Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dmhoa77
#969398 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về truyền sóng: hệ thống thông tin vô tuyến; truyền sóng trong thông tin di động; cơ chế lan truyền. Nghiên cứu truyền sóng môi trường trong nhà: tổn hao trên đường truyền kích thước lớn; suy giảm trên đường truyền kích thước nhỏ. Mô phỏng vùng phủ sóng di động trong nhà, bao gồm: phần mềm mô phỏng điện từ trường wireless insite; mô phỏng phủ sóng tòa nhà G2 - đại học Công nghệ - Đại Học Quốc GiaHN; đo thực nghiệm tòa nhà G2; nhận xét và so sánh kết quả giữa mô phỏng và đo đạc thực tế
CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SÓNG............................................2
1.1 Hệ thống thông tin vô tuyến............................................................................2
1.2 Truyền sóng trong thông tin di động [3] ........................................................4
1.3 Cơ chế lan truyền ............................................................................................5
1.3.1 Phản xạ........................................................................................................6
1.3.2 Nhiễu xạ......................................................................................................6
1.3.3 Tán xạ .........................................................................................................7
CHƢƠNG 2 – TRUYỀN SÓNG MÔI TRƢỜNG TRONG NHÀ.......................8
2.1 Tổn hao trên đƣờng truyền kích thƣớc lớn....................................................8
2.1.1 Mô hình lan truyền trong không gian tự do [3] ............................................8
2.1.2 Mô hình mất mát theo loga khoảng cách [3]..............................................10
2.1.3 Che khuất loga chuẩn [3]...........................................................................11
2.1.4 Mô hình truyền sóng trong nhà..................................................................11
a) Mất mát do vách ngăn trong nhà (cùng tầng) [4], [6], [11]......................12
b) Mất mát do sàn giữa các tầng [3], [4], [6] ...............................................13
c) Mô hình mất mát theo loga khoảng cách [3], [4], [6]...............................14
d) Mô hình nhiều điểm gãy Ericsson [3], [6].................................................16
e) Mô hình nhân tử suy giảm [3], [4], [6] .....................................................16
f) Thẩm thấu tín hiệu từ máy phát ngoài vào trong tòa nhà [3], [4], [6] ......19
2.2 Suy giảm trên đƣờng truyền kích thƣớc nhỏ [3], [6] ...................................21
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến suy giảm kích thước nhỏ..................................21
a) Đa đường..................................................................................................22
b) Dịch tần Doppler ......................................................................................23
2.2.2 Các thông số của kênh đa đường di động...................................................23
2.2.3 Các loại suy giảm kích thước nhỏ..............................................................25
a) Kênh suy giảm phẳng................................................................................25
b) Kênh suy giảm chọn lọc tần số..................................................................26
c) Kênh suy giảm nhanh................................................................................26
d) Kênh suy giảm chậm .................................................................................27
2.2.4 Phân bố Rayleigh và Ricean ......................................................................28
a) Phân bố Rayleigh......................................................................................28
b) Phân bố Ricean.........................................................................................29
2.2.5 Một số mô hình thống kê cho kênh suy giảm đa đường trong nhà .............31
CHƢƠNG 3 – MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TRONG NHÀ ...32
3.1 Phần mềm mô phỏng điện từ trƣờng Wireless Insite [7].............................32
3.2 Mô phỏng phủ sóng tòa nhà G2 – Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN .........34
3.2.1 Tạo project ................................................................................................34
3.2.2 Kết quả mô phỏng .....................................................................................39
a) Công suất nhận của anten và phần trăm phủ sóng ....................................39
b) Các đường truyền sóng .............................................................................44
3.3 Đo thực nghiệm tòa nhà G2 ..........................................................................45
3.4 Nhận xét và so sánh kết quả giữa mô phỏng và đo đạc thực tế...................48
a) Tại sảnh ....................................................................................................49
b) Tại phòng 311 nhà G2...............................................................................49
KẾT LUẬN..........................................................................................................51
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................53

Công nghệ mạng không dây ngày nay đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Hầu
như ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ta đều có thể nhận được các tiện ích
do công nghệ này mang lại như: truy cập internet, nói chuyện điện thoại với người
thân hay đối tác … chỉ với một thiết bị di động nhỏ gọn có chức năng thu sóng từ
các nhà cung cấp dịch vụ. Đối với các tòa nhà lớn như là nhà cao tầng, siêu thị, sân
bay, ga tàu điện ngầm … thì vấn đề vùng phủ và dung lượng khi truyền sóng là rất
quan trọng. Đặc trưng vùng phủ của những khu vực này là rộng, trải dài theo chiều
dọc hay phân bố theo chiều cao, sóng vô tuyến bị suy hao nhiều khi xuyên qua
tường, trần hay đồ vật. Do đó, triển khai phủ sóng trong các toà nhà luôn dành được
sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà cung cấp và người sử dụng.
Việc nghiên cứu, khảo sát trước khi triển khai mạng là việc không thể thiếu.
Với sự hỗ trợ của công cụ máy tính đã có rất nhiều phần mềm giúp cho việc tính
toán mô phỏng thuận lợi, cung cấp cho chúng ta một phương pháp cho độ chính
xác cao hơn khi sử dụng mô hình lý thuyết và chi phí thấp hơn nhiều khi khảo sát
thực tế, qua đó giúp cho việc triển khai được hiệu quả nhất. Nội dung của luận văn
này là khảo sát một số thông số khi phủ sóng một toà nhà 3 tầng thực tế bằng phần
mềm mô phỏng điện từ trường Wireless Insite.
Luận văn bao gồm các chương:
Chƣơng 1: Tổng quan về truyền sóng
Chƣơng 2: Truyền sóng môi trƣờng trong nhà
Chƣơng 3: Mô phỏng vùng phủ sóng di động trong nhà
CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN SÓNG.
1.1 Hệ thống thông tin vô tuyến
Các phương tiện thông tin nói chung được chia thành hai phương pháp thông
tin cơ bản, đó là thông tin vô tuyến và thông tin hữu tuyến. Mạng thông tin vô
tuyến ngày nay đã trở thành một phương tiện thông tin chủ yếu, thuận tiện cho cuộc
sống hiện đại.
Trong một hệ thống truyền tin, mô hình tổng quát nhất (hình 1.1) bao gồm ba
thành phần sau: nơi phát hay còn gọi là nguồn phát hay nguồn tin, môi trường
truyền (còn được gọi là kênh truyền) và nơi nhận tin hay nguồn nhận. Khi nghiên
cứu đến các quá trình mã hóa và giải mã thì mô hình này sẽ trở nên phức tạp hơn
[2].
Hình 1.1: Mô hình truyền tin cơ bản
Sự truyền tin: Là sự dịch chuyển thông tin từ điểm này đến điểm khác trong
một môi trường xác định.
Nguồn tin: Là một tập hợp các tin mà hệ thống truyền tin dùng để lập các bản
tin hay thông báo (message) khác nhau để truyền tin. Trong đó khái niệm bản tin
chính là dãy tin được bên phát truyền đi. Thông tin có thể thuộc nhiều loại như:
một dãy kí tự như trong điện tín (telegraph) của các hệ thống gởi điện tín (teletype
system); một hàm theo chỉ một biến thời gian f(t) như trong radio và điện thoại …
Tuy nhiên, trước khi thông tin được truyền đi, tuỳ theo các yêu cầu của hệ thống
truyền tin mà các tin có thể được mã hoá để nén, chống nhiễu, bảo mật, ...
Nơi nhận tin: Là nơi tiếp nhận thông tin từ kênh truyền và cố gắng khôi phục
lại thành thông tin ban đầu như ở bên phát đã phát đi. Tin đến được nơi nhận
thường không giống như tin ban đầu được phát vì có sự tác động của nhiễu lên nó
trong quá trình truyền. Vì vậy khi nhận tin ở nơi nhận có thể phải thực hiện các
công việc như phát hiện sai và sửa sai thông tin, ngoài ra nơi nhận còn có thể phải
thực hiện các công việc giải nén thông tin hay giải mã thông tin đã được mã hoá

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoxuanson
#1034365 Mod có link down mới nào không up lên giúp mình với. Link bị die rồi không download được. Nếu mod có tài liệu này thì cho mình xin với gmail: [email protected]
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement