Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007988 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CÂU 1: Khái niệm về quản lý hệ thống cấp thoát nước đô thị (thế nào là hoạt động
CTN, bảo trì HT CTN, khai thác HT CTN, quản lý HT CTN, quản lý hiệu quả…)
- HĐ cấp nước: là tổ hợp công trình gồm: thu nước, dẫn nước, xử lý nước,
điều hòa nước, điều hòa và phân phối nước.
- HĐ Thoát nước: là tổ hợp những công trình thiết bị và các giải pháp kỹ
thuật được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ thoát nước.
- Nhiệm vụ thoát nước của HTTN là: thu gom, vận chuyển nhanh chóng mọi
loại nước thải ra khỏi khu dân cư, xí nghiệp công nghiệp, đồng thời xử lý và
khử trùng đạt yêu cầu vệ sinh trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
CÂU 2: Vai trò ngành CTN trong đô thị?
Hệ thống cấp, thoát nước đô thị có vai trò quan trọng đối với đời sống và
các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của đô thị. Những mô hình quản lý và
chính sách hiện hành liên quan đến vấn đề thu phí, quyền sở hữu, những phát
sinh trong quá trình cổ phần hoá, tính tự chủ và trách nhiệm của các công ty
cấp, thoát nước… cần thay đổi theo hướng cập nhật nhất quán nhằm
khuyến khích, động viên các công ty cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả.
-Vai trò với kinh tế, xã hội:
• Văn hoá, xã hội:
- Phát triển mọi mặt đời sống, tạo điều kiện cho hoạt động đô thị vận hành một
cách có hiệu quả và ngày càng phát triển.
- Có ý nghĩa rất lớn về mặt an ninh quốc phòng.
- Nâng cao văn minh và chất lượng sống đô thị, là một trong những tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng đô thị.
- Kéo gần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
• Kinh tế:
- Là tài sản quốc gia và được tính vào tổng giá trị sản phẩm quốc gia.
- Có ý nghĩa về mặt sản xuất, cấu thành nên giá thành sản phẩm.
• Quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan:
- Là cơ sở hình thành đô thị, là hệ thống phục vụ cho sự tồn tại và phát triển đô
thị.
- Vị trí đô thị quyết định khu vực chức năng, ngươc lại cơ cấu sử dụng đất, phân
bố dân cư và các khu vực công trình quyết định sự hình thành và giải pháp hệ
thống cấp thoát nước.
3
CÂU 3: Những thách thức đối với ngành CTN trong cơ chế thị trường?
Ngành cấp nước:
- Hệ thống cấp nước có vai trò quan trọng đối với đời sống và các hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội của đô thị. Mặc dù kết quả hoạt động của các công ty cấp
nước Việt Nam được xem là khả quan so với các nước đang phát triển khác,
nhưng vẫn chưa phát huy hết công suất thiết kế, tỷ lệ thất thoát, thất thu còn
cao. Vì vậy cần nỗ lực để cải thiện hiệu suất hoạt động cũng như sử dụng
nguồn lực một cách có hiệu quả.
- Mô hình quản lý và chính sách hiện hành còn là thách thức đặt ra cho lĩnh vực
cấp nước đô thị. Những mô hình quản lý và chính sách hiện hành liên quan đến
vấn đề giá nước, quyền sở hữu, những phát sinh trong quá trình cổ phần hoá,
tính tự chủ và trách nhiệm của các Cty cấp nước…cần thay đổi theo
hướng cập nhật nhằm khuyến khích các công ty cung cấp dịch vụ hoạt động và
hiệu quả hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement