Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998687 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Các câu hỏi cốt lỏi (450 câu)
1. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
dẫn là (B)
a.
WSWON V.I.tswoff
16
= b.
WSWON V.I.tswon
16
=
c.
WSWON V.I.tswon
13
= d.
WSWON V.I.tswoff
13
=
2. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong thời gian khởi
ngưng là (A)
a.
WSWOFF V.I.tswoff
16
= b.
WSWOFF V.I.tswon
16
=
c.
WSWOFF V.I.tswon
13
= d.
WSWOFF V.I.tswoff
13
=
3. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, năng lượng thất thoát trong một chu kỳ giao
hoán là (B)
a. WSW = V.I(tswon + tswoff )
13
b. WSW = V.I(tswon + tswoff )
16
c. WSW = V.I(tswon + tswoff )
12
d. WSW = V.I(t swon + tswoff )
4. Đối với một công tắc bán dẫn lý tưởng, công suất tiêu tán trong một chu kỳ giao hoán
là (C)
a. PSW = VI( ) tswon + tswoff f
13
b. PSW = VI(tswon + tswoff )f
12
c. PSW = VI(tswon + tswoff f
16
) d. PSW = VI (t swon + t swoff )f
5. Công suất thất thoát tổng cộng của một diode được tính (A)
a. b.
PT = PON + POFF + PSW
T
t
P V I on
T = F F
c.
T
t
P V I off
T = R R d. PT VF I F (tswon tswoff ) f
16
= max max +
6. Transistor công suất (BJT) được xem như là một công tắc bán dẫn có khả năng chịu
được dòng điện lớn nên điện tính trong vùng phát phải thật lớn vì thế (D)
a. Transistor được thiết kế độ rộng vùng phát hẹp để giảm điện trở nền ký sinh
b. Transistor có cấu trúc xen kẻ (interdigitated structure) của nhiều cực nền và
cực phát
c. Transistor có điện trở cực phát rất nhỏ
d. Các câu a, b, c đều đúng
7. Phát biểu nào sau đây thì đúng về đặc tính của transistor (BJT) công suất (D)
a. Độ lợi dòng nhỏ còn tuỳ từng trường hợp vào dòng thu và nhiệt độ, dòng thu càng lớn độ
lợi càng nhỏ
b. Độ lợi dòng lớn còn tuỳ từng trường hợp vào dòng thu và nhiệt độ, dòng thu càng lớn độ
lợi càng lớn
c. Ngoài hiện tượng huỷ thác do phân cực nghịch còn có hiện tượng huỷ thác thứ
cấp do transistor hoạt động ở điện thế và dòng lớn
d. Các câu a và c thì đúng
8. Công suất thất thoát khi Transistor công suất (BJT) dẫn bảo hoà sẽ là (A)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement