Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011583 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Vật liệu composite là vật liệu được chế tạo nén lừ hai hay nhiểu thành phán khác nhau. Mỗi thành phán lợi có những đặc triởtg cơ - lý- /f<>úrể ề ẻ riêng biệt, khi lổng hợp chúng lại. sẽ cho một vật liệu hoàn loàn mới. khác so với những vậl liệu ban đẩu. Vật liệu min dó dược gọi là vặt liêu composite. Từ composile xuấỉ phát lừ gốc liếng Anh có nghía là 'ẩhỗn lìựp, tổng lụfp. phức !iỢp...ậ'. Trong nhiều lài liệu khoa học. thuật ngữ ,Ẻvật .liệu min " dóng nghĩa với vật liệti composite.

Chính thiên nhiên dã lạo ra cẩn trúc composũe trước tiên. Chổng hạn như ỉhân cdyệ có cẩu trúc cơmposite, gỗm rất nhiều sợi xenhtlô dài (lược kểi nổi với nhan bảng ỉicnin vừa mém, vừa có linh dẻ nén. Kéi quà của mỏi liên kết hài hòa ấy lủ thân cày vữa bén tại vừa (ỉèo-một cẩu trúc composìie Iềấf lý tường.

Thực ra composite dã dược con người sáng tạo vù siặf dụng lừ Ihời thượng cđ".ố người cồ Hy Lọp đã biết lấy mật ong. hòa trộn víri đất, dá, cút sài làm vội liệu xảy diỊng. hay như ờ nước ngơy từ ngày xưa đã truyền lại cách làm Ệ‘nhà tranh, vách dổi": lấy bùn trộn với rơm bõm trát vách nhà. Khi khỏ tạo rơ lớp vật liệu ci(ngữ làm chu nlià mát về mùa hù và ấm về mùa đông.

Mặc dù composile lỡ vật liệu dã củ lừ rất làu dời nluí vậy, nhiơtg ngành khoa hụi- vẻ vật liệu composiie lại hoàn toàn non trê. Khoa học vé composite mới được hình ihành gắn vùi sự xuất hiện đấu tiên của chúng trong cứng nghệ tên lửa ở Mỹ lử những nám 50 cùa ỉ hể kỷ XX. Kể lữ dó cho đến nay, khoa học công nghệ vật liệu composite dã pltớl triển vượt bậc, không những chì à Mỹ, mả còn ớ Lién Xô. hiện nay lả ở Nga và mội sỏ' nước SNG. Trung Quốc và các nước cóng nghiệp phát triển như Anli, Pháp. Đức, Nhật Bàn.... Đến nay. eomposite đã cô mật trong háu hết mọi lỉnh vực cùa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement