Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995112 Link tải luận văn miễn phí cho ae

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 1
MÔN KỸ THUẬT SỐ
Bộ môn Điện tử
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Câu 1
Cho 3 số A, B, và C trong hệ thống số cơ số r, có các giá trị: A = 35, B = 62, C = 141.
Hãy xác định giá trị cơ số r, nếu ta có A + B = C.
Câu 2 Sử dụng tiên đề và định lý:
a. Chứng minh đẳng thức: A B + A C + B C + A B C = A C
b. Cho A B = 0 và A + B = 1, chứng minh đẳng thức A C + A B + B C = B + C
Định nghĩa giá trị: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1
A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1
 PT bậc 2: r2 - 5r - 6 = 0
 r = 6 và r = - 1 (loại)
Hệ thống cơ số 6 : tuy nhiên kết quả cũng không hợp lý vì B = 62: không
phải số cơ số 6
VT: A C + A B + B C = (A + B) C + A B ; A + B = 1
= C + A B
= C + A B + A B ; A B = 0
= C + ( A + A ) B
= B + C : VP
VT: A B + A C + B C + A B C = B ( A + A C) + A C + B C
= B ( A + C ) + A C + B C ; x + x y = x + y
= A B + B C + A C + B C
= A B + A C + C ( B + B )
= A B + A C + C
= A B + A + C
= A ( B + 1) + C
= A + C = A C : VP

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI – PHẦN 2
MÔN KỸ THUẬT SỐ
Bộ môn Điện tử
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Bài 1
Cho maïch logic nhö hình veõ. Khaûo saùt daïng tín hieäu Y, Z, T theo tín hieäu A, B, C. Bieát
raèng giaù trò ban ñaàu ngoõ ra Q cuûa choát D vaø Flip Flop D ñeàu baèng 1.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement