Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993414 link tải luận văn miễn phí cho ae
Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU – PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ: 2.1. Giới thiệu về phương pháp quang phổ hấp thu – phát xạ nguyên tử: 2.2. Những vấn đề chung về hấp thu và phát xạ nguyên tử: 2.3. Nguyên tắc và trang bị của phép đo: 2.4. Các phương pháp phân tích cụ thể : III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: 3.1. Nguyên tắc chung: IV. SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM: 4.1. Khối lượng mẫu cân ban đầu: 4.2. Hệ số pha loãng: 4.3. Số liệu phân tích Na: 4.4. Số liệu phân tích Ca: 4.5. Số liệu phân tích Fe: V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: 5.1. Công thức tính: 5.2. Xử lý kết quả: VI. NHẬN XÉT: VII. BÀN LUẬN: 7.1. Mục đích của xử lí mẫu: 7.2. Mục đích dùng LaCl3 và CsCl: 7.3. Phân tích Na đo phát xạ, còn Ca và Fe đo hấp thu:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement