Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015088 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Lời nói đầu

Chương 1: GIỚI THIỆU TONG QUAN VỂ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG Tự ĐỘNG ĐIỂU KHIỂN

Chương 2: CẢM BIỂN VÀ CÁC THÔNG số CẢM BIẾN

Chương 3: CHUẨN HÓA TÍN HIỆU

Chương 4: CÁC BỘ BIỂN Đối A/D VÀ D/A

Chương 5: VI xử LÝ VÀ CẨC HỆ VI xử LÝ

Chương 6: VI ĐIỂU KHIỂN VÀ CÁC HỆ PHÁT TRIỂN CỦA VI ĐIẾU KHIỂN

Chương 7: PC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PC TRONG ĐO LƯỠNG Tự ĐỘNG ĐIÊU KHIỂN
Chương 8: ĐIỂU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH PLC
Chương 9: GHÉP Nối PC, CÁC VẤN ĐỂ TRUYỂN THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG GHÉP Nối

Chương 10: MẠCH ĐIỂU KHIỂN

Chương 1X: Cơ CẤU CHẤP HÀNH

Chương 12: MẠCH NGUổN CUNG CẤP

Chương 13: CÁC THIẾT KẾ CẮC SẴN PHẨM ĐO LƯỜNG Tự ĐỘNG ĐIỂU KHIÊN

Tài liệu tham kháo
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Đo lường tự động điều khiên được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên đại học thuộc các ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông. Cuốn sách cũng có thể dung làm tài liệu tham khảo cho các ngành kỳ thuật khác cổ sử dụng kỳ thuật đo lường tự động điều khiến như một phương pháp đễ nghiên cứu khoa học, sử dụng khai thác kỹ thuật của ngành mình.

So với cuốn "Cơ sở kỳ thuật Đo lường điện tử' đã được xuất bản trước đây và đã được sử dụng làm giáo trình ở trường Đại học Bảch Khoa Hà Nội, một cuốn sách nghiên cứu vể lý thuyết nhằm đưa cho sinh viên những khái niệm ban đầu về các phương pháp và các công cụ đo lường các đại lượng vật lý cũng như việc ứng dụng các tiên bộ khoa học kỳ thuật trong kỳ thuật đo lường, thì cuốn giáo trình "Đo lường tự động điểu khiển" là cuốn sách mang tính ứng dụng thực tiền cao nhằm giúp cho sinh viên và các độc giả quan tâm có đủ kiên thức để hiểu rõ vể các hệ thống thiết bị đo lường tự động điểu khiển trên thực tê đề từ đó có khả nãng tự thiết kế chế tạo cho mình những hệ thống thiết bị đo lường tự động điểu khiển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ebookbkmt
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement