Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007431 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Ứng dụng hàm Bessel giải các bài toán truyền sóng và truyền nhiệt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với một số dạng bài toán khi giải bằng phương pháp tách biến Fourier, phương
pháp biến đổi Laplace,...thì việc tìm nghiệm gặp khó khăn và giải rất phức tạp. Học phần
phương pháp toán-lý có những bài tập tương đối khó, liên quan đến phép lấy đạo hàm
riêng, phương trình vi phân.
Cụ thể là bài tập phần truyền nhiệt có các phương pháp giải như: phương pháp tách
biến Fourier, phương pháp biến đổi Laplace, phương pháp hàm Green, hàm Bessel...Mỗi
phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng.
Đối với một số bài toán biên nhiều chiều nếu sử dụng phương pháp tách biến
Fourier hay phép biến đổi Laplace thì bài toán giải khó khăn hơn. Ta có thể sử dụng hàm
Bessel vào giải bài toán biên trong phương trình truyền nhiệt thì việc tìm nghiệm của bài
toán là đơn giản hơn nhiều.
Phương pháp sử dụng hàm Bessel để giải bài toán truyền nhiệt là một phương pháp khó,
tuy nhiên nó lại được áp dụng hiệu quả vào việc giải các bài toán biên nhiều chiều. Nhưng
các sách lý thuyết thường ít đề cập đến phương pháp này, không đưa ra các bài tập cụ thể,
làm sinh viên gặp khó khăn trong việc áp dụng.Yêu cầu bổ sung phương pháp giải hiệu
quả bài toán truyền nhiệt cho học phần phương pháp toán lý là rất cần thiết.
Với những lý do trên chúng tui chọn đề tài : “ Sử dụng phương pháp hàm Bessel
để giải bài toán truyền nhiệt”.
2.Mục đích nghiên cứu
• Tìm hiểu các bài toán truyền nhiệt.
• Nghiên cứu cơ sở toán học cho hàm Bessel.
• Sử dụng hàm Bessel để tìm nghiệm của bài toán phương trình truyền nhiệt.
3.Đối tượng nghiên cứu
• Các bài toán truyền nhiệt .
• Cơ sở lý luận về bài tập vật lý.
• Cơ sở toán học về phương trình Bessel và hàm Bessel.
4.Nhiệm vụ nghiên cứu
• Xây dựng phương pháp hàm Bessel để tìm nghiệm của bài toán truyền nhiệt.
• Giải một số bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp hàm Bessel.
5.Phương pháp nghiên cứu
• Đọc sách và tham khảo tài liệu.
• Phương pháp toán học.
• Phương pháp phân tích.
• Phương pháp đàm thoại trao đổi ý kiến với giáo viên.
6.Giả thuyết khoa học
Dùng phương pháp hàm Bessel có thể tìm được nghiệm của bài toán truyền nhiệt.
7.Phạm vi nghiên cứu
Các bài toán truyền nhiệt.
8.Đóng góp của khóa luận
• Có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên.
• Góp phần nâng cao kết quả học tập học phần phương pháp toán lý cho sinh viên.
9.Dàn ý của khóa luận
Phần I: Mở đầu
Phần II: Nội dung
Chương I: Cơ sở lý luận
1.1 Lý luận về bài tập vật lý.
1.2 Các loại bài toán biên.
1.3 Các chuỗi và hệ trực giao..
1.4 Khái niệm toán tử, hàm riêng , trị riêng.
Tiểu kết chương 1: Đây là cơ sở lý luận toán học quan trọng, dựa vào đó để giải các
bài toán truyền nhiệt trong phương pháp toán lý.
Chương II: Xây dựng phương trình Bessel và hàm Bessel
2.1 Khái niệm hàm Bessel.
2.2 Cơ sở cho việc xây dựng hàm Bessel, phương trình hàm Bessel.
2.3 Tính trực giao của hàm Bessel.
2.4 Các hệ thức liên quan đến hàm Bessel.
Tiểu kết chương 2: Chương này hoàn thành việc xây dựng hàm Bessel và phương
trình Bessel để giải bài toán trong phương trình truyền nhiệt.
Chương III. Sử dụng hàm Bessel để giải cho một số bài toán truyền nhiệt
3.1 Các bài toán cho các toạ độ.
3.2 Các bài toán cho biên.
3.3 Một số bài toán dừng.
Tiểu kết chương 3: chương này là ứng dụng hàm Bessel tìm nghiệm cho bài toán
biên trong phương trình truyền nhiệt.
Phần III: Kết luận.
• Kết quả dự kiến đạt dược của việc nghiên cứu đề tài: Hiểu rõ hơn hàm Bessel, có
thể ứng dụng hàm Bessel tìm nghiệm cho bài toán biên nhiều chiều.
• Những đóng góp của việc nghiên cứu đề tài: làm tài liệu tham khảo về một phương
pháp giải hiệu quả bài toán truyền nhiệt trong học phần phương pháp toán lý.
• Kiến nghị.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement