Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008625 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương I. Nghiên cứu tổng quan về robot
Chương II. Xây dựng mô hình và tính toán động học robot
Chương III. Mô phỏng động học robot trên máy tính
Chương IV. Thiết kế quỹ đạo cho robot
Chương V: Kết luận chung
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thế giới đã trải qua nhiều cuộc cách mạng vĩ đại về khoa học công nghệ trong
quá khứ, những cuộc cách mạng này đã làm thay đổi cả thế giới chúng ta sống với
hàng loạt các phát minh mới ra đời. Robot là một phát minh vĩ đại của con ngƣời vì
mục đích giải phóng con ngƣời khỏi những công việc nặng nhọc, sự nhàm chán của
công việc (do sự lặp lại các thao tác của một công việc nào đó nhiều lần), nguy
hiểm của môi trƣờng lao động nhƣ môi trƣờng nóng bức trong các lò hơi, sự ô
nhiễm bụi bặm của các hầm mỏ, hay sự nguy hiểm ở dƣới đáy đại dƣơng, trên
không gian vũ trụ… cũng nhƣ tăng tính tự động hóa trong các dây truyền sản xuất.
Ngày nay, Robot đƣợc ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực nhƣ cơ khí, điện tử, y
học, giải trí…, chúng không còn đơn thuần là những máy móc tự động chỉ có thể
nâng, hạ, di chuyển mà ngƣời ta đã trang bị những cảm biến giúp cho Robot có khả
năng quan sát, cảm nhận đƣợc bản thân và môi trƣờng xung quanh.
Ở nhiều nƣớc trên thế giới, Robot đƣợc nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong
nhiều ngành công nghiệp khác nhau nhƣ vận chuyển, bốc dỡ vật liệu, gia công, lắp
ráp thăm dò. Đi đầu trong lĩnh vực chế tạo, và ứng dụng Robot công nghiệp hiện
nay đó là Nhật Bản, Mỹ, Đức, Ý, Pháp. Tuy nhiên ở nƣớc ta việc nghiên cứu, thiết
kế Robot chƣa thực sự phát triển, các Robot hầu hết đƣợc nhập từ nƣớc ngoài với
chi phí lớn do đó việc ứng dung Robot vào sản xuất còn hạn chế. Robot thƣờng chỉ
xuất hiện ở những cơ sở sản xuất lớn, yêu cầu công việc có tính tự động cao.
Xuất phát thực tế đó, nƣớc ta cần đẩy mạnh công việc nghiên cứu, thiết kế chế
tạo Robot nhất là ở trong các trƣờng đại học, cao đẳng. Công viêc thiết kế, chế taọ
Robot là một công việc phức tạp gồm nhiều công đoạn khác nhau nhƣ: tìm hiểu các
loại Robot, lựa chọn loại, kết cấu Robot tối ƣu nhất, tính toán động học, động lực
học, mô phỏng trên máy tính... Trong đó công việc mô phỏng Robot đóng vai trò
quan trọng bởi vì sau quá trình thiết kế chúng ta rất cần một cách nào đó xem hệ
thống có hoạt động đúng nhƣ mong đợi không, tránh việc đi vào sản xuất luôn mà
chẳng may gặp lỗi thiết kế, tính toán nào đó gây lãng phí cả về vật chất lẫn thời
gian. Vì vậy mô phỏng quá trình hoạt động của robot trƣớc khi đi vào thiết kế thực
là rất cần thiết. Thông qua quá trình mô phỏng ta xem hệ thống hoạt động nhƣ thế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement