Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014699 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU..............................................................................................1
PHẦN 2: NỘI DUNG...........................................................................................3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY GIA TỐC................................................3
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH............................................................................3
1.2 MỘT SỐ MÁY GIA TỐC HIỆN NAY........................................................4
1.3 PHÂN LOẠI MÁY GIA TỐC.....................................................................9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VẬT LÍ CỦA MÁY GIA TỐC...........................................11
2.1 CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
VÀ TỪ TRƯỜNG.................................................................................11
2.1.1 Chuyển động của hạt trong từ trường đều..............................................11
2.1.2 Sự lệch của hạt trong điện trường và từ trường......................................14
2.2 THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP CỦA ESINTEIN...........................................17
2.2.1 Sự chậm lại của thời gian.......................................................................17
2.2.2 Sự co lại của độ dài................................................................................18
2.2.3 Khối lượng.............................................................................................19
2.2.4 Hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng......................................19
2.3 MỘT SỐ LOẠI MÁY GIA TỐC THẲNG....................................................21
2.3.1 Máy gia tốc Walton – Cockrorf................................................................21
2.3.2 Máy gia tốc Van De Graff.........................................................................23
2.3.3 Máy gia tốc thẳng.....................................................................................24
2.4 MÁY GIA TỐC CÓ QUỸ ĐẠO TRÒN.........................................................26
2.4.1 Máy gia tốc Cyclotron..............................................................................27
2.4.2 Betatron....................................................................................................28
2.4.3 Synchrotron, Phasotron, Synchrophasotron..............................................30
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIA TỐC...............................................33
3.1 ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH...........................................................33
3.2 ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP.....................................................33
3.2.1 Chụp ảnh công nghiệp............................................................................33
3.2.2 Chiếu xạ thực phẩm, nông sản, khử trùng công cụ y tế..........................33
3.3 ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC....................................................................44
3.3.1 Phương pháp xạ trị ung thư bằng máy gia tốc tuyến tính.......................44
3.3.2 Xạ trị bằng bức xạ gamma......................................................................52
3.3.3 Sản xuất đồng vị phục vụ chuẩn đoán và chữa bệnh..............................54
3.3.4 Ứng dụng của máy gia tốc trong chuẩn đoán y học................................54
3.4 ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU HẠT CƠ BẢN..............................54
3.4.1 Hạt cơ bản...............................................................................................55
3.4.2 Tìm hạt Higgs..........................................................................................58
3.4.3 Tìm hạt siêu đối xứng..............................................................................58
3.4.4 Tìm trạng thái lỗ đen lượng tử.................................................................59
3.4.5 Nghiên cứu các hiện tượng liên quan đến hạt quark b trên hệ đo LHCb. 59
3.4.6 Máy gia tốc LHC.....................................................................................60
3.4.7 Ứng dụng bức xạ hãm từ máy gia tốc nghiên cứu
phản ứng quang hạt nhân……………………………………………….65
3.4.8 Ứng dụng bức xạ đồng bộ trong nghiên cứu vật chất…………..…….....66
3.5 ỨNG DỤNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NHÂN TẠO.................66
3.6. ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XỬ LÍ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ...............68
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................70
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Với khát khao khám phá và chinh phục thiên nhiên, từ ngàn xưa con người đã bắt những vị
thần lửa, thần gió, thần nước,… phải phục vụ cho đời sống của mình. Và cũng xuất phát từ
những khát vọng ấy, những máy móc thiết bị ngày càng hiện đại, tinh xảo lần lượt ra đời, giúp
con người mở rộng, đào sâu, nâng cao tầm hiểu biết về thế giới tự nhiên. Hiện nay với sự phát
triển của khoa học kĩ thuật, nhiều thiết bị công nghệ cao đã được phát minh, trong đó có thể
nói máy gia tốc là một thiết bị hoàn thiện và tinh vi nhất giúp con người có thể chạm tay vào
những cấu trúc nhỏ bé nhất của vật chất.
Ra đời vào nửa đầu thế kỷ XX cho đến nay máy gia tốc liên tục đóng vai trò quan trọng
trong nhiều lĩnh vực ứng dụng của đời sống, đặc biệt là về lĩnh vực nghiên cứu vật lí hạt nhân
và vật lí hạt cơ bản. Sự đa dạng của các loại hạt được gia tốc, năng lượng, cường độ cùng các
dòng hạt thứ cấp sinh ra: bức xạ hãm, bức xạ đồng bộ, neutron, mesons, các chùm hạt nhân
phóng xạ,…đã mở rộng lĩnh vực ứng dụng của Máy Gia Tốc trong công nghiệp, y học,
nghiên cứu cấu trúc hạt nhân,…Và trong nền khoa học kỹ thuật nó giữ một vị trí chủ đạo,
phục vụ tri thức con người và sự phát triển đi lên của các quốc gia trên thế giới.
Ở nước ta, tuy đã có nhưng rất ít người biết đến máy gia tốc và những ứng dụng của nó
cũng rất hạn chế. Bản thân là sinh viên vật lí, nhưng những kiến thức của em về máy gia tốc
vẫn còn hạn chế. Do đó em chon đề tài “Máy gia tốc và ứng dụng “ với hy vọng có thể trang
bị cho mình những kiến thức cần thiết về nguyên lý hoạt động cơ bản và những ứng dụng
điển hình của máy gia tốc, qua đó nhận thức được tầm quan trọng của máy gia tốc trong nền
khoa học kỹ thuật còn non trẻ ở nước ta.
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Tìm hiểu về máy gia tốc và những ứng dụng của nó trong đời sống, nghiên cứu khoa hoc.
Từ đó nhận thức được tầm quan trọng của máy gia tốc trong nền khoa học kỹ thuật của nước
ta.
3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Xây dựng cơ sở lý thuyết về cách phân loại, cơ sở vật lí của máy gia tốc.
- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của một số loại máy gia tốc có quỹ đạo thẳng và
máy gia tốc có quỹ đạo tròn.
- Tìm hiểu ứng dụng của máy gia tốc trong phân tích, công nghiệp, y học, nghiên cứu hạt cơ
bản, phản ứng hạt nhân nhân tạo, xử lí chất thải phóng xạ.
4. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
a. Phương pháp thực hiện đề tài
- Nghiên cứu lí thuyết cách phân loại, cơ sở vật lí, một số máy gia tốc hiện nay, cấu tạo và
nguyên tắc hoạt động của một số loại máy gia tốc có quỹ đạo thẳng và một số máy gia tốc có
quỹ đạo tròn, ứng dụng của máy gia tốc.
- Phân tích các ứng công cụ thể của máy gia tốc.
b. Phương tiện thực hiện đề tài
- Các tài liệu tham khảo gồm có: các giáo trình điện từ học, vật lý hạt cơ bản, cơ học.
- Các công trình nghiên cứu khoa học về ứng dụng của máy gia tốc trong đời sống, nghiên
cứu khoa học.
- Các trang web khoa học nói về máy gia tốc.
5. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Bước 1: Nhận đề tài
Bước 2. Tìm kiếm tài liệu, thông tin trên mạng có liên quan tới đề tài.
Bước 3. Đọc và phân tích các thông tin, từ đó viết đề cương.
Bước 4. Tiến hành viết đề tài theo đề cương và trao đổi với GVHD.
Bước 5. Viết bài luận, chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết.
Bước 6. Viết báo cáo.
Bước 7. Bảo vệ luận văn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement