Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014493 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CÔNG TÁC KỸ SƯ
I. Đặt vấn đề.
Kỹ sư là tầng lớp trí thức trong xã hội, có học vị và địa vị cao trong xã hội.
Người kỹ sư có sự đóng góp lớn về trí tuệ và tài năng của mình cho cộng
đồng xã hội làm cho xã hội phát triển liên tục, mang lại nhiều của cải cho xã
hội. Anh ta được trọng vọng và kính trọng như mọi thành phần trí thức khác
như: bác sĩ, dược sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ v v… và là một trong các nhà
khoa học đương thời.
Do đó chúng ta cần nghiên cứu để biết rõ: chức năng, vai trò, nhiệm
vụ, quyền hạn và năng lực của người kỹ sư v v… Từ đó xác định trách nhiệm
đóng góp của mình đối với đất nước, đối với xã hội.
II. Chức năng, nhiệm vụ và năng lực của người kỹ sư:
1. Chức năng của người kỹ sư trong hệ thống lao động kỹ thuật.
a) Người kỹ sư giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống lao động kỹ
thuật, là người đóng góp trí tuệ, sự sáng tạo và là người chủ chốt
quyết định mọi thành công trong các ngành nghề của mọi lĩnh vực
trong nền kinh tế của đất nước.
b) Người kỹ sư có thể đứng ở vị trí đảm nhiệm thực hiện công tác theo
chuyên ngành được đào tạo, có thể giữ vai trò kỹ sư trưởng (chỉ huy
một nhóm kỹ sư) để thực hiện:
- Chức năng điều hành trong các đơn vị sản xuất gia công.
- Chức năng điều hành các đơn vị thiết kế hay thi công.
- Chức năng điều hành trong các đơn vị kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật.
- Chức năng nghiên cứu và đào tạo.
c) Người kỹ sư có thể đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo từ tổ trưởng kỹ
thuật, trưởng phòng (Kế hoạch, Thiết kế, Công nghệ, KCS, Cung tiêu,
Vật tư v v…) hay Phó giám đốc, Giám đốc xí nghiệp, Công ty, Tổng
Công ty v v… với chức năng điều hành hoạt động của hệ thống kỹ
thuật hay hệ thống tổ chức kinh doanh v v… của nhà nước hay tư
nhân. Khi đó người kỹ sư có thể làm các việc sau:
- Tổ chức quản lý xây dựng đơn vị.
- Tổ chức và phân công lao động kỹ thuật trong các đơn vị.
- Thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đánh giá các hoạt động
của hệ thống lao động kỹ thuật.
- Thực hiện chức năng phân phối thành quả lao động, tham gia các
hoạt động kỹ thuật quảng bá giới thiệu sản phẩm của ngành mình.
2. Nhiệm cụ của người kỹ sư.
a) Người kỹ sư là một công dân gương mẫu.
- Phải được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người công
dân.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement