Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#990042 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Ch-ơng 1. Tổng quan về trang bị điện nhà máy sản
xuất thép việt úc( SSE) 2
1.1. Giới thiệu chung về nhà máy 2
1.2. Hệ thống cung cấp điện cho nhà máy 3
1.2.1. Khái quát chung về hệ thống cung cấp điện của nhà máy . 3
1.2.2. Hệ thống cung cấp điện trong nhà máy 3
1.2.2.1. Mạng điện cao áp 4
1.2.2.2. Mạng điện hạ áp 5
1.2.2.3. Hệ thống máy biến áp và các thiết bị đóng cắt chính của nhà máy 6
1.2.2.4. Yêu cầu về đặc tính kĩ thuật cho thiết bị và vật liệu 10
1.2.2.5. Nội dung an toàn và trình tự vận hành 11
ch-ơng 2. Phân tích quá trình công nghệ của dây
truyền cán thép, phân tích hệ thống trang bị điện
của nhà máy 13
2.1. tổng quan về dây truyền cán 13
2.2. hệ thống trang bị điện của nhà máy 15
2.2.1. Trang bị điện cho khu vực lò nung 15
2.2.2. Trang bị điện cho khu vực cán thô 17
2.2.2.1. Cấu tạo giá cán 17
2.2.3.Trang bị điện cho khu vực cán trung 21
2.2.4. Trang bị điện cho khu vực cán tinh . 22
2.2.5. Trang bị điện cho máy cắt phân đoạn và sàn trung chuyển 23
2.2.6. Trang bị điện cho máy cắt thành phẩm, bộ đếm, bộ bó thép . 23
2.2.7. Trang bị điện cho khu vực hoàn thiện thép dây 24
2.3. Giai đoạn nung phôi . 24
2.4. Các giai đoạn cán 24
2.4.1. Giai đoạn cán thô: 24
2.4.2. Giai đoạn cán trung . 25
2.4.3. Giai đoạn cán tinh 26
2.4.4. Block cán tinh thép dây . 26
2.4.5. Các bảo vệ ở giá cán 27
2.5. Cắt phân đoạn, khâu trung chuyển, cắt thành phẩm . 27
2.5.1. Cắt phân đoạn . 27
2.5.2. Khâu trung chuyển 28
2.5.3. Cắt thành phẩm 28
2.6. Đếm và bó thép 28
2.6.1. Đếm thép 28
2.6.2. Bó thép 29
2.7. Khu vực hoàn thiện thép dây 29
2.8. Sự cần thiết của hệ điều khiển tự động hoá sử dụng
kỹ thuật số 30
2.9. Truyền thông trong nhà máy 31
2.9.1. Mạng (network), mạng con (subnet) 31
2.9.2. Các chức năng truyền thông 32
2.9.3. Các mạng con ở Simatic 32
2.9.3.1. MPI, mạng có giá thành thấp dùng với dữ liệu nhỏ 32
2.9.3.2. Profibus trao đổi dữ liệu nhỏ và vừa ở tốc độ cao 32
2.9.3.3. Ethernet công nghiệp trao đổi dữ liệu tốc độ cao với khối l-ợng lớn 33

2.10. Sự cần thiết của việc hoàn thiện các khâu tự động
hoá trong nhà máy 34
2.10.1. Giới thiệu về công nghệ cán thép và những dụng của PLC 34
2.10.2. Đánh giá và đề xuất cho việc tự động điều khiển quá trình đóng bó
thép cuộn 36
Ch-ơng 3. trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây.
đi sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình đóng bó
thép cuộn 37
3.1. Hệ thống bàn con lăn vận chuyển bàn chở thép 37
3.1.1. Nguyên lý hoạt động 37
3.1.2. Sơ đồ điều khiển 41
3.2. Quy trình hoạt động của khu vực gom thép cuộn 47
3.2.1. Nguyên lý hoạt động 47
3.2.2. Sơ đồ điều khiển 48
3.2.3. Thuật toán điều khiển điều khiển khu vực gom thép . 49
3.3. Quy trình hoạt động của khu vực bó thép 50
3.3.1. Nguyên lý hoạt động 50
3.3.2. Sơ đồ điều khiển 52
3.3.3. L-u đồ thuật toán điều khiển khu vực bó thép 53
3.4. Quy trình hoạt động của bàn lật . 54
3.4.1. Nguyên lý hoạt động 54
3.4.3. L-u đồ thuật toán điều khiển bàn lật 56
3.5. Quy trình làm việc của xe ca chở thép cuộn . 57
3.5.1. Nguyên lý hoạt động 57
3.5.2. Sơ đồ điều khiển 58
3.5.3. L-u đồ thuật toán điều khiển xe ca chở thép cuộn 59
3.6. Quy trình làm việc của tời đỡ thép . 60
3.6.1. Nguyên lý hoạt động 60
3.6.2. Sơ đồ điều khiển 61
3.6.3. L-u đồ thuật toán điều khiển tời đỡ thép . 62

Lời mở đầu
Trong công cuộc phát triển đất n-ớc nói chung và phát triển các ngành
công nghiệp nói riêng, thì việc tự động hoá các dây chuyền sản xuất là hết sức
quan trọng. Tự động hoá quá trình sản xuất làm nâng cao số l-ợng và chất
l-ợng sản phẩm. Nó góp phần rất lớn vào việc đ-a đất n-ớc ta phát triển sánh
vai với các n-ớc trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra nó cũng góp phần
không nhỏ vào việc cải thiện điều kiện làm việc của ng-ời lao động. Đặc biệt
là trong các ngành công nghiệp nặng nh-: hoá chất, đóng tàu, sản xuất thép...
Nhà máy sản xuất thép Việt úc là nhà máy có 100% vốn đầu t- là của n-ớc
ngoài. Nhà máy chuyên sản xuất thép thành phẩm là thép thanh và thép cuộn.
Em đã được tổ bộ môn giao cho đề tài tốt nghiệp: “ Trang bị điện điện tử dây
chuyền cán thép nhà máy sản xuất thép Việt úc. Đi sâu tìm hiểu hệ thống điều
khiển quá trình đóng bó thép cuộn ”. Đồ án bao gồm 4 chương:
Ch-ơng 1. Tổng quan về trang bị điện về nhà máy sản xuất thép Việt
úc(SSE)
Ch-ơng 2. Phân tích quá trình công nghệ của dây chuyền cán thép, trang
bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy sản xuất thép Việt úc
Ch-ơng 3. Trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây. Đi sâu nghiên cứu
quá trình đóng bó thép quận
Sau hơn 12 tuần từ khi đ-ợc giao đề tài với sự lỗ lực của bản thân và đặc
biệt với sự h-ớng dẫn tận tình của cô giáo Th.s Trần Thị Ph-ơng Thảo, các
thầy cô trong bộ môn điện công nghiệp và dân dụng, em đã hoàn thành đúng
tiến độ và đầy đủ các yêu cầu đã đ-ợc đề ra.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement