Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010365 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tìm hiểu về phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)
MỞ ĐẦU
Ngày nay các phương pháp vật lý, đặc biệt là các phương pháp phổ
được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các hợp chất hóa học cũng như các
quá trình phản ứng hóa học. Những phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa đối
với việc xác định các hợp chất hữu cơ.
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân viết tắt của tiếng Anh là NMR (nuclear
Magnetic Resonance) là một phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu cấu tạo
của các hợp chất hữu cơ, nó có ý nghĩa quan trọng để xác định cấu tạo các
phân tử phức tạp như các hợp chất thiên nhiên. Phương pháp phổ NMR
nghiên cứu cấu trúc phân tử bằng sự tương tác bức xạ điện từ tần số radio
với tập hợp hạt nhân được đặt trong từ trường mạnh. Các hạt nhân này là
một phần của nguyên tử và các nguyên tử lại được tập hợp thành phân tử.
Do vậy phổ NMR có thể cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc phân tử mà
khó có thể nhân biết bằng bất kỳ phương pháp nào khác. Có nhiều hạt nhân
có thể nghiên cứu bằng kỹ thuật NMR, song hydro và carbon là chung nhất.
Trong khi phổ hồng ngoại phát hiện ra các nhóm chức có mặt trong phân tử,
thì phổ cộng hưởng từ hạt nhân cho ta biết về số lượng nguyên tử khác biệt
về mặt từ tính có mặt tong phân tử nghiên cứu. Phương pháp phổ biến được
sử dụng là phương pháp phổ 1H-NMR và phổ 13C-NMR.
Chính vì vậy, chúng em đã lựa chọn đề tài “ Tìm hiểu về phương pháp
phổ cộng hưởng từ hạt nhân”
3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN
(NMR)
1.1.
Cấu trúc của nguyên tử
1.1.1. Thành phần của hạt nhân
Thành phần hạt nhân bao gồm proton, neutron và electron. Số proton
trong hạt nhân (Z, số thứ tự nguyên tự) xác định tính đồng nhất và điện tích hạt
nhân. Mỗi hạt nhân có 1 proton là hạt nhân hydro, mỗi hạt nhân có 6 proton là
hạt nhân carbon. Nếu xem xét một số lượng lớn nguyên tử hydro thì thấy rằng
các hạt nhân của chúng không đồng nhất. Đó là mỗi hạt nhân đều có 1 proton,
nhưng khác nhau ở số neutron.
Hầu hết các nguyên tử H trong tự nhiên 99,985% không có neutron
(N=0), nhưng 1 phần nhỏ 0,015% có 1 neutron (N=1) trong mỗi hạt nhân. Người
ta thấy rằng có hai đồng vị tự nhiên của hidro và chúng có công thức tương ứng
1
H và 2H. Chỉ số ở trên 1 công thức chỉ khối lượng nguyên tử danh định A của
nguyên tử và là tổng số của Z:
A=Z+N
Và 2H được gọi là deuteri hay hydro nặng
1.1.2.
Spin electron
Momen góc spin là 1 phần tử tự quay quanh trục, electron có 1 tính chất.
Electron là một phần tử mang điện tích (Z= -1) nên sự tự quay nó tạo nên 1
Momen từ rất nhỏ được thể hiện bằng mũi tên đậm trong hình 1, 2 giá trị của s
tương ứng với hai hướng có thể của vector momen từ ( hướng lên trên hoặc
hướng xuống dưới). Hai trạng thái spin này suy thoái này của electron bị suy
biến tức có nặng lượng như nhau khi không có mặt của từ trường ngoài.
Electron hướng đối song ( ngược hướng) với trường s=-1/2 có năng lượng thấp
hơn electron hướng song song với trường s=+1/2.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement