Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999062 Link tải luận văn miễn phí cho ae


Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Bài 01


Phân tích và thiết kế hệ thống là phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ
thống tin học. Nó đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quản lý. Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.
1 - Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?
[a]--Các dữ liệu và Các xử lý
[b]--Các dữ liệu và Các điều khiển
[c]--Các điều khiển và Các xử lý

2 - Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính.
Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?
[a]--Con người không can thiệp vào quá trình xử lý thông tin mà chỉ có nhiệm vụ cung cấp
thông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
[b]--Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

3 - Trong cách xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần, xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua
lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?
[a]--Xử lý giao dịch
[b]--Xử lý tương tác
[c]--Xử lý theo lô

4 - Quá trình xử lý thời gian thực là?
[a]--Là hành vi của một hệ thống phải thỏa mãn một số điều kiện rất ngặt cùng kiệt về thời gian
[b]--Hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

5 - Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là?
[a]--Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổ
chức nào đó

[b]--Các hệ thống nhằm xử lý và điều khiển tự động các quá trình vận hành các thiết bị trong
sản xuất, viễn thông, quân sự 
[c]--Là cách tiếp cận nhằm đưa máy tính vào hoạt động văn phòng, cho phép thâu tóm mọi
quá trình tính toán

6 - Mục đích của quá trình khảo sát hiện trạng nhằm để?
[a]--Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống
[b]--Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống và chỉ ra chỗ hợp lý của nó
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

7 - Thông thường một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm mục đích?
[a]--Lặp lại tất cả các quy trình của hệ thống cũ
[b]--Mang lại lợi ích nghiệp vụ, lợi ích kinh tế, lợi ích sử dụng đồng thời khắc phục các
khuyết điểm của hệ thống cũ
[c]--Nâng cao ưu điểm của hệ thống

8 - Một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể đến chi tiết được
gọi là?
[a]--Biểu đồ tổng quát
[b]--Biểu đồ phân cấp chức năng
[c]--Biểu đồ luồng dữ liệu

9 - Đặc điểm của biểu đồ Phân cấp chức năng là?
[a]--Cho cách nhìn tổng quát, dễ hiểu từng nhiệm vụ cần thực hiện
[b]--Rất dễ thành lập bằng cách phân rã dần dần các chức năng từ trên xuống
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng

10 - Sự khác nhau giữa Biểu đồ phân cấp chức năng với sơ đồ tổ chức của một cơ quan là?
[a]--Sơ đồ tổ chức thể hiện các bộ phận, các tổ chức hợp thành cơ quan
[b]--Sơ đồ tổ chức thể hiện mức phân bố các chức năng từ cao xuống thấp
[c]--Sơ đồ tổ chức thể hiện cái nhìn tổng quát hệ thống của một cơ quanTrắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Bài 02


Phân tích và thiết kế hệ thống là phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ
thống tin học. Nó đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quản lý. Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.
1 - 11. Loại biểu đồ nhằm diễn tả quá trình xử lý thông tin của một hệ thống với các yêu
cầu:
-Sự diễntả là ở mức vật lý.
- Chỉ rõ các công việc (chức năng xử lý) phải thực hiện.
- Chỉ rõ các công việc và các thông tin được chuyển giao giữa các công việc đó.
được gọi là?


[a]--Biểu đồ đại thể - chi tiết
[b]--Biểu đồ tổng quát [c]--Lưu đồ hệ thống

2 - Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câu
hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào" là?
[a]--Biểu đồ luồng dữ liệu
[b]--Biểu đồ phân tích [c]--Biểu đồ tổng quát

3 - Trong biểu đồ luồng dữ liệu, một chức năng được biểu diễn bởi?
[a]--Một hình tròn hay một hình ôvan
[b]--Một hình thoi
[c]--Một hình chữ nhật

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement