Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011208 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Bài 1: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUÔNG BÁO GIỜ....................................... 2
Bài 2: ĐÈN GIAO THÔNG ............................................................................ 10
Bài 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƢỚC DƢỚI HẦM MỎ ...................... 14
Bài 4: ĐIỀU KHIỂN MÁY TRỘN................................................................... 19
Bài 5: ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ CỬA KHO TỰ ĐỘNG ............................... 23
Bài 6: DÂY CHUYỀN CHIẾT NƢỚC VÀO CHAI ........................................ 27
Bài 7: HỆ THỐNG ĐẾM VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM.................................. 31
Bài 8: ĐIỀU KHIỂN BĂNG CHUYỀN CÁN TÔN ......................................... 34
Bài 9: ĐIỀU KHIỂN DAO CẮT SẢN PHẨM ................................................. 40
Bài 10: ĐIỀU KHIỂN ROBOT GẮP HÀNG ................................................... 44
Bài 11: THIẾT KẾ CẦN TRỤC....................................................................... 48
Bài 12: XỬ LÝ HÓA CHẤT............................................................................ 52
Bài 13: ĐÈN GIAO THÔNG CHỖ ĐƢỜNG HẸP........................................... 58
Bài 14: BÃI ĐỖ XE ......................................................................................... 62
Bài 18: MÁY PHA TRÀ, CÀ PHÊ .................................................................. 66
Bài 19:ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN .............................................................. 72
BÀI 1: ĐÈN GIAO THÔNG NGÕ HẸP .......................................................... 76
BÀI 3: ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ CỬA KHO TỰ ĐỘNG .............................. 81
BÀI 4:DÂY CHUYỀN CHIẾT NƢỚC VÀO CHAI ........................................ 85
BÀI 5: HỆ THỐNG ĐẾM VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM ................................ 89
BÀI 6: ĐIỀU KHIỂN BĂNG CHUYỀN CÁN TÔN........................................ 94
BÀI 7: ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN............................................................ 102
BÀI 8: ĐIỀU KHIỂN DAO CẮT SẢN PHẨM.............................................. 110
BÀI 9: ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT GẮP HÀNG ............................. 116
BÀI 10: THIẾT KẾ CẦU TRỤC ................................................................... 124
BÀI 11: MÁY BÁN VÉ TỰ ĐỘNG .............................................................. 136
BÀI 12: TRẠM TRỘN VẬT LIỆU................................................................ 155
Bài 1: ĐÈN GIAO THÔNG .......................................................................... 164
Bài 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG BƠM NƢỚC DƢỚI HẦM MỎ .................... 169
Bài 3: ĐIỀU KHIỂN MÁY TRỘN ................................................................ 177
Bài 4: ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MỞ CỬA KHO TỰ ĐỘNG ............................. 182
Bài 5: DÂY CHUYỀN CHIẾT NƢỚC VÀO CHAI ...................................... 185
Bài 6: HỆ THỐNG ĐẾM VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM................................ 191
Bài 7: ĐIỀU KHIỂN BĂNG CHUYỀN CÁN TÔN ....................................... 196
Bài 8: ĐIỀU KHIỂN DAO CẮT SẢN PHẨM ............................................... 203
Bài 9: ĐIỀU KHIỂN ROBOT GẮP HÀNG ................................................... 211
Bài 10: ĐÈN GIAO THÔNG CHỖ ĐƢỜNG HẸP......................................... 220
Bài 11: BÃI ĐỖ XE ....................................................................................... 227
Bài 12: ĐIỀU KHIỂN MÁY KHOAN ........................................................... 234
Bài 13: THIẾT KẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CẦN TRỤC............... 237


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement