Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996907 Link tải luận văn miễn phí cho aeTrường ĐHXD Thuyết minh Đồ ỏn Tốt nghiệp
Khoa XDDD &CN Đề tài : Chung cư cao tầngCT5 Cầu Giấy


Sinh viên :Nguyễn Văn Khương Lớp 53xd8 MSSV : 1062153


Trường ĐHXD Thuyết minh Đồ ỏn Tốt nghiệp
Khoa XDDD &CN Đề tài : Chung cư cao tầng Mỹ Đỡnh

Sinh viờn: Ph ạm Đức Chớnh Lớp: 47 XD6 – MSSV :9367.47
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 1
A . GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 3
I. TÊN CÔNG TRÌNH : 3
II. GIỚI THIỆU CHUNG 3
III. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 3
B. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH 4
I. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG. 4
II . GIẢI PHÁP MẶT ĐỨNG. 8
I. HỆ THỐNG ĐIỆN 11
II. HỆ THỐNG NƯỚC 12
III. HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI BỘ 12
IV. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG 12
V. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 13
D. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THUỶ VĂN 13
A. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 15
I. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN 15
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 15
III. VẬT LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN 15
1. Bê tông: 15
2. Thép: 15
B. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 16
I. GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH : 16
1. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu chính 16
2. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn: 18
II. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 19
1. Chọn chiều dày sàn 19
2. Chọn tiết diện dầm 19
3. Chọn kích thước tường 21
4. Chọn tiết diện cột 21
5.Tiết diện vách 24
C. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG 26
I. SƠ ĐỒ HÌNH HỌC 26
II. SƠ ĐỒ KẾT CẤU 27
C. TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG 28
I. TẢI TRỌNG ĐỨNG: 28
1. Tĩnh tải: 28
2. Hoạt tải sàn 30
II. PHÂN PHỐI TĨNH TẢI LÊN KHUNG 10 31
III. PHÂN PHỐI HOẠT TẢI LÊN KHUNG K10 49
IV. PHÂN PHỐI TẢI TRỌNG GIÓ 66
1. Thành phần gió tĩnh 66
2. Tính toán độ cứng của công trình: 68
3.Phân phối tải trọng gió về khung K10 70
V.PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC. 73
D: THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN CỘT , DẦM , SÀN 93
I. TÍNH TOÁN CỐT THẫP CHO CỘT. 93
1. Vật liệu sử dụng 93
2.Tớnh toỏn cốt thộp cho cột trục A(phần tử 3) : bxh = 30x60 93
2. Tính toán cốt đai cho cột 98
3. Tớnh toỏn cấu tạo nỳt gúc trờn cựng 98
II. TÍNH TOÁN THÉP DẦM 98
1. Tính toán cốt thép dầm tầng 1, nhịp AB (phần tử 1 98
E. THIẾT KẾ Ô SÀN ĐIỂN HÌNH 106
1.1 Nguyờn tắc tớnh toỏn: 106
1.2 Sơ đồ tính toán và tổ hợp nội lực. 106
2. Thiết kế ô sàn phòng ở 4,5 x 5,0 m 108
F: THIẾT KẾ MÓNG KHUNG K10 111
I. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 111
1. Số liệu địa chất 111
2. Đánh giá tính chất xây dựng của các lớp đất nền: 111
II. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU MÓNG 113
1.Tiêu chuẩn xây dựng : 113
2.Lựa chọn phương án móng : 113
III . TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 114
1. Giả thiết độ sâu chôn đài , chiều sâu cọc và kích thước cọc . 114
2. Tính toán sức chịu tải của cọc : 115
IV. TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP M1 DƯỚI CHÂN CỘT TRỤC D 117
1. Dự tính số lượng cọc và bố trí 118
2. Tải trọng phân phối lên cọc 118
3.Tính toán kiểm tra cọc 119
4. Tính toán kiểm tra đài cọc 120
5. Kiểm tra tổng thể móng cọc : 123
V. TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP M2 DƯỚI CHÂN CỘT TRỤC B VÀ C 126
1. Dự tính số lượng cọc và bố trí 126
2. Tải trọng phân phối lên cọc 126
3. Tính toán kiểm tra cọc 127
4. Tính toán kiểm tra đài cọc 129
5. Kiểm tra tổng thể móng cọc : 131
PHẦN 3 136
THI CÔNG PHẦN THÂN 136
I. THIẾT KẾ VÁN KHUÔN 138
1. Ván khuôn: 138
1.2 Xà gồ : 139
1.3 Hệ giáo chống ( đà giáo ): 140
1.4 Hệ cột chống đơn: 141
2. Thiết kế ván khuôn cột: 141
2.1 Thông số thiết kế: 141
2.2 Sơ đồ tính : 143
2.3 Xác định tải trọng : 144
2.4 Kiếm tra ván khuôn 145
3. Thiết kế ván khuôn dầm . 147
3.1 Thông số thiết kế . 147
3.2 Thiết kế ván khuôn đáy dầm 148
3.3 Thiết kế ván khuôn thành dầm : 154
4 Thiết kế ván khuôn sàn : 156
4.1 Ván khuôn sàn. 156
4.3 Tính toán , kiếm tra ổn định cột chống 163
. 5 Thiết kế ván khuôn vách : 165
I I I THIẾT KẾ BIẾN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG CỘT DẦM SÀN 171
1. Phân chia khu vực thi công. 171
1. Phõn chia khu vực thi cụng. 171
2 . Phân chia mặt bằng : 173
III. CHỌN MÁY THI CễNG: 175
1. Chọn mỏy vận chuyển lờn cao: 175
2.Chọn vận thăng cho công trỡnh: 181
3. Chọn xe vận chuyển bờ tụng: 182
4. Chọn máy đầm bê tông: 183
IV. BIỆN PHÁP KĨ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN 183
1. Công tác cốt thép. 183
1.1 Yêu cầu chung của công tác cốt thép 183
1.2 Công tác thép cột, vách. 184
1.3 Công tác cốt thép dầm, sàn. 184
2. Công tác ván khuôn. 185
2.1 Ván khuôn cột. 186
2.2 Ván khuôn vách. 186
2.3 Ván khuôn dầm, sàn. 187
3. Công tác bê tông. 188
3.1 Nguyên tắc chung. 188
3.2 Đổ bê tông cột, vách. 189
3.3 Đổ bêtông dầm sàn. 189
5. Công tác bảo dưỡng bêtông. 191
6. Công tác xây. 192
6.1 Tuyến công tác xây. 192
6.2 Biện pháp kỹ thuật xây. 192
7.Công tác đục đường điện nước. 193
8. Công tác trát. 193
9. Công tác lát nền. 193
10. Công tác sơn tường. 194
11. Công tác lắp dựng khuôn cửa. 194
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THI CÔNG 196
I. MỤC ĐÍCH CỦA LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ. 196
II. NỘI DUNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ 196
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH. 196
1.Tính khối lượng các công việc 196
2. Cơ sở khu vực công tác. 196
4.3. Thành lập tiến độ: 199
V.THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG CễNG TRèNH 201
1. Cơ sở thiết kế. 201
2 Xác định lượng vật liệu dự trữ 204
3) Diện tớch kho bói 205
4 Tớnh toỏn nhà tạm 205
5. Tính toán cấp điện 209
4 Bố trớ tổng mặt bằng thi cụng: 211
VI: AN TOÀN LAO ĐỘNG 213
1 An toàn trong sử dụng điện thi công 213
2 An toàn trong thi công bê tông , cốt thép , ván khuôn 213
3 An toàn trong công tác lắp dựng 214
4 An toàn trong công tác xây 214
5 An toàn trong công tác hàn 215
6 An toàn trong khi thi công trên cao 215
7 An toàn cho máy móc thiết bị 215
9 An toàn cho khu vực xung quanh : 216
10 Biện pháp an ninh bảo vệ 216
11 Biện pháp vệ sinh môi trường : 216
LỜI NÓI ĐẦU

Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất của một sinh viên trước khi ra trường. Đây là một bài tập tổng hợp kiến thức tất cả các môn học chuyên ngành mà sinh viên được học tập trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là giai đoạn tập dượt, học hỏi cũng như là cơ hội thể hiện những gì sinh viên đã thu nhận được trong thời gian vừa qua.
Đối với đất nước ta hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân cư đô thị là một vấn đề khá bức xúc và đang được đầu tư phát triển mạnh. Nhà chung cư cao tầng là một hướng phát triển phù hợp và có nhiều tiềm năng. Việc thiết kế kết cấu và tổ chức thi công một ngôi nhà cao tầng tập trung nhiều kiến thức cơ bản, thiết thực đối với một kỹ sư xây dựng. Chính vì vậy đồ án tốt nghiệp mà em nhận là một công trình cao tầng có tên "Nhà ở chung cư cao tầng - Khu đô thị Yên Hòa Cầu Giấy ”.
Đồ án tốt nghiệp được thực hiện trong 15 tuần với nhiệm vụ tìm hiểu kiến trúc, thiết kế kết cấu, lập biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công công trình. Kết hợp những kiến thức được các thầy, cô trang bị trong 5 năm học cùng sự nỗ lực của bản thân và đặc biệt là được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các thầy giáo hướng dẫn đã giúp em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế còn thiếu nên đồ án này khó tránh khỏi những sai sót và hạn chế.
Nhân dịp này, em xin bày tỏ lời Thank chân thành đến 2 thầy giáo Thạc sỹ :Phan Minh Tuấn và Thạc Sỹ : Phạm Tiến Tới đã nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Đồng thời em cũng xin được Thank những thầy, cô giáo, các bạn sinh viên trong trường đã chỉ bảo em rất nhiều trong quá trình học tập để trở thành một người kỹ sư xây dựng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement