Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004932 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Lời tựa ...............................................................................................................3
MỤC LỤC ..........................................................................................................4
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN..................................................................................5
Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun.............................................................................5
Mục tiêu của mô đun .........................................................................................5
Mục tiêu thực hiện của mô đun .........................................................................5
Nội dung chính/các bài của mô đun ..................................................................5
CÁC HÌNH THỨC DẠY/HỌC.............................................................................7
LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN .................................8
GỢI Ý CÁC NỘI DUNG CHO TỪNG BÀI .........................................................9
Bài 1. GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................9
Bài 2. PHÂN LỌAI DẦU THÔ ..........................................................................18
Bài 3. PHÂN TÁCH DẦU THÔ.........................................................................29
Bài 4. QUÁ TRÌNH Cr-ackING.......................................................................37
Bài 5. QUÁ TRÌNH REFORMING....................................................................46
Bài 6. CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN KHÁC .....................................................54
Bài 7. TỔNG HỢP CÁC CẤU TỬ CHO XĂNG GỐC ......................................63
Bài 8. LÀM SẠCH CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ ................................................71
Bài 9. CÁC NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO TỔNG HỢP HÓA DẦU ................83
Bài 10. SỰ TIẾN BỘ TRONG CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU.........................94
NHỮNG GỢI Ý VỀ TÀI LIỆU PHÁT TAY........................................................97
ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI KIỂM TRA ....................................................98
BÀI KIỂM TRA MẪU ......................................................................................104
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................110
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: