Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002046 Link tải luận văn miễn phí cho aephần A : cơ học chất lỏng đại c−ơng
Ch−ơng I: mở đầu
1.1. Đối t−ợng, ph−ơng pháp nghiên cứu môn học …..
1.2. Sơ l−ợc về lịch sử phát triển môn học, ứng dụng ..
1.3. Một số tính chất cơ lý cơ bản của chất lỏng ..
1.4. Ví dụ và Bài tập …
Ch−ơng II: Tĩnh học chất lỏng
2.1. áp suất thuỷ tĩnh ..
2.2. Ph−ơng trình vi phân của chất lỏng cân bằng ….
2.3. Ph−ơng trình cơ bản của thuỷ tĩnh học .
2.4. Tĩnh t−ơng đối
2.5. Tính áp lực thuỷ tĩnh …..
2.6. Một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học
2.7. Tĩnh học chất khí …
2.8. Ví dụ và Bài tập …
Ch−ơng III: Động lực học chất lỏng
3.1. Khái niệm chung …
3.2. Ph−ơng trình liên tục của dòng chảy …
3.3. Ph−ơng trình vi phân chuyển động của chất lỏng lý t−ởng
- ph−ơng trình Ơle động .
3.4. Ph−ơng trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực
- Ph−ơng trình Navie- Stokes .
3.5. Ph−ơng trình Becnuli viết cho dòng nguyên tố
chất lỏng lý t−ởng ..
3.6. Ph−ơng trình Becnuli viết cho dòng chất lỏng thực ….
3.7. Một số ứng dụng của ph−ơng trình Becnuli ..
3.9. Ph−ơng trình biến thiên động l−ợng đối với chuyển động dừng ..
3.10. Ví dụ và Bài tập .…
Ch−ơng IV: Chuyển động một chiều của chất lỏng
không nén đ−ợc
4.1. Hai trạng thái chảy của chất lỏng. Số Râynôn …
4.2. Tổn thất năng l−ợng dòng chảy …..
4.3. Dòng chảy tầng trong ống. Dòng Hagen - Poadơi .
4.4. Dòng chảy rối trong ống
4.5. Dòng chảy tầng trong các khe hẹp .
4.6. Dòng chảy trong khe hẹp do ma sát - Cơ sở lý thuyết bôi trơn thuỷ động
4.7. Ví dụ và Bài tập …
Ch−ơng V: Chuyển động một chiều của chất khí
5.1. Các ph−ơng trình cơ bản của chất khí ..
5.2. Các thông số của dòng khí : vận tốc âm, dòng h^m, dòng tới hạn …..
5.3. Chuyển động của chất khí trong ống phun ..
5.4. Tính toán dòng khí bằng các hàm khí động và biểu đồ …..
5.5. Ví dụ và Bài tập …
Ch−ơng VI: Tính toán thuỷ lực về đ−ờng ống
6.1. Cơ sở lý thuyết để tính toán đ−ờng ống .
6.2. Tính toán thuỷ lực đ−ờng ống đơn giản .
6.3. Tính toán thuỷ lực đ−ờng ống phức tạp .
6.4. Ph−ơng pháp dùng hệ số đặc tr−ng l−u l−ợng K ..
6.5. Ph−ơng pháp đồ thị để tính toán đ−ờng ống ..
6.6. Va đập thuỷ lực trong đ−ờng ống ..
6.7. Chuyển động của chất khí trong ống dẫn
6.8. Ví dụ và Bài tập ….
Ch−ơng VII: Vật ngập trong chất lỏng chuyển động
7.1. Lực nâng : công thức tổng quát - lực nâng - định lý Giucopski – Kútta
7.2. Lớp biên
7.3. Một số bài toán lớp biên …..
7.4. Lớp biên nhiệt độ ..
7.5. Ví dụ và Bài tập ….
Ch−ơng VIII: dòng tia
8.1. Khái niệm về dòng tia ….
8.2. Các đặc tr−ng thuỷ khí động cơ bản của dòng tia …
8.3. Một số ví dụ về tính toán dòng tia ngập đối xứng ..
8.4. Ví dụ và Bài tập ….
Ch−ơng IX: Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, t−ơng tự
9.1. Lý thuyết thứ nguyên - Định lý Pi và ứng dụng ….
9.2. Các tiêu chuẩn t−ơng tự ...
9.3. Mô hình hoá từng phần ....…...
9.3. Ví dụ và Bài tập ….
Phần B: Máy thuỷ khí
Ch−ơng X: Khái niệm chung về máy bơm
10.1. Vài nét về quá trình phát triển của máy bơm …..
10.2. Công dụng và phân loại
10.3. Các thông số cơ bản của máy bơm .….
10.4. Ví dụ và Bài tập …
Ch−ơng XI: Bơm Ly tâm
11.1. Khái niệm chung ..
11.2. Lý thuyết cơ bản về bơm ly tâm …
11.3. ứng dụng luật t−ơng tự trong bơm ly tâm ….
11.4. Đ−ờng đặc tính của bơm ly tâm ..
11.5. Điểm làm việc, điều chỉnh bơm ly tâm .
11.6. Ghép bơm ly tâm ….…
11.7. Một số điểm chú ý trong kết cấu và sử dụng bơm ly tâm …
11.8. Ví dụ và Bài tập ..
Ch−ơng XII: Bơm Piston
12.1. Khái niệm chung .
12.2. L−u l−ợng của bơm piston …
12.3. Ph−ơng trình chuyển động của chất lỏng trong bơm piston
12.4. Khắc phục hiện t−ợng không ổn định của chuyển động chất
lỏng trong bơm piston
12.5. Đ−ờng đặc tính của bơm piston …
12.6. Ví dụ và Bài tập ..
Tài liệu tham khảo
Phụ lục .

Giáo trình Kỹ thuật thủy khí được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trọng tâm của môn học: Cơ học chất lỏng đại cương và Máy thủy khí. Trong mỗi chương của giáo trình có đưa thêm phần ví dụ và bài tập để sinh viên tham khảo, làm bài tập thực hành và củng cố lý thuyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement