Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009731 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG RÃNH XOẮN

Trang 1
2. Mục lục
Bài 1: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG 8
1. Các thông số cơ bản của bánh răng trụ răng nghiêng
2. Yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng trụ răng nghiêng
3. Chọn dao phay mô-đun (mô-đun pháp)
4. Tính toán phân độ
5. Tính toán phay bánh răng trụ răng nghiêng (hướng nghiêng)
6. Phương pháp gia công
6.1. Gia công trên máy phay ngang vạn năng
6.1.1. Gá lắp, điều chỉnh đầu phân độ, bánh răng thay thế.
6.1.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi
6.1.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
6.1.4. Điều chỉnh máy.
6.1.5. Cắt thử và đo.
6.1.6. Tiến hành gia công.
6.2. Gia công trên máy phay ngang vạn năng
6.2.1. Gá lắp, điều chỉnh đầu phân độ
6.2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi
6.2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
6.2.4. Điều chỉnh máy.
6.2.5. Cắt thử và đo.
6.2.6. Tiến hành gia công.
7. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng
8. Kiểm tra sản phẩm.
9. Vệ sinh công nghiệp.
Câu hỏi ôn tập
Bài 2: PHAY RÃNH XOẮN 30
1. Các thông số cơ bản của rãnh xoắn
1.1. Góc chân rãnh
1.2. Số rãnh
1.3. Đường kính tiếp xúc
1.4. Khoảng tiếp xúc
1.5. Góc nghiêng
1.6. Hướng nghiêng
2. Yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh xoắn.
3. Chọn dao phay góc để phay rãnh xoắn
4. Tính toán phân độ
5. Phương pháp gia công
5.1. Gia công trên máy phay ngang vạn năng
5.1.1. Gá lắp, điều chỉnh đầu phân độ
5.1.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi
5.1.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
5.1.4. Điều chỉnh máy.
5.1.5. Cắt thử và đo.
5.1.6. Tiến hành gia công.
5.2. Gia công trên máy phay ngang vạn năng
5.2.1. Gá lắp, điều chỉnh đầu phân độ
5.2.2. Gá lắp, điều chỉnh phôi
5.2.3. Gá lắp, điều chỉnh dao.
5.2.4. Điều chỉnh máy.
5.2.5. Cắt thử và đo.
5.2.6. Tiến hành gia công.
6. Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng
7. Kiểm tra sản phẩm.
8. Vệ sinh công nghiệp.
Câu hỏi ôn tập
3. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG
NGHIÊNG – RÃNH XOẮN
Mã số của mô-đun: MĐ 36
Thời gian của mô-đun: 60 giờ. (LT: 12 giờ; TH: 46 giờ; KT: 2 giờ)
3.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ-ĐUN
- Vị trí:
+ Mô-đun thực tập này được bố trí sau khi sinh viên đã học xong: MH07;
MH08; MH09; MH10; MH11; MH15; MĐ26: MĐ34; MĐ35.
- Tính chất:
+ Là mô-đun chuyên môn nghề đào tạo bắt buộc.
+ Là công nghệ gia công bánh răng (thô) dùng trong dạng sản xuất đơn
chiếc, sửa chữa và hàng loạt nhỏ.
3.2. MỤC TIÊU MÔ-ĐUN:
- Xác định được các thông số động học cơ bản của bánh răng trụ răng nghiêng.
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay bánh răng trụ răng nghiêng.
- Xác định được các thông số cơ bản của rãnh xoắn.
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi phay rãnh xoắn.
- Chọn được dao phay mô-đun khi gia công bánh răng trụ răng nghiêng. -
Phân tích được phương pháp phay trên máy phay đứng, máy phay ngang.
- Lựa chọn được công cụ cắt, công cụ kiểm tra, công cụ gá phù hợp.
- Lựa chọn được chế độ cắt khi phay.
- Tính toán và lắp được bộ bánh răng thay thế khi phay bánh răng trụ răng
nghiêng, rãnh xoắn.
- Vận hành thành thạo máy phay để phay bánh răng trụ răng nghiêng, rãnh xoắn
đúng qui trình qui phạm, răng đạt cấp chính xác 8-6 (rãnh xoắn đạt cấp chính
xác 10-8), độ nhám cấp 4-5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm
bảo an toàn cho người và máy.
- Giải thích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực
sáng tạo trong học tập.
3.3. NỘI DUNG MÔ-ĐUN:
Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Tên các bài trong mô đun
Thời gian
Tổng
số

thuyết
Thực
hành
Kiểm
tra*
1 2
Phay bánh răng trụ răng nghiêng
Phay rãnh xoắn
40
20
8 4
31
15
1 1
Cộng 60 12 46 2
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được
tính bằng giờ thực hành.
3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
3.4.1. Vật liệu:
- Phôi thép hay gang đã qua gia công tiện.
- Dầu nhờn, giẻ lau, dung dịch làm nguội. giấy viết, sổ ghi chép, máy tính cá
nhân, bảng lượng giác, bút viết và bút chì
3.4.2. công cụ và trang thiết bị:
- Máy phay vạn năng (đứng và ngang).
- Đầu phân độ vạn năng.
- Các loại trục dao phay.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement