Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004869 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Cây ớt là một loại cây hoa màu trồng phổ biến ở nước ta, đặc biệt là Đồng bằng
Sông Cửu Long. Việc tiêu thụ và xuất khẩu trái ớt đã nảy sinh nhu cầu tách cuống ớt
để bán với giá cao. Phương pháp tách cuống hiện nay là làm thủ công năng suất thấp và
tốn nhiều thời gian, không đủ nhu cầu. Vì thế việc nghiên cứu và chế tạo máy tách
cuống trái ớt là rất cần thiết.
Ở đề này của, nhiệm vụ chính được đặt ra là: “Tính toán và thiết kế máy tách
cuống ớt” với năng suất 30 kg/h cho hai giống ớt có nhu cầu tách cuống nhiều nhất
hiện nay là: giống Đồng tiền vàng và giống Chỉ thiên.
Các nghiên cứu điều tra về thị trường tiêu thụ ớt đã được thực hiện ở mức cơ bản
để đánh giá đúng nhu cầu sử dụng của máy tách cuống ớt. Ngoài ra các thông số đầu
vào cho quá trình thiết kế cũng đã được nhóm tiến hành thực hiện, cụ thể bao gồm các
công việc:
 Đo đạc kích thước cơ bản của trái ớt, đầu vào của máy.
 Đánh giá tỉ lệ ớt cong, quắn.
 Đo lực nén gây dập bể trái ớt.
 Đo lực bẻ gãy cuống trái ớt.
 Đo góc gãy của cuống trái ớt.
Với các thông số đầu vào có được, nhóm đã tiến hành lập các phương án khả thi,
lựa chọn phương án phù hợp. Dựa trên phương án được lựa chọn, mô hình máy tách
cuống ớt được thiết kế với kết cấu phù hợp, đơn giản, dễ gia công.
Thí nghiệm chỉ ra rằng nguyên lý tách cuống bằng dây đai có thể tách cuống ớt ra
một cách dễ dàng, cũng như gàu móc có thể móc lên những trái ớt thẳng.
Trang
PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP .................................................i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................ v
LỜI CAM KẾT ...............................................................................................................ix
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................xi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI ........................................................................................................xii
MỤC LỤC.....................................................................................................................xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU .........................................................................................xvii
DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH VẼ...............................................................................xviii
Chương 1 TỔNG QUAN ................................................................................................1
1.1 Khái quát về trồng ớt ở nước ta hiện nay ..........................................................1
1.2 Tình hình trồng cây ớt và lợi nhuận lớn từ cây ớt ở Đồng bằng sông Cửu
Long ...........................................................................................................................2
1.2.1 Tình hình trồng ớt ở huyện Thanh Bình – Đồng Tháp ..............................2
1.2.2 Tình hình trồng ớt ở huyện Chợ Gạo – Tiền Giang...................................2
1.2.3 Tình hình trống ớt ở huyện An Phú – An Giang .......................................4
1.3 Xuất khẩu ớt và những loại ớt xuất khẩu ..........................................................5
1.4 Đặc điểm của trái ớt ..........................................................................................5
1.4.1 Những trái ớt cần tách cuống để xuất khẩu ...............................................5
1.4.2 Đặc điểm của trái ớt ...................................................................................6
1.5 Máy hiện có trên thị trường liên quan đến cuống ớt .......................................10
1.5.1 Máy “chili stem cutting machine” của Trung Quốc ................................10
1.5.2 Máy phân loại ớt – cuống ớt của ĐH Nông Lâm.....................................12
Chương 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT
KẾ...................................................................................................................................13
2.1 Xây dựng mô hình chung của máy..................................................................13
2.1.1 Mô hình chung của máy...........................................................................13
2.1.2 Nguyên lý hoạt động của máy .................................................................13
2.1.3 Chức năng của từng cụm .........................................................................14
2.2 Lựa chọn phương án thiết kế...........................................................................14
2.2.1 Phễu chứa trái ớt ......................................................................................14
2.2.1.1 Một số loại phễu chứa vật liệu .............................................................14
2.2.1.2 Nhận xét và lựa chọn phương án phễu chứa trái ớt .............................15
2.2.2 Cụm móc trái ớt từ phễu ..........................................................................15
2.2.2.1 Một số phương án thiết kế cụm móc trái ớt .........................................15
2.2.2.2 Nhận xét và lựa chọn phương án cụm móc trái ớt ...............................16
2.2.3 Cụm cố định trái ớt ..................................................................................17
2.2.3.1 Một số phương án cụm cố định trái ớt .................................................17
2.2.3.2 Nhận xét và lựa chọn phương án cho cụm cố định trái ớt ...................17
2.2.4 Cụm tách cuống trái ớt.............................................................................18
2.2.4.1 Một số phương án cho cụm tách cuống trái ớt.....................................18
2.2.4.2 Nhận xét và lựa chọn phương án cho cụm tách cuống trái ớt..............20
Chương 3 THIẾT KẾ PHỄU CHỨA TRÍ ỚT ..............................................................21
3.1 Chọn vật liệu làm phễu chứa trái ớt ................................................................21
3.2 Thiết kế phễu chứa trái ớt................................................................................21
Chương 4 THIẾT KẾ CỤM MÓC TRÁI ỚT TỪ PHỄU.............................................23
4.1 Thiết kế gàu móc trái ớt từ phễu và gàu tải ớt.................................................23
4.1.1 Thiết kế gàu móc trái ớt từ phễu ..............................................................23
4.1.2 Thiết kế gàu tải trái ớt đến cụm cố định trái ớt........................................24
4.2 Thiết kế băng tải móc trái ớt từ phễu và băng tải ớt đến cụm cố định............24
4.2.1 Thiết kế băng tải móc trái ớt từ phễu .......................................................25
4.2.2 Thiết kế cụm tải trái ớt đến cụm cố định .................................................27
Chương 5 THIẾT KẾ CỤM TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT..............................................29
5.1 Thí nghiệm xác định lực tách cuống và góc gãy cuống trái ớt .......................29
5.2 Thiết kế phần dây đai tách cuống trên.............................................................30
5.2.1 Chọn loại dây đai và đường kính bánh đai ..............................................30
5.2.2 Tính vận tốc của bánh đai ........................................................................31

5.2.3 Chọn khoảng cách trục các bánh đai, xác định chiều dài dây đai và đường
kính bánh đai...........................................................................................................31
5.2.3.1 Sơ đồ bố trí phần dây đai tách cuống trên............................................31
5.2.3.2 Chọn khoảng cách trục của các bánh đai .............................................31
5.2.3.3 Xác định chiều dài dây đai và đường kính bánh đai ............................32
5.2.4 Tính lực căng đai, lực tác dụng lên trục và công suất cần truyền............32
5.3 Thiết kế phần dây đai tách cuống dưới ...........................................................33
5.3.1 Chọn loại dây đai và đường kính bánh đai ..............................................33
5.3.2 Tính vận tốc của bánh đai ........................................................................33
5.3.3 Chọn khoảng cách trục các bánh đai, chiều dài dây đai và đường kính
bánh đai 33
5.3.3.1 Sơ đồ bố trí phần dây đai tách cuống dưới...........................................33
5.3.3.2 Chọn khoảng cách trục giữa các bánh đai............................................34
5.3.3.3 Xác định chiều dài dây đai và đường kính bánh đai ............................35
5.3.4 Tính lực căng đai, lực tác dụng lên trục và công suất cần truyền............35
5.3.5 Thiết kế truyền động cho cụm tách cuống...............................................36
5.3.6 Chọn loại xích ..........................................................................................36
5.3.7 Định số răng đĩa xích ...............................................................................36
5.3.8 Tìm bước xích t........................................................................................37
5.3.9 Khoảng cách trục A và số mắt xích .........................................................38
5.3.10 Tính đường kính vòng chia của đĩa xích..................................................38
5.3.11 Tính lực tác dụng lên trục ........................................................................38
5.3.12 Xích truyền động từ trục trung gian cho cụm tách ..................................38
5.4 Thiết kế trục và tính sức bền trục ....................................................................38
5.4.1 Chọn các khoảng cách của cụm tách cuống ............................................38
5.4.2 Tính trục bánh đai cố định .......................................................................39
5.4.3 Tính trục bánh đai truyền động................................................................41
5.4.3.1 Tính sơ bộ trục bánh đai truyền động ..................................................41
5.4.3.2 Tính chính xác trục bánh đai truyền động............................................43
5.5 Kiểm nghiệm sức bền kéo bulông căng đai ....................................................48

5.6 Chọn kiểu lắp ổ lăn..........................................................................................48
Chương 6 THIẾT KẾ CỤM CỐ ĐỊNH TRÁI ỚT .......................................................49
6.1 Thí nghiệm xác định lực nén dập trái ớt .........................................................49
6.2 Chọn vật liệu cố định trái ớt............................................................................50
6.3 Thiết kế chi tiết cụm cố định trái ớt ................................................................50
6.4 Tính lực căng đai và công suất cần truyền ......................................................51
Chương 7 THIẾT KẾ CỤM TRUYỀN ĐỘNG............................................................53
7.1 Sơ đồ động của cụm truyền động....................................................................53
7.2 Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền.........................................................53
7.2.1 Chọn động cơ ...........................................................................................53
7.2.2 Phân phối tỷ số truyền..............................................................................54
7.3 Tính số vòng quay, công suất và mômen xoắn của các trục ...........................54
7.3.1 Trục động cơ ............................................................................................54
7.3.2 Trục I........................................................................................................55
7.3.3 Trục II ......................................................................................................55
7.3.4 Trục III (trục truyền động cho băng tải trái ớt)........................................55
7.4 Thiết kế bộ truyền đai thang............................................................................56
7.5 Thiết kế bộ truyền xích thứ nhất .....................................................................59
7.6 Thiết kế bộ truyền xích thứ hai .......................................................................62
7.7 Thiết kế trục bộ truyền ....................................................................................64
7.7.1 Thiết kế trục I...........................................................................................64
7.7.2 Thiết kế trục II .........................................................................................71
7.8 Tính toán gối đỡ trục và chọn thép cho khung máy........................................77
Chương 8 KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM............................................................................79
Chương 9 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................80
9.1 Kết luận ...........................................................................................................80
9.2 Kiến nghị: ........................................................................................................80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................. 81
PHỤ LỤC....................................................................................................................... 83

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement