Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010264 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

A. Đ I C NG V PH NG PHÁP S C KÝ Ạ ƯƠ Ề ƯƠ Ắ
(Chromatography)
Đ c phát minh b i nhà sinh v t h c ng i Nga – ượ ở ậ ọ ườ Mikhail Tswest
Tách Chlorophills và Xanthophylls b ng CaCO ằ 3
Ti ng Hy-l p: ế ạ Chroma: màu
Graphein: ghi
Ph ng pháp s c ký: ươ ắ
 K thu t tách (seperation) các c u t trong m t h đ ng th (khí ho c ỹ ậ ấ ử ộ ệ ồ ể ặ
l ng) ỏ
 Cân b ng n ng đ c a các c u t trong hai pha ti p xúc nhau: pha tĩnh ằ ồ ộ ủ ấ ử ế
(stationary phase) và pha đ ng ( ộ mobile phase)
 S phân tách d a trên t c đ kéo theo ( ự ự ố ộ elution) khác nhau c a các c u t ủ ấ ử
trong c t ( ộ column)
 M t đ u dò (detector) đ u ra c a c t cho phép đ nh l ng liên t c các ộ ầ ở ầ ủ ộ ị ượ ụ
c u t trong h n h p đ u ấ ử ỗ ợ ầ
S c ký màng m ng ( ắ ỏ planar chromatography), S c ký c t ( ắ ộ Column chromatography)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement