Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ebenezeer
#969636 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ ............................................................................i
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNHVẼ.....................................................................................i
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................1
Chương 1. BẤT CẬP TRONG DẠY - HỌC MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP LIÊN
QUAN ..................................................................................................................1
1. 1. Bất cập trong dạy và học môn mạng máy tính.....................................................................................1
1. 2. Mô hình Client – Server: Phương pháp giải quyết tối ưu.................................................................2
1. 3. GNS3: phần mềm mô phỏng mô hình mạng hữu hiệu ......................................................................6
1. 4. Công nghệ ảo hóa máy chủ vSphere ESXi............................................................................................ 10
1. 5. Kết luận ............................................................................................................................................................. 13
Chương 2. LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA MÁY CHỦ VSPHERE ESXi VÀ GNS3.....15
2. 1. Công nghệ ảo hóa máy chủ vSphere ESXi............................................................................................ 15
2. 1. 1. Công cụ CLI, công cụ quản lý tự động.................................................................................................16
2. 1. 1. 1. ESXi Shell ......................................................................................................................................................18
2. 1. 1. 2. Lệnh “esxcli” ................................................................................................................................................18
2. 1. 1. 3. Lệnh vim-cmd .............................................................................................................................................20
2. 1. 1. 4. Sử dụng câu lệnh vCLI trong kịch bản............................................................................................21
2. 1. 2. VMware snapshot.........................................................................................................................................22
2. 2. Lý thuyếtvề GNS3.......................................................................................................................................... 24
2. 2. 1. Giới thiệu chung............................................................................................................................................24
2. 2. 2. Cách xây dựng mô hình mạng trên GNS3 .........................................................................................27
2. 2. 3. Kết nối các hosts vào mô hình mạng...................................................................................................30
2. 2. 4 Kết nối GNS3 với mạng thật.....................................................................................................................36
2. 2. 5 Các thiết bị Frame Relay và ATM...........................................................................................................38
2. 3. Kết luận ............................................................................................................................................................. 40
Chương 3. XÂY DỰNG BÀI GIẢNG DỰA TRÊN GNS3 VÀ VMWARE ESXI SERVER ..........42
3. 1. Giải pháp kết hợp GNS3 và vSphereESXi............................................................................................. 42
3. 1. 1. Giải pháp kết hợp GNS3 và vSphere ESXi..........................................................................................43
3. 1. 2. Đánh giá tài nguyên máy thật để xây dựng mô hình. ................................................................45 3. 1. 3. Quy trình...........................................................................................................................................................47
3. 2. Xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu dựa trên VMware ESXI ................................................... 49
3. 2. 1. Tạo snapshot ..................................................................................................................................................49
3. 2. 2. Nhân bản snapshot, tạo máy ảo liên kết ...........................................................................................50
3. 3. Xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu dựa trên VMWare ESXI qua shell-script.................. 53
3. 3. 1. Tạo snapshot ..................................................................................................................................................53
3. 3. 2. Nhân bản snapshot, tạo máyảo liên kết.............................................................................................54
3. 3. 3. Đổi IP cho máy ảo sau nhân bản...........................................................................................................54
3. 3. 4. Bật máy ảo.......................................................................................................................................................55
3. 4. Xây dựng các mô hình mạng với GNS3................................................................................................. 55
3. 5. Sinh viên thực hành mạng khi sử dụng giải pháp GNS3 kết hợp với vSphere ESXi. ......... 57
3. 6. Kết luận ............................................................................................................................................................. 58
KẾT LUẬN.....................................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................60
PHỤ LỤC 1: THIẾT LẬP BAN ĐẦU...................................................................................62
PHỤ LỤC 2: SCRIPT .......................................................................................................70
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ CÂU LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VMWARE...............................................73 55
Câu lệnh này có thể chạy cùng tiến trình khởi động máy ảo. Để làm
được điều này ta làm ta vào Local Group Policy Edior >Computer
Configuration\Windows Settings\Scripts (Startup/Shutdown).
Nhấn đúp vào Startup, chọn thêm script.
Tại đây, phần tên script: luận văn chỉ đến file script muốn chạy cùng khi
bật và Script Parameters:là giá trị tham số là số IP luận văn muốn máy đổi
thành.
3.3.4. Bật máy ảo
Dùng câu lệnh sau để tắt bật máy ảo, trong đó $WMID là ID máy ảo
luận văn đã hướng dẫn tìm ở mục 3. 4. 3. 1.
vim-cmd vmsvc/power. on $VMID
Luận văn đã viết các công việc này trong một file script. Để thực hiện
clone máy ảo,giảng viên chỉ cần chạy câu lệnh
. /clone. sh thư_mục_nguồnthư_mục_đích
VD:
~ # . /software/script/clone. sh Win7 Win7_c2
Sau khi thực hành xong, người quản trị có thể tiến hành xóa hết các
máy ảo, giải phóng bộ nhớ, không gian lưu trú. Sử dụng cho lần thực hành
tiếp theo. Tác giả cũng đã viết một file shell-script thực hiện nhiệm vụ này.
Xem phụ lục 2
3.4. Xây dựng các mô hình mạng với GNS3
Giảng viên, truy cập vào máy ảo, mở GNS3 chạy trên máy ảo lên.
Trong luận văn này, luận văn chỉ đưa ra một mô hình đơn giản nhưng
khẳng định được tính khả thi của giải pháp. Đó là trên máy ảo mẫu Win7, luận
văn đưa ra một bài thực hành tên RIPv2 để thực hành về định tuyến sử dụng
RIPv2. Bài thực hành gồm 05 router kết nối với nhau, trong đó R1 kết nối với
một Ethernet Switch. Switch này kết nối đến hai PC ảo; R3 kết nối với
Ethernet Switch. Switch này kết nối đến một PC ảo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dangvantung
#1044782
   
[bgcolor=][/bgcolor]
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Ebenezeer đã viết:Luận văn: Xây dựng hệ thống thực nghiệm về mạng dựa trên phần mềm GNS3 kết hợp công nghệ ảo hóa máy chủ Vsphere ESXi : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2014
Miêu tả:76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
00050004208_noidungpdf.pdf
MÌNH CẦN THAM KHẢO TÀI LIỆU NÀY NHƯNG BỊ LỖI không TẢI ĐƯỢC.. BẠN NÀO CÓ GỬI CHO MÌNH XIN VỚI.. EMAIL: [email protected]
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement