Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007819 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
câu hỏi nhóm 3: 4 điểm
Câu 1: Cho sơ đồ gia công như hình vẽ 1. Kích thước gia công H=10+0,3 mm được hình
thành bằng phương pháp tự động đạt kích thước. Chi tiết được định vi trên khối V. Với sơ
đồ gia công đã được chọn, kích thước gia công có bị sai số chuẩn ảnh hưởng đến độ chính
xác không? Xác định trị số của sai số chuẩn? Nếu cho phép sai số chuẩn chiếm 50% dung
sai cho phép của kích thước gia công cho trên sơ đồ thì chọn chuẩn đã hợp lý chưa? Nếu
chưa hợp lý thi có các biện pháp nào để giảm sai số chuẩn?
Vẽ được sơ đồ gia công của bước công nghệ theo đầu bài
Chỉ ra được các mặt chuẩn và số bậc tự do mà sơ đồ đã hạn chế
Phân tích ý nghĩa của sơ đồ định vị (suất pháp từ các yêu cầu kỹ thuật )
Chỉ được chuẩn định vị của và gốc kích thước của kích thước gia công ( có hay không sai
số chuẩn.
Xây dựng chuối kích thước gia công (hay xây dựng hình tính toán theo phương pháp hình
học)
Xác định sai số chuẩn bằng một trong hai phương pháp đã chọn
Xác định sai số chuẩn cho phép, so sánh với giá trị tính toán, nếu chưa đạt thì nêu (tối
thiểu) hai biện pháp khắc phục
Câu 2: Cho sơ đồ gia công như hình vẽ 1. Kích thước gia công 3+0,1mm được hình thành
bằng phương pháp tự động đạt kích thước. Chi tiết được định vi trên khối V. Với sơ đồ gia
công đã được chọn, kích thước gia công có bị sai số chuẩn ảnh hưởng đến độ chính xác
không? Xác định trị số của sai số chuẩn? Nếu cho phép sai số chuẩn chiếm 50% dung sai
cho phép của kích thước gia công cho trên sơ đồ thì chọn chuẩn đẫ hợp lý chưa? Nếu chưa
hợp lý thi có các biện pháp nào để giảm sai số chuẩn?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement