Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992896 Link tải luận văn miễn phí cho ae
NỘI DUNG CHÍNH PHẦN LÝ THUYẾT HỌC PHẦN QTTL&CH

Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC

1. Áp suất thủy tĩnh và đặc điểm của áp suất thủy tĩnh. Trình bày khái niệm về chiều cao pezômét và thế năng riêng của chất lỏng. Ứng dụng phương trình cơ bản của tĩnh lực học chất lỏng để đo áp suất dư của bình chứa khí có áp suất tuyệt đối là p.

2. Ứng dụng của phương trình cơ bản của tĩnh lực học chất lỏng.

3. Các khái niệm chung của chuyển động chất lỏng ( lưu lượng, vận tốc, độ nhớt, sức căng bề mặt, đường kính tương đương). Giải thích tại sao vận tốc chuyển động của chất lỏng trong ống dẫn cần được chọn thích hợp?

4. Các chế độ chuyển động của chất lỏng (ổn định, không ổn định, dòng và xoáy).

5. Phương trình dòng liên tục, phương trình Becnuli.Cơ sở của việc ứng dụng phương trình Becnuli để đo lưu lượng chất lỏng chuyển động trong ống dẫn bằng ống pitôpran và ống venture. Giải thích ý nghĩa của thế năng riêng vận tốc qua việc dùng ống pitô để đo vận tốc chuyển động của chất lỏng trong ống dẫn.

6. Trở lực trong ống dẫn chất lỏng (trở lực ma sát và trở lực cục bộ). Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu trở lực trong ống dẫn chất lỏng, từ đó đề xuất phương hướng chung để giảm trở lực này.

7. Thủy động lực học của lớp hạt (khái niệm chung, vận tốc lắng của hạt trong môi trường khí và lỏng).
BÀI TẬP CÁC QUÁ TRÌNH THỦY LỰC VÀ CƠ HỌC

Chương 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH THỦY LỰC

Bài 1. Tính khối lượng riêng của không khí gồm 79% nitơ và 21% ôxy (theo phần trăm thể tích) ở độ chân không 0,58 at, nhiệt độ - 40 oC. Biết áp suất khí quyển là 0,99 at.
Đáp số: 0,62 kg/m3
Hướng dẫn:
Tính theo công thức:
Bài 2. Xác định độ nhớt động học của khí cacbonic theo hệ đơn vị kỹ thuật ở nhiệt độ 30 oC và áp suất tuyệt đối 5,28 at. Biết độ nhớt động lực ở 30 oC là µ = 0,015 Cp (bỏ qua sự thay đổi độ nhớt theo áp suất).
Đáp số: 1,658.10-6 m2/s

Hướng dẫn:
Tính theo công thức: . Đã biết µ, cần tính  theo

Bài 3. Xác định độ nhớt của hỗn hợp khí nóng có thành phần thể tích: 16% CO2, 5% O2 và 79% N2 ở nhiệt độ 400 oC và áp suất tuyệt đối 1 at. Biết độ nhớt động lực của các khí trên ở nhiệt độ và áp suất đã cho tương ứng là: 0,035 Cp; 0,039 Cp và 0,033 Cp.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online