Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997080 Link tải luận văn miễn phí cho ae
X.25 - Giao thøc m¹ng chuyÓn m¹ch gãi
 1. Mở đầu
 2. X.25 (84) cấp 1 - cấp vật lý
 3. X.25 (84) cấp 2 - cấp tuyến số liệu
 3.1. Thể thức khung của LAPB
 3.2. Các kiểu khung LAPB
 3.3. Các trường (vùng) N(R) và N(S)
 3.4. Bit P
 3.5. Thao tác cấp tuyến số liệu
 3.6. Các tham số hệ thống
 4. Cấp X.25 thứ 2 - Một số gợi ý thực tế
 5. Cấp X.25 (84) cấp 3 - cấp mạng (lớp mạng)
 5.1. Khuôn mẫu gói cấp mạng
 5.2. Các kiểu gói cấp mạng
 5.3. Các địa chỉ dãy cấp mạng
 5.4. Trường mã nhận dạng khuôn mẫu
 5.5. Cung đoạn tái khởi động
 5.6. Thiết lập các cuộc gọi thử
 5.7. Cung đoạn chuyển giao tin
 5.8. Trường mã dịch vụ
 6. Cấp X.25 - 3 - Một số hướng dẫn thực tế
 7. X.75
 7.1. Cấp vật lý của X.75
 7.2. Cấp tuyến của X.75
7.3. Cấp mạng của X.75
 Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Hồng Sơn, Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài.
Hoàn Xuân Mai – Điện tữ Viễn thông K32 – Đại Học Khoa Học Huế 2
X.25. Giao thøc m¹ng chuyÓn m¹ch gãi
1 Mở đầu
Giao thức này là giao thức CCITT X.25 (84), nó là giao thức quan trọng nhất trong các
giao thức chuyển mạch gói. Chữ số 84 sau X.25 thể hiện tài liệu khuyến nghị X.25 xuất bản
nǎm 1984. CCITT xuất bản 4 nǎm một lần. Điều đó không có nghĩa là giao thức này thay đổi
nhiều tới 4 nǎm một lần. X.25 (80) xuất bản vào nǎm 1980 là cơ sở của tất cả các khuyến nghị
X.25 đã lỗi thời. Điều này chủ yếu là do các mạng quốc gia (ví dụ luồng chuyển mạch gói
BT) đã tiêu chuẩn hoá theo X.25 (80).
X.25 (84) có một số đặc tính mới không trình bày ở X.25 (80). Các đặc tính mới này đã
được đưa vào mọi trường hợp để trợ giúp cho dịch vụ mạng ghép nối định hướng cho các hệ
thống mở (càng về sau càng nhiều). Hầu hết những điều bổ sung mới ở X.25 (84), nó giải
thích vì sao giao thức này lại được chọn.
IOS còn có kiểu X.25 (84) cấp 3. Nó được IOS công bố là ISO/DIS 8202 và BSI công bố là
DD117. Kiểu giao thức ISO này trên cơ bản giống kiểu CCITT, nhưng khác là nó cho phép thao tác
từ DTE tới DTE ở mức gói còn CCITT chỉ quan tâm tới thao tác giữa DTE và DCE.
Cuối cùng chúng ta sẽ xem xét qua X.75. Đây là một dạng của X.25 sử dụng cho các
mạng liên kết X.25 và bao gồm một số các tính nǎng đặc biệt và các thể thức gói khác.
2. X.25 (84) cấp 1 - Cấp vật lý
Cấp vật lý của giao thức này xác định các vấn đề như báo hiệu điện và kiểu các bộ đấu
chuyển được sử dụng. Cho phép hai kiểu giao tiếp chính. Đó là X.21 và X.21 bis. Khuyến
nghị này cũng cho phép giao tiếp nối tiếp V khi cần.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online