Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011053 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
570 trang
Chương 1.
• Vật liệu polime
• Đặc điểm của CN gia công polime
• Các quan hệ trong CN gia công polime
• Các phương pháp gia công
1.1. VẬT LIỆU POLIME
• VẬT LIỆU POLIME
• TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU
POLIME
• TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA VẬT LIỆU
POLIME
• QUAN HỆ CẤU TRÚC - TÍNH CHẤT VẬT
LIỆU
1.1.1. Khái niệm về vật liệu
polime
1862 first synthetic plastic
1866 Celluloid
1891 Rayon
1907 Bakelite
1913 Cellophane
1926 PVC
1933 Polyethylene
1938 Teflon
1939 Nylon stockings
1957 velcro
1967 “The Graduate”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement