Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998422 Link tải luận văn miễn phí cho ae

gia công cắt gọt kim loại
Gia công kim loại bằng cắt gọt là một quá trình công nghệ rất quan trọng
trong ngành cơ khí. Đó là ph−ơng pháp dùng những công cụ cắt gọt trên các
máy cắt gọt để hớt một lớp kim loại (l−ợng d− gia công cơ) khỏi phôi liệu để có
đ−ợc vật phẩm với hình dáng và kích th−ớc cần thiết.
6.1. nguyên lý cắt gọt kim loại
6.1.1. Những khái niệm cơ bản về quá trình cắt
a/ Thực chất, đặc điểm
Gia công cắt gọt kim loại là quá trình cắt đi một lớp kim loại (gọi là l−ợng
d− gia công) trên bề mặt của phôi để đ−ợc chi tiết có hình dáng, kích th−ớc, độ
chính xác, độ bóng theo yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ. Quá trình đó đ−ợc thực
hiện trên các máy công cụ hay máy cắt kim loại (còn gọi là máy cái), bằng các
loại dao tiện, dao phay, dao bào, mũi khoan, đá mài v.v...gọi chung là dao cắt
kim loại.
Gia công cắt gọt có thể dùng để gia công thô, gia công tinh, gia công lần
cuối để đạt đ−ợc độ bóng, độ chính xác cao. Gia công cắt gọt kim loại dễ tự
động hoá, cơ khí hoá cho năng suất cao dùng trong sản xuất đơn chiếc, hàng loạt
và hàng khối.
b/ Chuyển động cơ bản khi cắt gọt
Trong quá trình gia công cơ khí, phôi và công cụ cắt gọt di chuyển t−ơng
đối với nhau nhờ những cơ cấu máy. Có hai dạng chuyển động: Chuyển động cơ
bản là chuyển động sinh ra việc cắt gọt và chuyển động phụ. Chuyển động cơ
bản có thể chia ra:
• Chuyển động chính (chuyển động cắt): có tốc độ lớn hơn tất cả các chuyển
động khác. Chuyển động chính chủ yếu thực hiện quá trình cắt tạo ra phoi,
ký hiệu là V hay n.
• Chuyển động b−ớc tiến (chuyển động chạy dao): có tốc độ nhỏ hơn chuyển
động chính. Đây là chuyển động thực hiện quá trình cắt tiếp tục và cắt hết
chiều dài chi tiết.
Việc cắt gọt đ−ợc tiến hành thông qua hai chuyển động này thông qua
các ph−ơng pháp cắt gọt th−ờng dùng nhiều là tiện, phay, bào, mài, khoan:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement