Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008393 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nguyễn Bắc Giang
Trường ðại học Khoa học, ðại học Huế
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu mô hình một chiều (Qual2K) tính toán lan truyền chất trong sông và
ứng dụng ñể nghiên cứu mô phỏng diễn biến chất lượng nước (CLN) cho Sông Hương. Bài báo
cũng trình bày các bước cơ bản ứng dụng mô hình cho một ñối tượng cụ thể. Ngoài ra, ñã tiến
hành kiểm ñịnh mô hình với giá trị sai số nhỏ hơn 30%. Từ kết quả này ñã tiến hành dự báo sự
thay ñổi chất lượng nước theo thời gian vào năm 2010 và 2020.
Từ khóa: Qual2K, sông Hương.
1. Mở ñầu
Gần ñây việc ứng dụng mô hình ñể mô phỏng chất lượng nước (CLN) ñã trở nên
phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các mô hình CLN ñược xem là một trong
những công cụ hỗ trợ ñắc lực cho công tác quản lý CLN, giúp ñánh giá và dự báo về sự
biến ñổi CLN trong tương lai.
Trong số các mô hình CLN ñang ñược áp dụng, Qual2K là mô hình CLN sông
tổng hợp, ñơn giản và miễn phí ñược áp dụng phổ biến nhiều nơi trên thế giới. Mô hình
Qual2K ñã ñược áp dụng trong mô phỏng DO của sông Blackstone (Mỹ); ñánh giá CLN
chảy qua ñập Gavins Point trên sông Missouri (Mỹ); tính toán tác ñộng của nước thải
công nghiệp và ñô thị ñến DO sông Sava (Slovenia); ñánh giá CLN sông Sungai
Selangor (Malaysia)[6].
Hiện nay, các số liệu quan trắc CLN sông Hương khá ñồng bộ và ñầy ñủ, tuy
nhiên việc tổng hợp các số liệu này và sử dụng các mô hình ñể mô phỏng và dự báo xu
thế biến ñổi CLN phục vụ cho mục ñích quản lý CLN sông Hương vẫn chưa ñược quan
tâm nhiều. Vì vậy, nghiên cứu áp dụng mô hình Qual2K cho sông Hương sẽ góp phần
bổ sung tính ña dạng các công cụ phục vụ công tác quản lý CLN của ñịa phương.
2. Tổng quan về mô hình Qual2K
2.1. Giới thiệu mô hình Qual2K
Mô hình Qual2K (Q2K) do Brown và Barnwell xây dựng vào năm 1987 dựa
trên mô hình gốc là QUAL2E (Q2E). Phiên bản mới nhất của Qual2K (tháng 3/2006) là
phần mềm Q2K Fortran 2.04 ñược phát triển bởi Steve Chapra và Greg Pelletier ở ðại
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement