Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993089 Link tải luận văn miễn phí cho ae

THÍ NGHIỆM 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.

1. Mục đích thí nhiệm:
- Xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất
- Tính toán các thông số liên quan
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm.
Độ ẩm của đất (W) là lượng nước chứa trong đất, được tính bằng phần trăm. Nhất thiết phải xác định độ ẩm của đất ở trạng thái tự nhiên.
Độ hút ẩm (Wh) là lượng nước chứa trong đất ở trạng thái khô gió (phơi trong không khí), được tính bằng phần trăm.
Chú ý:
Để tính chính xác được độ ẩm và độ hút ẩm thì người ta phải sấy khô đất đến khối lượng không đổi. Quá trình sấy khô đất đến khối lượng không đổi được tiến hành cho đến khi nhận được sự chênh lệch giữa hai lần cân sau cùng không lớn 0.02g.
Phép cân khối lượng được tiến hành với độ chính xác đến 0,01g trên cân kỹ thuật.
2.2. Phương pháp thí nghiệm và cách tính toán.
Độ ẩm của đất W xác định được tính bằng % theo công thức (1):
W=(m_1-m_0)/(m_0-m)×100 % (1)
Độ hút ẩm của mẫu đất Wh, biểu diễn bằng %, được tính theo công thức (2):
W_h=(m_2-m_0)/(m_0-m)×100 % (2)
Trong đó:
m: khối lượng của cốc nhôm, tính bằng gam;
m0: khối lượng của đất đã được sấy khô đến khối lượng không đổi và cốc nhôm, tính bằng gam;
m1¬: khối lượng của mẫu đất ẩm và cốc nhôm, tính bằng gam;
m2: khối lượng của mẫu đất ở trạng thái khô gió và cốc nhôm, tính bằng gam.
3. Chuẩn bị mẫu và thiết bị thí nghiệm.
3.1. Chuẩn bị mẫu.
Chọn phần mẫu đất có tính thay mặt cho toàn mẫu đất.
Tiến hành cắt mẫu, gọt bỏ phần bên ngoài để đảm bảo mẫu giữ nguyên tính ẩm ban đầu, sau đó bỏ vào lọ đựng mẫu, định lượng khối lượng đất được sấy lớn hơn 10g
3.2. Thiết bị thí nghiệm.
Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ đến 3000C
Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g
Cốc nhôm: 1 cốc nhỏ, 1 cốc lớn.
Dao thái hay dao cung.

4. Trình tự thí nghiệm
4.1 Xác định độ ẩm
Mô tả sơ bộ về tên mẫu đất, màu sắc trạng thái.
Cân khối lượng của hộp nhôm bằng cân kỹ thuật
Lấy mẫu đất có khối lượng khoảng 15g cho vào hộp nhôm
Cân khối lượng của hộp nhôm có chứa mẫu đất ẩm.
Bỏ hộp nhôm có chứa mẫu đất ẩm vào tủ sấy và sấy với nhiệt độ theo điều 1.5
Mỗi cốc (hay hộp) chứa mẫu đất phải được sấy ít nhất hai lần theo thời gian quy định dưới đây:
Sấy lần đầu trong thời gian:
5 giờ đối với đất sét và sét pha;
3 giờ đối với đất cát và cát pha;
8 giờ đối với đất chứa thạch cao và đất chứa hàm lượng hữu cơ lớn hơn 5%.
Lần sấy lại
2 giờ đối với đất sét, sét pha và đất chứa thạch cao hay tạp chất hữu cơ;
1 giờ đối với đất cát và cát pha.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement