Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008565 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tập 1 Tĩnh học và động học
Đối tượng sử dụng : Đại học và Cao đẳng

Lời nói đầu 5
Ch−ơng 1 : Bài toán phẳng 7
1.1- Cơ sở lý thuyết 7
1.2- H−ớng dẫn áp dụng 14
1.3- Bài giải mẫu 16
1.4- Bài tập 29
Ch−ơng 2 : Bài toán không gian 45
2.1- Cơ sở lý thuyết 45
2.2- H−ớng dẫn áp dụng 50
2.3- Bài giải mẫu 51
2.4- Bài tập 61
Ch−ơng 3 : Bài toán ma sát 69
3.1- Cơ sở lý thuyết 69
3.2- H−ớng dẫn áp dụng 73
3.3- Bài giải mẫu 75
3.4- Bài tập 84
Ch−ơng 4 : Bài toán trọng tâm 91
4.1- Cơ sở lý thuyết 91
4.2- H−ớng dẫn áp dụng - bài toán giải mẫu 94
4.3- Bài tập 100
Ch−ơng 5 : Chuyển động của điểm 104
5.1- Cơ sở lý thuyết 104
5.2- Ph−ơng pháp giải 105
5.3- Bài giải mẫu 106
5.4- Bài tập 116
Ch−ơng 6 : Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 127
6.1- Cơ sở lý thuyết 127
6.2- Ph−ơng pháp giải 130
6.3- Bài giải mẫu 131
6.4- Bài tập 137
Ch−ơng 7 : Hợp chuyển động của điểm 143
7.1- Cơ sở lý thuyết 143
7.2- Ph−ơng pháp giải 144
7.3- Bài giải mẫu 146
7.4- Bài tập 160
Ch−ơng 8 : Chuyển động song phẳng của vật rắn 173
8.1- Cơ sở lý thuyết 173
8.2- Ph−ơng pháp giải 178
8.3- Bài giải mẫu 181
8.4- Bài tập 195
Ch−ơng 9 : Chuyển động của vật rắn quanh một điểm cố định 208
9.1- Cơ sở lý thuyết 108
9.2- Ph−ơng pháp giải 212
9.3- Bài giải mẫu 213
9.4- Bài tập 219
Ch−ơng 10 : Hợp chuyển động của vật rắn 224
10.1- Cơ sở lý thuyết 224
10.2- Ph−ơng pháp giải 227
10.3- Bài giải mẫu 228
10.4- Bài tập 235
Tài liệu tham khảo 241
Cơ học lý thuyết là khoa học về các quy luật cân bằng và chuyển động của
các vật thể d−ới tác dụng của lực, là một trong những môn học trọng điểm cho
sinh viên các tr−ờng Đại học kỹ thuật.
Việc vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài tập cơ học lý thuyết là
yêu cầu hàng đầu đối với sinh viên, qua đó giúp họ hiểu sâu thêm về lý thuyết,
đồng thời nâng cao khả năng t− duy và rèn luyện kỹ năng trong học tập.
Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết đ−ợc biên soạn theo ch−ơng trình giảng
dạy môn Cơ học lý thuyết cho sinh viên của hầu hết các ngành đuợc đào tạo tại
Học viện kỹ thuật quân sự, nó cũng phù hợp với ch−ơng trình môn học của Bộ
Giáo dục & đào tạo.
Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết đ−ợc phân thành hai tập. Tập 1 gồm 2
phần: Tĩnh học (từ ch−ơng 1 đến ch−ơng 4) và Động học (từ ch−ơng 5 đến
ch−ơng 10). Trong mỗi ch−ơng đều có phần tóm tắt lý thuyết, phân loại bài tập và
ph−ơng pháp giải, các ví dụ mẫu và phần bài tập. Cuối mỗi bài tập có trả lời hoặc
đáp số để sinh viên tham khảo và tự kiểm tra lời giải của mình. Cần l−u ý trong
phần trả lời, đối với các đại l−ợng véctơ (lực, vận tốc, gia tốc ...), kết quả đ−ợc
cho ở dạng trị đại số.
Giáo trình Bài tập Cơ học lý thuyết Tập 1 do Nhóm môn học Cơ học lý
thuyết thuộc Bộ môn Cơ học vật rắn – Khoa Cơ khí – Học viện Kỹ thuật quân sự
biên soạn : Vũ Quốc Trụ, Tạ Hữu Vinh (phần Tĩnh học), Lê Nho Thiết, Lê Hải
Châu (phần Động học), Đỗ Anh C−ờng chủ biên.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement