- Đất không có tranh chấp; (2 điểm)
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; (2 điểm)
- Trong thời hạn sử dụng đất. (2 điểm)
* Trả lời lưu loát, rành mạch. (1 điểm)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement