Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994627 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Nhu cầu tính toán trong lĩnh vực khoa học, công nghệ ngày càng
cao và trở thành một thách thức lớn. Từ ñó các giải pháp nhằm tăng
tốc ñộ tính toán ñã ñược ra ñời, từ năm 2001 ñến năm 2003 tốc ñộ
của Pentium 4 ñă tăng gấp ñôi từ 1.5GHz lên ñến 3GHz. Tuy nhiên
hiệu năng của CPU (Central Processing Unit) không tăng tương xứng
như mức gia tăng xung của CPU và việc gia tăng tốc ñộ xung của
CPU nhanh chóng chạm phải ngưỡng tối ña mà cụ thể trong khoảng
thời gian 2 năm từ năm 2003 ñến năm 2005 tốc ñộ của CPU chỉ tăng
từ 3GHz lên 3.8GHz. Trong quá trình tăng tốc ñộ xung của CPU các
nhà sản xuất ñã gặp phải vấn ñề về nhiệt ñộ của CPU sẽ quá cao và
các giải pháp tản nhiệt khí ñã ñến mức tới hạn không thể ñáp ứng
ñược khả năng làm mát khi CPU hoạt ñộng ở xung quá cao như vậy.
Vì vậy việc gia tăng xung hoạt ñộng của CPU không sớm thì muộn
cũng sẽ ñi vào bế tắc.
Trước tình hình này, các nhà nghiên cứu vi xử lý ñã chuyển
hướng sang phát triển công nghệ ña lõi, nhiều lõi, với cơ chế xử lý
song song trong các máy tính nhằm tăng hiệu năng và tiết kiệm năng
lượng.
Một trong các công nghệ xử lý song song ra ñời ñó là GPU
(Graphics Processing Unit - bộ xử lý ñồ họa). Ban ñầu, việc chế tạo
GPU chỉ với những mục ñích công việc phù hợp với khả năng là tăng
tốc ñộ xử lý ñồ họa, cũng như trong ngành trò chơi là chủ yếu.
Nhưng ñến thời ñiểm GPU NV30 của NVIDIA ra ñời, GPU bắt ñầu
tham gia vào những công việc khác ngoài ñồ họa như: Hỗ trợ tính
toán dấu chấm ñộng ñơn, hỗ trợ tính toán lên cả ngàn lệnh. Vì thế ñã
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement