Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995005 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chương 1
1. MÔÛ ÑAÀU
MATLAB là một công cụ tính toán toán học. MATLAB có thể được sử dụng để tính toán, nó
cũng cho phép chúng ta vẽ các biểu đồ, đồ thị theo nhiều cách khác nhau. Giống như một
chương trình phần mềm, chúng ta có thể tạo, thực thi và lưu một dãy các lệnh để máy tính có
thể chạy tự động. Cuối cùng, MATLAB cũng có thể được coi như là một ngôn ngữ lập trình.
Tóm lại, như là một môi trường dùng để lập trình hay tính toán, MATLAB được thiết kế để
làm việc với những tập dữ liệu đặc biệt chẳng hạn như ma trận, vector, hình ảnh.
Trong môi trường Windows, sau khi cài MATLAB biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên màn
hình của máy tính, chúng ta có thể khởi động MATLAB bằng cách double click vào biểu
tượng của nó. Trong khi chạy, tùy theo yêu cầu của người sử dụng, MATLAB sẽ tạo ra một
hay nhiều cửa sổ trên màn hình. Cửa sổ quan trọng nhất là cửa sổ lệnh (Command Window),
đây là nơi chúng ta giao tiếp (tương tác) với MATLAB và cũng là nơi chúng ta nhập vào các
lệnh và MATLAB sẽ cho ra các kết quả. Chuỗi >> là dấu nhắc của chương trình MATLAB.
Khi MATLAB hoạt động, con trỏ chuột sẽ xuất hiện sau dấu nhắc, lúc này MATLAB đang
chờ người sử dụng nhập lệnh vào. Sau khi nhập lệnh và nhấn enter, MATLAB đáp ứng lại
bằng cách in ra các dòng kết quả trong cửa sổ lệnh hay tạo ra một cửa sổ hình (Figure
Window). Để thoát khỏi chương trình MATLAB chúng ta sử dụng lệnh exit hay quit.
1.1. NHAÄP MOÄT DOØNG LEÄNH
Bảng 1.1: Tương quan giữa các phép toán và lệnh.
Phép toán Lệnh MATLAB
a + b a + b
a – b a – b
ab a*b
a/b a/b hay b\a
x
b
x^b
x sqrt(x) hay x^0.5
x abs(x)
π pi
4.103 4e3 hay 4*10^3
i i hay j
3 – 4i 3- 4*i hay 3 – 4*j
e, ex exp(1), exp(x)
lnx, logx log(x), log10(x)
sinx, arctanx, … sin(x), atan(x), …
MATLAB là một hệ thống tương tác, lệnh sẽ được thực thi ngay lập tức khi nhấn Enter.
Những kết quả của mỗi lệnh, nếu được yêu cầu, sẽ được xuất hiện trên màn hình. Tuy nhiên,
một lệnh chỉ được thực thi nếu lệnh được nhập vào đúng cú pháp. Bảng 1.1 là danh sách các phép toán cơ bản và lệnh tương ứng của chúng được sử dụng trong chương trình MATLAB
để giải những phương trình toán học (a, b và x là những số).
Sau đây là một số lưu ý để nhập vào một dòng lệnh đúng:
• Những lệnh trong MATLAB được thực thi ngay lập tức khi nhấn Enter. Kết quả của mỗi
lệnh sẽ được hiển thị trên màn hình ngay lập tức. Thử thi hành với các lệnh sau đây:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement