Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991089 Công nghệ chế tạo phụ tùng
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải Hà nội
1. Dùng cho các ngành:
Công nghệ chế tạo phụ tùng là môn học dùng cho các ngành cơ khí chuyên dụng
trong giao thông vận tải; Cơ giới hoá xây dựng giao thông, Cơ khí ô tô, Cơ khí giao
thông công chính và máy động lực, nhằm trang bị các kiến thức trong gia công chế
tạo phục vụ cho nhiệm vụ chế tạo các chi tiết thay thế trong quá trình khai thác kỹ
thuật của các phương tiện giao thông vận tải.
2. Kiến thức yêu cầu của các môn học trước:
Để nắm vững được môn học này, sinh viên cần được trang bị các kiến thức cần thiết
của các môn đã được học trong mục tiêu đào tạo: Chi tiết máy, Kết cấu và tính toán
động cơ đốt trong , Kết cấu và tính toán ô tô máy kéo, Kỹ thuật chế tạo máy, Vật liệu
cơ khí.
3. Từ khoá để tra cứu:
Cơ khí Giao thông Đại học giao thông vận tải
 Câu hỏi ôn tập và kiểm tra:
Chương I: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng hộp
1. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi chế tạo chi tiết dạng hộp? (không yêu cầu các
số liệu cụ thể)
2. Vật liệu chế tạo chi tiết dạng hộp? Các dạng phôi của chúng?
3. Chuẩn định vị thô và chuẩn định vị tinh trong quá trình chế tạo chi tiết dạng hộp?
Các phương pháp gia công các mặt chuẩn định vị tinh?
4. Các giai đoạn chính trong quá trình gia công chi tiết dạng hộp?
5. Phương pháp gia công các lỗ chính trong quá trình chế tạo chi tiết dạng hộp?
6. Gia công các lỗ kẹp chặt của chi tiết dạng hộp?
7. Phương pháp kiểm tra độ chính xác vị trí tương quan của các lỗ chính của chi tiết
dạng hộp?
Chương II: Công nghệ chế tạo piston động cơ đốt trong
1. Vật liệu chế tạo piston và các dạng phôi của piston?
2. Chuẩn định vị thô và chuẩn định vị tinh trong quá trình chế tạo piston?
3. Trình bày các phương án gia công chuẩn định vị phụ của của piston?
4. Phương pháp gia công mặt ngoài của piston: mặt ngoài, thân định hình (ô van
côn) của piston?
5. Phương pháp gia công buồng cháy của đỉnh piston?
6. Phương pháp gia công lỗ chốt piston?
Chương III: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng
1. Những yêu cầu kỹ thuật chính của chi tiết dạng càng? (không yêu cầu các số liệu
cụ thể)
2. Vật liệu và các dạng phôi của chi tiết dạng càng?
3. Chuẩn định vị thô và chuẩn định vị tinh của chi tiết dạng càng?
4. Phương pháp gia công các mặt đầu của lỗ trên chi tiết dạng càng?
5. Phương pháp gia công các lỗ chính của chi tiết dạng càng?
6. Đặc điểm kết cấu của thanh truyền động cơ đốt trong, vật liệu và phôi chế tạo
thanh truyền?
7. Các nguyên công chính trong quá trình chế tạo thanh truyền dạng phôi dập? (nắp
và thân riêng biệt)
8. Phương pháp gia công các mặt đầu to và đầu nhỏ thanh truyền?
9. Phương pháp gia công lỗ đầu to và đầu nhỏ thanh truyền?
10. Phương pháp gia công lỗ lắp bu-lông thanh truyền?
Chương IV: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục
1. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi chế tạo chi tiết dạng trục? (không yêu cầu các
số liệu cụ thể)
2. Vật liệu chế tạo và các dạng phôi của trục?
3. Chuẩn định vị trong quá trình gia công chi tiết dạng trục?
4. Trình tự chung gia công một chi tiết dạng trục?
5. Phương pháp gia công chuẩn định vị phụ của chi tiết dạng trục?
6. Các phương pháp gia công các cổ trục của chi tiết dạng trục?
7. Các phương pháp gia công ren trên cổ trục các chi tiết dạng trục?
8. Phương pháp gia công then và then hoa trên trục? Các bước cơ bản khi gia công
then hoa trên trục có phương pháp định tâm khác nhau?
9. Phương pháp gia công tinh lần cuối các cổ trục yêu cầu có độ nhẵn bóng cao?
10. Vật liệu chế tạo và các dạng phôi của trục khuỷu động cơ đốt trong?
11. Đặc điểm cần lưu ý khi gia công trục khuỷu? Các nguyên công chính trong quá
trình chế tạo trục khuỷu dạng phôi dập?
12. Phương pháp gia công các cổ chính của tục khuỷu?
13. Phương pháp gia công các cổ biên của trục khuỷu?
14. Phương pháp gia công các lỗ trên mặt bích của trục khuỷu?
15. Phương pháp gia công các lỗ dẫn dầu bôi trơn ?
16. Vật liệu chế tạo và các dạng phôi của trục cam động cơ đốt trong ?
17. Đặc điểm gia công và các nguyên công chính trong quá trình công nghệ gia công
trục cam dạng phôi dập?
18. Phương pháp gia công các cổ trục của trục cam động cơ đốt trong?
19. Phương pháp gia công định hình vấu cam của trục cam động cơ đốt trong?
20. Phương pháp gia công rãnh then trên trục cam?
Chương V: Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc
1. Yêu cầu kỹ thuật chính khi chế tạo chi tiết dạng bạc? (không yêu cầu các số liệu
cụ thể)
2. Vật liệu và phôi chế tạo chi tiết dạng bạc?
3. Chuẩn định vị dùng trong quá trình chế tạo chi tiết dạng bạc?
4. Đặc điểm và điều kiện làm việc của máng lót trục?
5. Vật liệu và phôi chế tạo máng lót trục?
6. Các phương pháp chế tạo phôi máng lót trục?
7. Các nguyên công chính trong quá trình chế tạo máng lót trục?
Chương VI: Công nghệ chế tạo ống lót xy lanh động cơ đốt trong
1. Đặc điểm kết cấu của ống lót xy lanh và điều kiện kỹ thuật cơ bản khi chế tạo?
(không yêu cầu các sốliệu cụ thể)
2. Vật liệu và phôi của ống lót xy lanh?
3. Các nguyên công chính trong quá trình chế tạo ống lót xi lanh ướt?
4. Phương pháp gia công mặt ngoài ống lót xy lanh?
5. Phương pháp gia công mặt trong ống lót xy lanh?
Chương VII: Công nghệ chế tạo vòng găng động cơ đốt trong
1. Đặc điểm kết cấu của vòng găng động cơ đốt trong đốt trong. Các điều kiện kỹ
thuật cơ bản khi chế tạo? (không yêu cầu các số liệu cụ thể)
2. Vật liệu và phôi chế tạo vòng găng động cơ đốt trong?
3. Các phương pháp chế tạo vòng găng động cơ đốt trong? So sánh sự khác nhau và
mức độ áp dụng trong sản xuất?
4. Các nguyên công nhiệt luyện trong quy trình chế tạo vòng găng động cơ đốt
trong? (dạng phôi đúc ly tâm)
5. Phương pháp gia công mặt ngoài và mặt trong vòng găng?
6. Phương pháp phay cắt miệng vòng găng?
7. Phương pháp mài hai mặt bên của vòng găng?
Chương VIII: Công nghệ chế tạo bánh răng
1. Đặc điểm cấu tạo của bánh răng? Các thông số kỹ thuật về độ chính xác của bánh
răng?
2. Vật liệu và phôi của bánh răng?
3. Quá trình công nghệ chung khi chế tạo bánh răng?
4. Phương pháp cắt răng bánh răng trụ theo nguyên lý cắt răng định hình?
5. Phương pháp cắt răng bánh răng trụ theo nguyên lý cắt răng bao hình?
6. Phương pháp cắt răng bánh răng nón theo nguyên lý định hình?
7. Phương pháp cắt răng bánh răng nón theo nguyên lý bao hình?
8. Phương pháp cắt răng bánh răng nón răng cong dạng cung tròn?
9. Phương pháp cắt răng bánh răng nón răng cong dạng epixicloid?
10. Phương pháp cắt răng bánh răng nón răng cong dạng thân khai?
11. Phương pháp cắt răng bánh vít?
12. Phương pháp gia công tĩnh răng bánh răng không nhiệt luyện hoá bền bề mặt?
13. Phương pháp gia công tĩnh răng các bánh răng đã hoá bền mặt răng? (đã nhiệt
luyện)


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 3
Chương I
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG HỘP 5
1.1. Khái niệm về chi tiết dạng hộp -
1.2. Yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng hộp -
1.3. Tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết dạng hộp 6
1.4. Vật liệu và phôi 7
1.5. Quy trình công nghệ gia công chi tiết hộp 8
1.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính 10
1.7. Quy trình chế tạo một số chi tiết điển hình dạng hộp 22
Chương II
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PISTON ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 26
2.1. Những yêu cầu kỹ thuật của piston -
2.2. Vật liệu chế tạo và phôi piston 29
2.3. Quy trình công nghệ chế tạo piston 31
2.4. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính 34
Chương III
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG CÀNG 48
3.1. Khái niệm về chi tiết dạng càng -
3.2. Điều kiện kỹ thuật -
3.3. Vật liệu và phôi 49
3.4. Tính công nghệ và kết cấu của càng 50
3.5. Quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng -
3.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính 51
3.7. Quy trình công nghệ chế tạo thanh truyền động cơ đốt trong 53
Chương IV
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG TRỤC 69
4.1. Khái niệm về chi tiết dạng trục -
4.2. Điều kiện kỹ thuật chung của trục 70
4.3. Vật liệu và phôi chế tạo trục -
4.4. Tính công nghệ trong kết cấu của trục 71
4.5. Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết dạng trục -
4.6. Quy trình công nghệ chế tạo trục khuỷu động cơ đốt trong 84
4.7. Quy trình công nghệ chế tạo trục cam động cơ đốt trong 98
Chương V
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG BẠC 112
5.1. Khái niệm về chi tiết dạng bạc -
5.2. Điều kiện kỹ thuật 113
5.3. Vật liệu và phôi 114
5.4. Quy trình công nghệ gia công bạc -
5.5. Biện pháp thực hiện các nguyên công 116
5.6. Kỹ thuật chế tạo máng lót trục 118
Chương VI
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ỐNG LÓT XYLANH
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 121
6.1. Đặc điểm kết cấu của ống lót xylanh -
6.2. Điều kiện kỹ thuật chế tạo ống lót xylanh 124
6.3. Vật liệu và phôi của ống lót xylanh -
6.4. Quy trình công nghệ chế tạo ống lót 126
6.5. Các biện pháp thực hiện các nguyên công chính 128
Chương VII
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÒNG GĂNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 134
7.1. Đặc điểm kết cấu của vòng găng -
7.2. Điều kiện kỹ thuật chế tạo vòng găng 136
7.3. Vật liệu và phôi 137
7.4. Phương pháp chế tạo vòng găng bằng gang 140
7.5. Quy trình chế tạo vòng găng 142
7.6. Các biện pháp thực hiện các nguyên công 143
Chương VIII
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÁNH RĂNG 154
8.1 Đặc điểm cấu tạo của bánh răng -
8.2. Vật liệu và phôi của bánh răng 155
8.3. Điều kiện kỹ thuật chế tạo bánh răng 156
8.4. Quy trình công nghệ chế tạo bánh răng -
8.5. Các phương pháp gia công bánh răng trụ 157
8.6. Cắt răng bánh răng nón (răng côn) 162
8.7. Gia công bánh vít 167
8.8. Gia công tinh bánh răng 169
8.9. Kiểm tra bánh răng 173
Tài liệu tham khảo 175

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement