Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#883200 BÀI TẬP CHƯƠNG 2
I. Câu hỏi ôn tập:
1. Tôpô mạng quan hệ với cấu hình đường dây như thế nào?
2. Định nghĩa ba chế độ truyền dẫn?
3. Cho biết ưu điểm của các dạng tôpô mạng?
4. Ưu điểm của cấu hình đa điểm so với điểm - điểm là gì?
5. Cho biết các yếu tố cơ bản nhằm xác định các hệ thống thông tin là LAN, MAN hay WAN. (Khoảng cách giữa các thiết bị)
6. Hãy cho biết hai dạng cấu hình đường dây? (điểm - điểm và đa điểm)
7. Hãy cho biết 5 dạng tôpô mạng cơ bản?
8. Hãy phân biệt giữa quan hệ đồng cấp và quan hệ sơ cấp- thứ cấp?
9. Trình bày các khuyết điểm của các tôpô mạng ?
10. Trình bày công thức tính số kết nối cần thiết để thiết lập tôpô mạng dạng lưới?
11. Phân loại 5 dạng tôpô mạng cơ bản theo cấu hình đường dây?
12. Giả sử có n thiết bị trong mạng, xác định số cáp kết nối cần thiết để thiết lập tôpô mạng dạng: lưới, vòng, bus và sao ?
13. Khác biệt giữa hub trung tâm và hub phụ là gì ? Khác biệt giữa hub tích cực và hub thụ động là gì? Chúng quan hệ với nhau như thế nào?
14. Yếu tố giới hạn kích thước mạng bus là gì? (các điểm nối Tap)
15. Trình bày phương pháp phát hiện lỗi về cáp nối trong các tôpô mạng?
16. Kết nối liên mạng (internet) là gì ? Internet là gì?

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Hãy cho biết tôpô mạng nào cần có bộ điều khiển trung tâm (hub):
a. Lưới
b. Sao
c. Bus
d. Vòng
2. Tôpô nào có cấu hình đa điểm:
a. Lưới
b. Sao
c. Bus
d. Vòng
3. Cho biết dạng kết nối thông tin giữa bàn phím và máy tính là :
a. Đơn công
b. Bán song công
c. Song công
d. Tự động
4. Mạng có 25 thiết bị, hãy cho biết tôpô nào có kết nối nhiều nhất:
a. Lưới
b. Sao
c. Bus
d. Vòng
5. Mạng cây là biến thể của mạng
a. Lưới
b. Sao
c. Bus
d. Vòng
6. Truyền hình là một thí dụ về cách truyền dẫn
a. Đơn công
b. Bán song công
c. Song công
d. Tự động
7. Cho biết dạng tôpô mạng nào mà khi có n thiết bị, mỗi thiết bị cần thiết phải có (n-1) cổng I/O:
a. Lưới
b. Sao
c. Bus
d. Vòng
8. Dạng cấu hình đường dây nào để kết nối chỉ định (riêng) giữa hai thiết bị:
a. Điểm - điểm
b. Nhiều điểm
c. Sơ cấp
d. Thứ cấp
9. Dạng cấu hình đường dây nào mà có nhiều hơn hai thiết bị chia sẻ đường truyền.
a. Điểm - điểm
b. Nhiều điểm
c. Sơ cấp
d. Thứ cấp
10. Chế độ truyền dẫn nào mà dung lượng kênh truyền được chia sẻ cho 2 thiết bị thông tin trong mọi thời gian.
a. Đơn công
b. Bán song công
c. Song công
d. Tất cả sai
11. Nhà xuất bản MacKenzie Publishing, với tổng hành dinh đặt tại London và nhiều văn phòng đặt tại Châu Á, Âu, Nam Mỹ, có thể đã được kết nối dùng mạng:
a. LAN
b. MAN
c. WAN
d. Tất cả đều sai
12. Văn phòng công ty A có hai máy tính kết nối với một máy in, như thế họ dùng mạng:
a. LAN
b. MAN
c. WAN
d. Tất cả đều sai
13. Cho biết dạng tôpô mạng có cấu hình điểm - điểm:
a. Lưới
b. Vòng
c. Sao
d. Tất cả đều đúng
14. Dạng kết nối nào mà đường truyền chỉ dùng cho hai thiết bị
a. Sơ cấp
b. Thứ cấp
c. Chỉ định
d. Tất cả đều sai
15. Trong tôpô mạng lưới, quan hệ giữa một thiết bị với một thiết bị khác là:
a. Sơ cấp đến đồng cấp
b. Đồng cấp đến sơ cấp
c. Sơ cấp đến thứ cấp
d. Đồng cấp
16. Tôpô mạng nào mà khi cáp đứt thì mạng ngừng hoạt động
a. Lưới
b. Cây
c. Bus
d. Sao
17. Một mạng dùng nhiều hub thì có cấu hình dạng
a. Lưới
b. Cây


Link download đủ file cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement