Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993637 Link tải luận văn miễn phí cho ae
BÀI TẬP Lớn MÔN HỌC VI MẠCH TƯƠNG Tự
Đề tài: Dùng các vi mạch tương tự tính toán thiết kế mạch đo và thông báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt

Yêu cầu: - Dải đo từ: t°c =tmin - tmax = 0-(60+n)°C.
Dâu ra: + Chuẩn hỏa đẩu ra: U=0-10V và l=0-20mA.
+ Dùng cơ câu đo được chi thị.
Dưa ra tín hiệu cảnh bảo bẳng đèn, còi khi nhiệt độ vượt giả trị cảnh bảo:
tjna*-tirônV—
n: Sổ thứ tự sinh viên trong danh sách.
PHẢN THUYÊT MINH
yêu cầu bố cục nội dung:
Chương 1: Tống quan vè mạch đo
Chương 2: Giỏi thiệu vè các thiểt bị chính
Chương 3: Tính toán, thiềt kề mạch đo
- Tính toán, lựa chọn cảm biền
Tính toán, thiết kế mạch đo
Tính toán, thiết kế mạch nguồn cung cấp
Tính toán, thiết kế mạch khuếch đại, chuẩn hóa
- Tính toán, thiểt kề mạch cảnh bảo.
Kct luận và hướng phảt triển
Yêu cẩu vồ thòi gian : Ngày giao đề : ....06-12-2013.... Ngày hoàn thành: 15-12-2013
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement