Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991673 Link tải luận văn miễn phí cho ae
SỐ ĐỀ : 14 TÀI LIỆU THIẾT KẾ:

Số liệu Chiều dài L (m) Bề rộng B (m) Hmax (m) Mác bê tông Nhóm thép Số nhịp
14 30 2,9 2,3 200 CII 4
Kênh dẫn nước N đi qua vùng trũng. Sau khi so sánh phương án thiết kế đã đi tới kết luận cần xây dựng một máng bê tông cốt thép. Dựa vào địa hình, qua tính toán thuỷ lực và thuỷ nông người ta đã xác định được kích thước và mực nước yêu cầu trong cầu máng như sau:
- Chiều dài máng: L = 30 (m)
- Bề rộng máng: B = 2,9 (m)
- Cột nước lớn nhất trong máng: Hmax = 2,3ko co (m)
Sơ đồ cầu máng
1. Thân máng; 2. Trụ đỡ; 3. Nối tiếp
Vùng xây dựng công trình có:
Cường độ gió
qq = 1,2 (KN/m2),
Hệ số gió đẩy kgd = 0,8
Hệ số gió hút kgh = 0,6.
Cầu máng thuộc công trình cấp III
Dùng bê tông mác M200, cốt thép nhóm CII, dung trọng bê tông b = 25 KN/m3
Các chỉ tiêu tính toán tra trong quy phạm như sau:
- Hệ số tin cậy: kn = 1,15
Cường độ tính toán đối với trạng thái giới hạn thứ nhất:
- Nén dọc trục: Rn = 90 (daN/cm2)
- Kéo dọc trục: Rk = 7,5 (daN/cm2)
Cướng độ tính toán đối với trngj thái giới hạn thứ hai:
- Kéo dọc truc: R = 11,5 (daN/cm2)
- Nén dọc trục: R = 11,5 (daN/cm2)
Cường độ tính toán của thép ứng với trạng thái giới hạn thứ nhất:
- Ra = R'a = 2700 (daN/cm2)
- Hệ số điều kiện làm việc của bê tông trong kết cấu bê tông: mb4 = 0,9
- Hệ số điều kiện làm việc của thép: ma = 1,1
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement