Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035263 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 1: Những khái niệm cơ bản
Chương 2: Chất môi giới.
Chương 3: Nhiệt và công.
Chương 4: Định luật nhiệt động thứ nhất
Chương 5: Các quá trình nhiệt động của khí và hơi
Chương 6: Định luật nhiệt động thứ hai
Chương 7: Chu trình thuận chiều
Chương 8: Chu trình ngược chiều
CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY NHIỆT
Máy nhiệt là thiết bị thực hiện quá trình chuyển hoá giữa nhiệt năng và cơ
năng ở hai nguồn nóng (T1) và lạnh (T2).
Máy nhiệt được chia làm hai nhóm: Nhóm động cơ nhiệt và nhóm máy lạnh,
bơm nhiệt.
Động cơ nhiệt: Gồm máy hơi nước, động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine
hơi, turbine khí,… loại này làm việc theo nguyên lý chất môi giới nhận nhiệt (Q1) từ
nguồn nóng ( quá trình cháy nhiên liệu), kế đến là giãn nỡ để biến một phần nhiệt
thành công (L0), sau đó chất môi giới nhả phần nhiệt (Q2) cho nguồn lạnh. Q1 - Q2 =
L0 .
Máy lạnh và bơm nhiệt : Làm việc theo nguyên lý máy tiêu hao năng lượng L0,
chất môi giới nhận nhiệt (Q2) từ nguồn lạnh để làm lạnh vật, rồi truyền (Q2) và (L0)
cho nguồn nóng. Máy lạnh sử dụng nhiệt (Q2) để làm lạnh vật còn bơm nhiệt sử dụng
(Q1) để sưởi ấm hay sấy.
Nhiệt và công là các dạng năng lượng là các đại lượng vật lý phụ thuộc
vào quá trình.
Qui ước: Nhiệt nhận Q > 0
Nhiệt nhả Q < 0
Công sinh ra L > 0
Công tiêu hao L < 0
Đơn vị: 1cal = 4,18 J
1 Btu = 252 cal (British Thermal Unit)
1 Btu/h = 0,3 W.
1.2: HỆ NHIỆT ĐỘNG VÀ PHÂN LOẠI .
Hệ nhiệt động là một vật hay nhiều vật được tách ra để nghiên cứu những tính
chất nhiệt động của nó. Hệ nhiệt động bao gồm :
a/ Hệ kín và hệ hở:
Đối với hệ kín chất môi giới không bao giờ đi xuyên qua bề mặt ranh giới ngăn
cách giữa hệ thống với môi trường, khối lượng chất môi giới xem là không đổi. (môi
chất trong máy lạnh…).
Ngược lại hệ thống hở chất môi giới có thể vào và ra khỏi hệ thống. (động cơ
đốt trong, động cơ phản lực, động cơ turbine…).
b/ Hệ cô lập và hệ đoạn nhiệt:
Một hệ thống được gọi là cô lập khi hoàn toàn không trao đổi năng lượng nào
(nhiệt và cơ năng) giữa chất môi giới và môi trường.
Ban quyen © Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement