Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011008 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phần 1: Mở đầu 2
Phần 2: Thành phần, tính chất và các chỉ tiêu của nước thải 3
1. Thành phần, tính chất và chỉ tiêu nước thải 3
Thành phần, tính chất và chỉ tiêu nước thải 3
Thành phần nước thải 3
Tính chất nước thải 4
Chỉ tiêu nước thải 5
Tóm tắt thành phần, tính chất và chỉ tiêu nước thải 5
So sánh nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp 6
2. Định nghĩa và ý nghĩa của các chỉ tiêu 7
3. Ý nghĩa của thành phần, tính chất và các chỉ tiêu 9
Phần 3: Kết luận và kiến nghị 13
Tài liệu tham khảo 14
Thành phần, tính chất và chỉ tiêu nước thải
- 2 -
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong quá trình hội nhập và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa. Trong bối cảnh đó, các đô thị và khu công nghiệp là những nơi có lượng
nước thải tập trung cao nhất - đây là nguồn ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như
sự phát triển bền vững của đô thị. Giải quyết tốt vấn đề thoát nước và xử lý nước thải
(XLNT) là một yêu cầu cấp bách nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người
dân cũng như mỹ quan cho đô thị.
Nước thải hay chất thải lỏng là nước đã được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt, sản
xuất và các mục tiêu khác. Sau khi sử dụng nước bị nhiễm bẩn đồng thời có nhiều vi
trùng và các chất độc hại khác. Chúng bị thay đổi so với ban đầu về thành phần, tính chất
lý – hóa – sinh và sẽ làm ô nhiễm môi trường xung quanh.
Vì thế nước thải trước khi xả vào sông, hồ, biển (nguồn tiếp nhận) cần được
xử lý để đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định. Mức độ xử lý phụ thuộc vào
nồng độ bẩn của nước thải, khả năng pha loãng giữa nước thải với nước nguồn, khả năng
tự làm sạch của nguồn nước và các yêu cầu về mặt vệ sinh.
Vì vậy cần biết đặc điểm và thành phần, tính chất và các chỉ tiêu của nước
thải và được đánh giá theo trạng thái: vật lý, hóa học và sinh học.
Nước thải thường được phân loại thành nước thải sinh hoạt và nước thải công
nghiệp. Chúng đều là nước thải và có các tác nhân ô nhiễm cần xử lý. Tuy nhiên, vẫn có
sự khác nhau về thành phần, tính chất, chỉ tiêu giữa nước thải công nghiệp và nước thải
sinh hoạt.
Thành phần, tính chất và chỉ tiêu nước thải
- 3 -
PHẦN 2: THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI
1. THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI
1.1. Thành phần, tính chất và các chỉ tiêu của nước thải
1.1.1.Thành phần:
Hình 1: Phân loại thành phần nước thải
1.1.1.1. Thành phần lý học
+ Nước thải chứa các chất rắn có kích thước khác nhau với xuất xứ khác nhau.
Khoảng 1/3 – 1/2 khối lượng chất rắn ở dạng lơ lửng không tan, còn lại phần lớn ở dạng
tan và một ít ở dạng keo.
+ Ngoài các hạt nhỏ, nước thải còn chứa các hạt sỏi cát lớn, các mẫu rau, hoa quả,
vải – giẻ, giấy vụn…Nước thải từ mạng lưới thoát nước chung, có lẫn cả nước mưa, cuốn
theo cát sỏi.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement